’Noodzaak van Kooyhaven niet aangetoond’

Datum:
 • dinsdag 28 augustus 2007
 • in
 • Categorie:
 • 29 augustus 2007

  Anna Paulowna - Het rapport van Decisio heeft CDA-raadslid Elaine Vlaming (CDA) geen aanleiding gegeven om haar standpunt ten opzichte van 2005 te wijzigen.
  Tijdens de raadsvergadering van maandag stemde zij dan ook tegen het voorbereidingsbesluit voor Kooyhaven.

   „Er is niet veel veranderd sinds 2005, de vragen die we toen hadden, zijn ook nu niet beant­woord", meent zij. „Sterker nog, in de afgelopen twee jaar is door geen van de betrokken partijen, gereageerd op onze vragen. Ik vind dat onvoldoende is aange­toond dat een regionaal haven-gebonden bedrijventerrein op het grondgebied van Anna Pau­lowna op de gekozen locatie kan voldoen aan de ruimtebehoefte van de offshore windenergie en dat onvoldoende is aangetoond dat er noodzaak is om het terrein aan te leggen voor andere haven-gebonden bedrijven."

  Het toekomstperspectief van het terrein weegt voor haar niet op tegen „de afname van het are­aal bollengrond, het verminde­ren van het woongenot van de in­woners van Anna Paulowna en de vermindering van de lnd­schappelijke kwaliteit van het omgeving".

   Een meerderheid van de Pol­derse raad ging maandagavond akkoord met het voorbereidings­besluit. Ook werd door alle aan­wezige partijen een amende­ment ingediend dat op een meer­derheid kon rekenen.

   Bron: nhd

  0 reacties :

  Een reactie posten