Meer duidelijkheid gewenst over stort gevaarlijke stoffen

Datum:
 • zaterdag 13 november 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  


  HOLLANDS KROON - 
  ANNA PAULOWNA Het college van Hollands Kroon wil meer duidelijkheid over de stort van polonium-210 op de stortplaats van Middenmeer ongeacht wie het bevoegd gezag is.
  Winnie van Galen 13-11-2021

  ,,We hebben dit meegedeeld aan alle betrokken partijen in dit dossier”, aldus het college. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de fracties van GroenLinks en Lada in Hollands Kroon. Daarnaast dienen ook de inwoners van Hollands Kroon en Medemblik volledig van de ontwikkelingen op de hoogte te zijn, is het college van mening. „Wij zijn hierover in gesprek met de betrokken partijen (provincie Noord-Holland en Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om tot afspraken te komen over het informeren van omwonenden en het college van b en w. Daarbij herhalen we dat we dit primair de verantwoordelijkheid vinden van het bevoegde gezag.” 

  Afspraken 

  Op de vraag of de gemeente door de ANVS betrokken had moeten worden bij het voornemen om tot stort van restafval van Tata Steel in Middenmeer over te gaan, antwoordt het college: „Die mening delen wij, ook al is dit volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet noodzakelijk. Het college heeft dit gemeld aan de ANVS en is van plan hier op korte termijn afspraken over te maken.” 

  De stort van Polonium-210 gebeurde in het verleden op de stortplaats van Nauerna. In 2018 is de vergunning door de ANVS aangepast en werd de stort van dit afval ook toegestaan in Middenmeer en Lelystad. Hoewel het wettelijk niet is verplicht wil het college ’in de toekomst op de hoogte gesteld worden bij het verlenen van toekomstige vergunningen en treedt daarvoor in overleg met de bevoegde gezagen.’ 

  Polonium 

  Polonium-210, een voor de mens schadelijk licht radioactief afval, wordt gestort in opdracht van Tata Steel. Het gaat om restafval dat vrijkomt bij de productie van staal. Het bedrijf heeft voor de stort ervan een vergunning van de provincie.

  Noordhollands Dagblad


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Van Ewijcksluis ligt vol met asbest en met kwik, allebei zeer giftig maar niemand die je erover hoort, zeker de politiek niet.

  Een reactie posten