Kooypunt, toch de beste plek

Datum:
 • donderdag 27 juni 2002
 • in
 • Categorie: ,
 • Anna Paulowna - Kop & Munt maakt zich sterk voor het ontwikkelen van een havengebonden bedrijventerrein op Kooypunt.

  June 27, 2002

   Gemeente Anna Paulowna Het regionaal economisch stimuleringsprogramma Kop & Munt maakt zich sterk voor het ontwikkelen van een havengebonden bedrijventerrein op Kooypunt. Een uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat er behoefte is aan een zogenaamd ‘nat’ bedrijventerrein aan het Noordhollands kanaal in de Kop van Noord-Holland. De beste locatie blijkt Kooypunt Oost in de gemeente Anna Paulowna te zijn. "Het onderzoek geeft aan dat er behoefte is aan 90 ha watergebonden bedrijventerrein voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid in de Noordkop. De enige plek aan het Noordhollands kanaal waar die 90 ha aaneengesloten gerealiseerd kan worden, is de locatie Kooypunt Oost. Dit is het grensgebied van de gemeenten Den Helder en Anna Paulowna. Andere mogelijkheden voor het aanleggen van een bedrijventerrein annex haven van deze omvang zijn er niet. De westoever op Kooypunt Zuid biedt te weinig ruimte en uitbreiding van bedrijventerrein Oostoever wordt bemoeilijkt door het aangrenzende natuurgebied.

  Stimulans werkgelegenheid

  Het uiteindelijke doel van Kop & Munt is om de werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland minimaal weer op het niveau te krijgen van vóór de reorganisaties bij de Marine. Den Helder en daarmee de gehele regio verloor in de jaren ’90 ruim 3.000 arbeidsplaatsen. Het inzakken van de offshore activiteiten deed daar nog een schepje bovenop. Kop & Munt en daarmee de Provincie en de negen Gewestgemeenten doen er alles aan om in samenwerking de economie in de Kop van Noord-Holland te stimuleren. Een havengebonden bedrijventerrein van enige importantie kan ervoor zorgen dat er op termijn tussen de twee en drieduizend arbeidsplaatsen ontstaan. Van belang is dat het nieuw te ontwikkelen ‘nat’ bedrijventerrein aan het Noordhollands kanaal ligt; de open verbinding naar zee trekt grootschalige bedrijven aan.

  Toerisme vaart er wel bij

  Het Noordhollands kanaal is de enige staande mastroute in de Kop. In het werkprogramma van het provinciale project ‘Staande Mastroute’ staat het kanaal als eerste prioriteit genoemd. Jachtbouw en –onderhoud en een jachthaven die toegankelijk is voor zeewaardige schepen zal het watersporttoerisme een oppepper geven. De winkels, horeca en musea zullen van een toename van watersporters profiteren. Het project Blauwe Netwerk, ook opgenomen in Kop & Munt, onderneemt al jarenlang activiteiten om land- en waterrecreatie te combineren.

  Provincie zet in

  Nu het nut van een havengebonden bedrijventerrein in de Kop van Noord-Holland is aangetoond, wil de provincie het initiatief nemen om tot een regionale samenwerking te komen. Om dit terrein van de grond te krijgen is het noodzakelijk dat de gemeenten Anna Paulowna en Den Helder in gesprek gaan. Namens de stuurgroep Kop & Munt wordt dit initiatief genomen door gedeputeerde Bob Verburg.

  Vera van Vuuren

  Programma-manager Kop & Munt
  20 juni 2002 "

  0 reacties :

  Een reactie posten