Keek op de Week met Kooyhaven, Meskers en.......

Datum:
 • dinsdag 4 januari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •    Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon in de 

  weken 40-52 in 2021.


  2-1-2022


  In deze weken is er veel gebeurd in onze gemeente. Zaken die voortdurend spelen zijn de arbeidsmigranten en de datacenters en dit vooral door onduidelijk of geen beleid.  

  Vanwege Corona waren er weer digitale vergaderingen. Deze waren niet om aan te zien en aan te horen. Hopelijk komt hier snel een einde aan.


  Corona-gebeuren


  Het is niet te geloven dat het hele gebeuren, nu  na twee jaar, door gaat. Echter met alle leugens zien we nu dat de mensen zien dat ze voor de gek worden gehouden.

  Een duidelijk stuk met Dr. David Martin (ondertiteld): 

  Belangrijk en schokkend! De leugens ontmaskerd

  Gemeenteraadsverkiezingen


  VVD

  Bij de VVD-ledenvergadering werd Wim Groot onlangs tot lijsttrekker gekozen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

  Het bestuur had Meskers aanbevolen en gedacht dat hij weer zou worden gekozen en dat was dus een misrekening. Het bestuur had dus geheel geen idee hoe de VVD-leden over Meskers zijn handelen in de laatste jaren als wethouder dachten. 


  Meskers verlaat de VVD!


  Zie de krantenberichten hierover:


  9-11-2021 ’Ik wil niet in de wachtkamer’

  8-11-2021 Wethouder Theo Meskers is niet meer beschikbaar voor de VVD in Hollands Kroon. ’Ik heb geen zin om in de wachtkamer te zitten’

  2-11-2021 Wim Groot lijsttrekker VVD, bestuur wilde Theo Meskers  Kooyhaven


  Kooyhaven ligt op het grondgebied van Hollands Kroon, maar Port of Den Helder gaat over de uitgifte van grond. Het bedrijventerrein is voornamelijk bedoeld voor ondernemingen die voor hun bedrijfsvoering aan het water willen of moeten zitten. In 2016 is Kooyhaven tot ontwikkeling gebracht. Er zijn nog geen bedrijven gevestigd. Het probleem is de diepgang van het NH-kanaal.

  Havenwethouder Kees Visser zei onlangs dat geprobeerd wordt de gemeenteraad van Hollands Kroon zover te krijgen dat wordt ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan.            


  Er is een convenant met de omwonenden, die hier natuurlijk aan vast willen houden. Deze wil men openbreken zodat meer bedrijven in aanmerking komen om zich daar te vestigen. De animo daarvoor is niet groot in de gemeenteraad van Hollands Kroon. 


  In 2016 wist de gemeente precies wat de mogelijkheden waren, schermde zelfs met dat er 1000 arbeidsplaatsen zouden komen. In 2002 bij de eerste plannen sprak men zelfs van 2 tot 3000 arbeidsplaatsen,


  Alle artikelen over Kooyhaven hier


  Artikelen over bedrijven die interesse 'gehad' hebben....:  

  17-5-2021 Elektrolyser is mijlpaal voor Port of Den Helder;  
           eindelijk eerste bouwactiviteit in Kooyhaven.                      

  3-7-2020   Inwoners van Den Helder gaan de verplaatsing van HVC naar Kooyhaven via de afvalstoffenheffing betalen, waarschuwt wethouder Michiel Woutersnaar                 

  1-5-2020   Drie bedrijven willen naar Kooyhaven, maar dan moeten er wel een paar beperkingen verdwijnen..

  5-2-2020    Golfenergiebedrijf Slow Mill wil verder groeien op Kooyhaven

  25-1-2020  Olieopslag op het nog lege bedrijventerrein Kooyhaven? Het is nog maar de vraag of het ervan gaat komen.    

  28-11-2019 Kooyhaven is voor Marees juiste vaarwater

  27-2-2019   Slow Mill lonkt naar Kooyhaven.

  10-1-2019   Provincie aan zet voor overslag Kooyhaven

  8-3-2017     Glomar op Kooyhaven

  15-9-2016   Eerste bedrijf meldt zich voor Kooyhaven

  29-8-2007  ’Noodzaak van Kooyhaven niet aangetoond

  21-3-2007   Limburgers zien brood in plek bij Kooyhaven

  8-5-2004     Bedrijven in de rij voor Kooyhaven

  27-6-2002   Kooypunt, toch de beste plek

  ___________________________________________________  Krantenartikelen Hollands Kroon 


  30-12-2021 Dierenvervoer en -opvang definitief ondergebracht bij Dierenbescherming

  29-12-2021 Hoeveel huurwoningen komen er tot 2027 bij en waar in Hollands Kroon, wil de VVD van het college weten

  24-1-2-2021 Flex Logement in Wieringerwerf gaat minder dan vierhonderd man huisvesten én het wordt ook aanzienlijk kleiner. ’Verrast door grote aantal bezwaren uit de buurt’

  24-12-2021 Zeer succesvol jaar met grondverkopen op Robbenplaat

  23-12-2021 Agro Jobs wil 169 man huisvesten in Middenmeer

  22-12-2021 Meststoffenbedrijf mag op boerenland uitbreiden van twee naar vier hectare. ’Je moet niet willen dat er mestsilo’s op een bedrijventerrein staan’, aldus de wethouder

  18-12-2021 ’Onderzoek alternatieve plek Van der Stelt’

  18-12-2021 Red de Wieringermeer: ’onderzoek alternatieve locatie voor meststoffenbedrijf Van der Stelt’

  17-12-2021 Gemeenteraad akkoord met maatwerkregeling recycle-tarief

  14-12-2021 Gemeente Hollands Kroon mag bomen niet zomaar kappen en handhaaf openstellingstijden winkels op zondag, vindt het CDA

  11-12-2021 ’Politiebureau, brandweer, banken en gemeentehuis, allemaal gesloten en verkast naar Anna Paulowna’. 

  10-12-2021 Chemie in de gemeenteraad. Lada en Anders! zien samen een toekomst

  9-12-2021 De provincie wordt bestuurd door Amsterdammers en andere Randstedelingen. Die hebben niks met de Noordkop. Dat moet anders, vinden Jeffrey Leever en de nieuwe partij OPNL

  9-12-2021 Of groot pension er komt, is nog de vraag

  8-12-2021 Of er vierhonderd arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden op Robbenplaat? Het college is positief, maar er is ’nog onduidelijkheid over de daadwerkelijke haalbaarheid’

  7-12-2021 Steekproef onder inwoners van Hollands Kroon met de vraag waar verbeteringen mogelijk zijn

  2-12-2021 Machinefabriek Luyt en de gemeente liggen in de clinch over huurovereenkomst. Van de rechter moeten beide partijen gaan praten

  29-11-2021 Bedrijven en omwonenden bundelen krachten in strijd tegen plan logement met vierhonderd bedden op bedrijventerrein Wieringerwerf (5)

  26-11-2021 Rechter schorst besluit van de gemeente om voormalig hotel voor arbeidsmigranten te sluiten.

  25-11-2021 Op cultureel gebied is er in Hollands Kroon nog werk aan de winkel

  23-11-2021 GroenLinks: B en W zetten raad op verkeerde been

  22-11-2021 Omwonenden Kooyhaven houden vast aan de afspraken. ’Er is niet aangetoond waarom we moeten afzien van een convenant dat door alle partijen is getekend’ (4)

  18-11-021 LADA stelt vragen over verstrekken gezondheidsverklaringen

  15-11-2021 Het bestemmingsplan Kooyhaven wijzigen zodat daar bedrijven heen kunnen die dat nu niet mogen?

  14-11-2021 Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten, datacenters en windmolens, Thijs wordt er moedeloos van. ’Wieringermeer begint steeds meer op het afvoerputje van Hollands Kroon te lijken’

  13-11-2021 Cultuurweg blijft nog jaren afgesloten

  13-11-2021 Meer duidelijkheid gewenst over stort gevaarlijke stoffen

  10-11-2021 Lobby Microsoft en Google was misleidend. Jarenlang hengelde het Rijk naar datacentra, maar het stroomnetwerk kan ze nauwelijks aan

  10-11-2021 Kooyhaven gaat ’s nachts dicht vanwege ’mogelijk drugsgerelateerde activiteiten’. Meer wil het havenbedrijf van Den Helder niet kwijt

  10-11-2021 Miljoenen euro’s nodig voor gasloos en energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen Hollands Kroon

  9-11-2021 ’Ik wil niet in de wachtkamer’

  9-11-202Noordzeevissers werken mee aan onderzoek naar de impact van windmolens: ’De feiten op tafel over gevolgen voor natuur en visstand’

  8-11-2021 Wethouder Theo Meskers is niet meer beschikbaar voor de VVD in Hollands Kroon. ’Ik heb geen zin om in de wachtkamer te zitten’ (3) 

  4-11-2021 MINISTER: NOVI VOLSTAAT VOOR STURING DATACENTERS

  4-11-2021 Gemeenteraad Hollands Kroon tevreden over gezonde begroting

  4-11-2021 Gemeenten in NH Noord gaan QR-checks aan de deur bevorderen met geld van het Rijk. Niet per se met BOA’s, want vind die maar eens

  2-11-2021 Wim Groot lijsttrekker VVD, bestuur wilde Theo Meskers

  30-10-2021 Positieve reacties op nieuwbouw voor vierhonderd arbeidsmigranten. ’Ik ben blij dat NL Jobs erachter zit, dat zijn geen cowboys’

  29-10-2021 Meer spreiding logiesplekken arbeidsmigranten

  28-10-2021 Onderzoek naar huisvesten arbeidsmigranten in Hollands Kroon

  27-10-2021 Logiesaccommodatie voor vierhonderd arbeidsmigranten op Robbenplaat gepland voor 2023, college Hollands Kroon zet het sein in principe op groen

  27-10-2021 Het randmeer kwam er niet, wel ruilverkaveling Impressie van het Wieringerrandmeer.

  26-10-2021 Begroting van Hollands Kroon eindigt volgend jaar 3,4 miljoen euro in de plus

  25-10-2021 Hollands Kroon staat open voor grootschalige opvanglocatie asielzoekers; College heeft nog geen concrete locatie op het oog

  22-10-2021 In de Kop van Noord-Holland komen waarschijnlijk geen extra opvangplekken voor asielzoekers, ondanks oproep Grapperhaus

  21-10-2021 Zestien arbeidsmigranten uit Anna Paulowna moeten binnen zes weken elders onderdak vinden. Onmogelijk, volgens pandeigenaar

  21-10-2021 Er zijn nogal wat vragen die bij GroenLinks leven over de grond bij het Joods Werkdorp in Slootdorp. Welke regels gelden er eigenlijk voor de verkoop van agrarische gronden?

  19-10-2021 College stelt nieuwe tarieven afvalstoffenheffing 2022 voor aan raad

  18-10-2021 Het verzet tegen de nieuwe megadatacenters in Noord-Holland kost het bedrijf miljoenen per maand (1)

  16-10-2021 Bij langdurige huisvesting van arbeidsmigranten in de Moerbeek, volgt opnieuw een gang naar de rechter

  16-10-2021 Boze buurman Henno Tacx vindt leerlingen van vmbo 4 aan zijn zijde: het motorcrossterrein in Middenmeer komt er niet 

  13-10-2021 Hollands Kroon trekt 1,35 miljoen euro uit voor versterking vermogen netwerkbeheerder Alliander

  12-10-2021 Drie families van de Middenweg in Breezand stappen naar de bestuursrechter (2)

  10-10-2021 Waterbergingsgebied Agriport moet park met meerdere functies worden

  8-10-2021 HK wil samenwerking met inwoners verbeteren

  6-10-2021 Bewoners Slootdorp verliezen strijd tegen Windpark Wieringermeer, laatste turbine komt er alsnog

  5-10-2021 Jongerenweek in Hollands Kroon heeft als doel een brug te slaan tussen jeugd en politiek


  1-5  Meest gelezen artikelen

  Redactie JAS

  Een duidelijk stuk met Dr. David Martin (ondertiteld): 
  Belangrijk en schokkend! De leugens ontmaskerd
  VVD

  . In een verklaring laat hij weten geen deel te willen uitmaken van de kieslijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.


  Meskers is sinds 2012 wethouder economische zaken voor de VVD in Hollands Kroon.

  Bij zijn afweging niet verder te gaan voor de VVD in Hollands Kroon heeft meegespeeld dat hij kortgeleden niet is verkozen tot lijsttrekker, laat Meskers via de telefoon weten.

  Meskers beklemtoont dat er geen sprake is van ruzie, maar dat partijen op een volwassen manier uit elkaar gaan. ,,Het ambiëren van nog een termijn kan betekenen dat ik een nieuwe generatie in de weg ga zitten. Dat moet niet gebeuren’’, aldus Meskers in zijn verklaring. 
  Zie de krantenberichten:

  9-11-2021 ’Ik wil niet in de wachtkamer’

  8-11-2021 Wethouder Theo Meskers is niet meer beschikbaar voor de VVD in Hollands Kroon. ’Ik heb geen zin om in de wachtkamer te zitten’

  2-11-2021 Wim Groot lijsttrekker VVD, bestuur wilde Theo Meskers


  Kooyhaven


  Corona-gebeuren


  https://commonsensetv.nl/uw-belangrijkste-video-ooit-de-grootste-leugen-is-ontmaskerd/


  https://www.youtube.com/watch?v=0VzDYKaAFKU&ab_channel=BertBrandsma


  Alle gavaccineerden zullen ziek worden;  3.44

  https://www.youtube.com/watch?v=0VzDYKaAFKU&ab_channel=BertBrandsma  2 reacties :

  Theo Moras zei

  Al deze voorvallen zijn bij normaal denkende inwoners uit de gemeente Hollands Kroon bekend, daarom is het niet meer als logisch dat er voor een andere fractievoorzitter is gekozen. Het geen al veel eerder had moeten plaatsvinden.

  Dekker zei

  "Het bestuur had Meskers aanbevolen en gedacht dat hij weer zou worden gekozen en dat was dus een misrekening".
  Waaruit dus blijkt dat het VVD bestuur geen idee heeft wat er bij andere leden, anders dan de bestuursleden, leeft. Het bestuur geeft daarmee een brevet van onvermogen af en dient plaats te maken voor leden (voor zover ze er nog zijn) die wel wat voeling hebben met de achterban.
  Meskers heeft in zijn zeer dubieuze wethouderschap slechts 1 doel voor ogen gehad en dat was zijn eigen doel. Hij werd hierin volop gesteund door het bestuur en dat is precies het probleem waar de hele politiek mee sukkelt: Ze hebben geen benul meer van wat er in Nederland speelt onder de bevolking en als ze wel het benul hebben dan is er sprake van kwaadaardige opzet.

  Een reactie posten