Kooyhaven is voor Marees juiste vaarwater

Datum:
 • donderdag 28 november 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - 'Ik zou ook niet in mijn slaap gestoord willen worden'
  Winnie van Galen 28-11-2019
     Brandstoffenhandel Avia Marees wil het brandstoffendepot van Kolhorn naar Kooyhaven in Breezand verplaatsen. Daarmee zouden ze de eerste onderneming zijn die zich op dat bedrijventerrein vestigt. 

  Een verhuizing biedt veel voordelen, legt eigenaar-directeur Dick-Jan Marees uit. Een ervan is de aanvoer van benzine en diesel over het water. Deze werkwijze eindigde op de huidige locatie in Kolhorn jaren geleden vanwege nieuwe eisen die aan dergelijk transport werden gesteld: dubbelwandige schepen in plaats van enkelwandige. Gezien de beperkte breedte van het Kanaal Alkmaar-Kolhorn en de Waardbrugpassage werd het volume van de schepen op papier kleiner en daarmee ontoereikend, aldus Marees. 

  ,,Bij de brandstofmaatschappijen in het ARA-gebied (Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam) willen ze dergelijke schepen niet meer beladen. Ze zijn te klein en we krijgen over het algemeen te weinig product geleverd. Om dat aan te tonen moet er een dozijn aan inspecteurs worden ingeschakeld. Te duur en te veel gedoe voor beide partijen.’’ 

  Biobrandstoffen 

  Vervoer over water is logistiek gezien het meest aantrekkelijk. Een binnenvaartschip brengt in Den Helder in een keer twee miljoen liter. Voor het vervoer van dezelfde hoeveelheid over de weg zijn zo’n 44 tankauto’s nodig. Die situatie leidt tot extra kosten en het milieu is er niet bij gebaat, aldus Marees. Een ander belangrijk voordeel van Kooyhaven is de bouw van voorraadtanks waar Avia Marees biobrandstoffen kan op- en overslaan. Marees: ,,Ik ben nu afhankelijk van andere partijen. De leverancier bepaalt wat er voor soort biobrandstof wordt toegevoegd. De ene keer is dat raapzaadolie, dan weer palmolie, een andere keer afgewerkte vetten. Dat proces wil ik zelf beheersen. Straks komen er synthetische brandstoffen bij. Met die hernieuwbare brandstof wil ik me gaan onderscheiden in de markt. Dan moet ik onafhankelijk kunnen opereren.’’ Vanuit Kooyhaven zou de onderneming zich tevens kunnen toeleggen op het bunkeren van schepen in de haven van Den Helder. 

  Bewoners 

  Wat Marees betreft is de verhuizing in 2021 te realiseren. In eerste instantie betreft het de bouw van een brandstofdepot, in een latere fase komen daar mogelijk het kantoor en het magazijn achteraan. Er is een maar: bij de plannenmakerij is een voorname rol weggelegd voor de bewoners in Breezand. Bij de aanleg van Kooyhaven in 2016 hebben zij via het bestemmingsplan een belangrijke stem in het kapittel gekregen. In het convenant tussen bewoners en de gemeente Hollands Kroon zijn er strenge voorwaarden gesteld aan de bedrijfsvoering van ondernemingen die zich op Kooyhaven vestigen. 

  Marees: ,,De eerste gesprekken met bewoners zijn voor de zomer geweest. Komende maandag is er opnieuw een overleg en zullen we onze plannen uitvoeriger uit de doeken doen. 

  De details gaan onder andere over geluidcontouren en transportbewegingen. Dat ziet er ogenschijnlijk goed uit. Ik heb er een positief gevoel over. Van de bewoners heb ik begrepen dat ze het meest bevreesd zijn voor lawaai en stank. Toen Kooyhaven werd ontwikkeld bestonden er scenario’s over de komst van grind- en staalverwerkende bedrijven. Ik snap het wel: ik zou ook niet willen dat ik door lawaaiige bedrijven uit mijn slaap wordt gehouden. De grootste uitdaging zal zijn om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Bewoners moeten het vertrouwen hebben dat mijn bedrijfsvoering hun positie niet schaadt. Ik hoop dat het lukt, over de locatie Kooyhaven ben ik heel positief. En anders blijven we in Kolhorn en gaan we bekijken of een duwboot met een duwboottank soelaas biedt. Een ander alternatief is er niet. De afgelopen jaren heb ik vijf, zes locaties onderzocht en daar is niks uitgekomen. Kooyhaven ligt er klaar voor. Iemand moet de eerste zijn die zich daar vestigt.’’ 

  Onderzoeken 

  De onderhandelingen worden gevoerd door havenbedrijf Port of Den Helder, Marees en bewoners. De gemeente Hollands Kroon volgt het proces op enige afstand, aldus wethouder Theo Meskers. ,,Het convenant is uitgangspunt. Maar als het noodzakelijk is het bestemmingsplan en het convenant te wijzigen, dan willen we dat onderzoeken. De vraag is wel of iedereen daarvoor te porren is en dat geldt ook voor de gemeenteraad.’’

  Noordhollands Dagblad


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Voedsel, nodig voor hongerige magen, wordt omgetoverd tot brandstof en ook dat het tegenwoordig DUURZAAM. Oerwoud wordt gekapt om gewassen te telen waar ook weer bio brandstof van wordt gemaakt en ook dat wordt duurzaam of klimaatneutraal genoemd of bedenk maar een woord om de groene dwazen te vriend te houden.

  Een reactie posten