Flex Logement in Wieringerwerf gaat minder dan vierhonderd man huisvesten én het wordt ook aanzienlijk kleiner. ’Verrast door grote aantal bezwaren uit de buurt’

Datum:
 • vrijdag 24 december 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 •  HOLLANDS KROON - WIERINGERWERF

  Het beoogde Flex Logement op bedrijventerrein Robbenplaat in Wieringerwerf wordt ’aanzienlijk kleiner’ en gaat minder dan het geplande aantal van vierhonderd arbeidsmigranten huisvesten. Zo laat projectmanager Hans de Visser van Corporatiekracht weten namens Coos Schouten, die eigenaar van de grond is.


  Lydia Jaspe 24-12-2021


  ,,Wij werden verrast door het grote aantal bezwaren uit de buurt’’, zegt Hans de Visser. ,,Tijdens de informatiebijeenkomst in Middenmeer leek het er niet op dat mensen bijzonder negatief waren over dit voornemen.’’

  Uitzendbureau NL Jobs, Ursem Modulaire Bouwsystemen en Van Es Architecten presenteerden in oktober het plan: als alles voorspoedig zou verlopen zou er in 2023 aan het Westrak op bedrijventerrein Robbenplaat in Wieringerwerf een logiesaccommodatie staan met 406 bedden. Daarvoor moet dan wel het bestemmingsplan worden aangepast, want het betreffende gebied valt nu nog onder bedrijventerrein. Maar het college van Hollands Kroon gaf aan positief te zijn over het Flex Logement Wieringerwerf.

  Weerstand

  Inwoners en ondernemers uit de buurt reageerden minder enthousiast. Hans de Visser begrijpt dat ’dit soort huisvesting’ weerstand op kan roepen. ,,In dit geval kwam dat onder andere door de omvang van het gebouw en het aantal arbeidsmigranten dat erin gehuisvest zou worden. Wij willen het plan aanpassen omdat het ons wat waard is om aan de bezwaren tegemoet te komen, in ieder geval voor een deel. Maar we hebben niet de verwachting alle bezwaarmakers tevreden te kunnen stellen.’’

  Tien procent regel

  Het plan voldoet niet aan de zogenoemde tien procent regel uit het beleid voor logies van arbeidsmigranten: het aantal personen dat onderdak krijgt via grootschalige logiesfuncties mag niet meer zijn dan tien procent van het aantal inwoners van de kern. Doordat er in Wieringerwerf al een aantal grootschalige locaties is gerealiseerd, komt het aantal te huisvesten arbeidsmigranten boven die tien procent uit.

  De Visser: ,,Als we vasthouden aan die 406 bedden zou dat dus kunnen inhouden dat de gemeenteraad een nieuwe discussie moest starten om te kijken of die norm opgerekt moest worden.’’

  Het idee voor het Flex Logement Wieringerwerf loopt al langer. ,,Daardoor werd de ruimte die er oorspronkelijk in Wieringerwerf was, opgesoupeerd door andere initiatieven die makkelijker of sneller gerealiseerd konden worden.’’

  Mogelijk

  In overleg met het college van Hollands Kroon moet nu bekeken worden wat binnen die tien procent regel mogelijk is. ,,Het gebouw staat er niet morgen al en in de tussentijd zal het bevolkingsaantal in Wieringerwerf naar verwachting groeien. Dan gaat de discussie over andere aantallen. Maar deze ontwikkeling zal sowieso leiden tot een aanzienlijke verkleining van het project met een kleiner complex. Van het college willen we nu horen hoe groot het mag worden.’’

  Donderdagochtend is daarover nog een gesprek geweest. ,,Het zijn rare weken nu, maar we hopen dat het college haar huiswerk doet en ons in januari kan laten weten over welke aantallen we het hebben. Hoe ziet de tien procent eruit? Wat gebeurt er met dat plaatje als een aantal andere initiatieven voor huisvesting niet doorgaan of worden teruggetrokken?’’

  Waterbed

  Het verkleinen van de logiesaccommodatie gaat volgens hem gepaard ’met pijn in het hart’. ,,Want het probleem - een tekort aan goede huisvesting - blijft in stand. Iedere kamer minder zorgt ervoor dat arbeidsmigranten elders ondergebracht moeten worden. Veelal dus in reguliere woonhuizen. Wat dat betreft, kun je het vergelijken met een waterbed. Het probleem verplaatst zich.’’

  De gemeenteraad van Hollands Kroon zou in januari praten over een principeverzoek betreffende het Flex Logement aan het Westrak. Het college houdt daarbij aan dat er maximaal 410 arbeidsmigranten een plek kunnen krijgen. Vanwege deze recente ontwikkeling maakt zij echter een pas op de plaats. Zo laat zij via een memo weten aan de gemeenteraad.

  ’Ook de wens om goede invulling te geven aan het locatieonderzoek van de provincie Noord-Holland en de behoefte om een zorgvuldig proces te doorlopen, draagt aan dat besluit bij. Dit betekent dat het principeverzoek voorlopig niet aan de orde komt in de raad.’

  Voorwaarden

  In maart 2020 gaf het college van Hollands Kroon in een reactie aan in basis en onder voorwaarden in principe positief tegenover de ontwikkeling te staan. Voorwaarden waren onder meer dat de locatie niet permanent mag zijn, het de omliggende gebruiksmogelijkheden van het bedrijventerrein niet mag beperken en dat voldaan wordt aan overige regels uit het beleid. Zoals de tien procent regel.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten