Bedrijven en omwonenden bundelen krachten in strijd tegen plan logement met vierhonderd bedden op bedrijventerrein Wieringerwerf

Datum:
 • maandag 29 november 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • HOLLANDS KROON - WIERINGERWERF

  Het huisvesten van arbeidsmigranten op Robbenplaat is onaanvaardbaar.


  Lydia Jasper 29-11-2021


  Dat vinden meerdere ondernemers en omwonenden van het bedrijventerrein in Wieringerwerf. Zij vragen de gemeenteraad van Hollands Kroon om negatief te adviseren over de realisering van het zogenoemde Flex Logement aan het Westrak met vierhonderd bedden.

  Wanneer er wel goedkeuring komt, beloven ze tot aan de hoogste rechterlijke instantie te procederen om die goedkeuring te blokkeren of ongedaan te maken. Maar ze vertrouwen er vooralsnog op dat deze route niet gevolgd hoeft te worden, zo staat te lezen in een brief die Van Diepen Van der Kroef namens hen stuurde. Dat kantoor fungeert als hun raadsman.

  Lees ook: Logiesaccommodatie voor vierhonderd arbeidsmigranten in Wieringerwerf gepland voor 2023. College Hollands Kroon zet het sein in principe op groen

  Het college van Hollands Kroon is weliswaar positief over het plan, maar de bedrijven en omwonenden die zich hebben verbonden, vinden Robbenplaat niet geschikt om arbeidsmigranten te huisvesten, onder andere omdat op het bedrijventerrein bedrijven tot en met milieucategorie 4.1. zijn toegestaan.

  Beperking

  ,,Juist bij dit bedrijventerrein geldt aldus - anders dan bij omliggende bedrijventerreinen - een extra zware milieucategorie. De hierop gevestigde bedrijven zullen worden belemmerd in hun bedrijfsvoering en -mogelijkheden voor zover de huisvesting zou worden toegestaan. Die beperking kan niet worden aanvaard. De aard van de bedrijfsactiviteiten op het industrieterrein maakt ook dat er aldaar geen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.’’

  Raad van State

  De betrokkenen voelen zich gesteund door de Provincie Noord-Holland - die logies een functie vindt dat in principe niet past op een bedrijventerrein - en de Raad van State die al eerder negatief oordeelde op het huisvesten van veertig arbeidsmigranten aan de Schelphorst in Wieringerwerf. Die plek ligt binnen driehonderd meter van de locatie waar het Flex Logement gerealiseerd zou moeten worden. ,,Daarbij is onder andere van belang dat de (winkel)voorzieningen aan de andere kant van de snelweg liggen en niet gemakkelijk per voet bereikbaar zijn.’’

  Er zijn in Wieringerwerf al meerdere grootschalige locaties voor huisvesting gerealiseerd, stellen de betrokkenen. Met dit plan komt het aantal te huisvesten arbeidsmigranten boven de tien procent uit (op het aantal bewoners). De huisvesting moet niet op één plaats worden afgewenteld, maar hoort te worden verspreid over verschillende gemeentes. Ook zou dit in de buurt van de bedrijven moeten met vraag naar buitenlandse werknemers zoals nabij Agriport en Vezet (Warmenhuizen).

  Lees ook: Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten, datacenters en windmolens, Thijs wordt er moedeloos van. ’Wieringermeer begint steeds meer op het afvoerputje van Hollands Kroon te lijken’

  Van Diepen Van der Kroef vertegenwoordigt als raadsman in deze zaak onder andere Harmsen Heftrucks, Quest Groep, Houtbrein BV, HGG Onroerend Goed, Klaver Keukens, MAG Beheer, Alvier Vastgoed Management, Jacosol Nederland BV, C.J. Verduin & Zonen, Primex Textiles, Oosterhuis Techniek, Theuws Polyester en omwonenden van het bedrijventerrein. 

  Noordhollands Dagblad

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Het College van Hollands Kroon meet met 2 maten: Een familie mag onder geen voorwaarde in hun bedrijfswoning wonen en wordt middels een rechtszaak verwijderd, maar er is opeens wel gelegenheid om op datzelfde bedrijventerrein 400 arbeidsmigranten te huisvesten?

  Johann zei

  Ach, geld stinkt niet als belanghebben hier een rol inspelen !

  Anoniem zei

  Het intreseert Hollands kroon niks wat de burger er van denkt. Ze zetten gewoon hun zin door. Ook al is het voor een andere gemeente. Op de Moerbeek staat ook zo'n lokatie, illegaal neergezet ! Maar dat maakt toch niet uit Hollands kroon legaliseert het wel.

  Een reactie posten