Meer spreiding logiesplekken arbeidsmigranten

Datum:
 • vrijdag 29 oktober 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA

  De analyse over de locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten is de coalitiepartijen SHK, CDA en VVD te grofmazig. Daarnaast moet er in andere regio’s een soortgelijke zoektocht worden gestart zoals in de Noordkop voor een eerlijke verdeling van logiesplekken.


  Winnie van Galen 29-10-2021


  De provincie en de Noordkop gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder trekken sinds enige tijd gezamenlijk op voor het vinden van geschikte woonplekken voor arbeidsmigranten. Een locatieanalyse leverde veertien plekken op waarvan er acht in de gemeente Hollands Kroon liggen.

  Uitspraak

  Volgens CDA-fractievoorzitter Sjaak Vriend is er over de genoemde locaties nog geen uitspraak te doen. In zijn ogen zou er eerst sprake moeten zijn van meer spreiding over de regio en de provincie. Daarnaast mag de provincie geen locaties uitsluiten op basis van provinciaal beleid, zei hij donderdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Die wens werd via een amendement van SHK, VVD en CDA aan het college meegegeven. Terwijl het college had gevraagd geen wensen of bedenkingen in te dienen om alles open te houden.

  Bij wethouder Theo Meskers stuitte de wens van de coalitiepartijen niet op een bezwaar. Hij zei het als steuntje in de rug te beschouwen bij de verdere besprekingen over het onderwerp. Meskers benadrukte dat de gemeenteraden te allen tijde hun autonomie behouden om al dan niet in te stemmen met een locatie voor de grootschalige opvang van arbeidsmigranten. De analyse is slechts een eerste stap in het proces. Meskers: ,,Bij fase twee gaan we inzoomen en stellen we de vraag waar de hindernissen zitten om resultaat te boeken. Het is daarbij een uitdaging dat we burgers die bezwaren hebben comfort bieden. Als dat niet lukt moeten we zeggen dat die locatie niet haalbaar is. De lijst met veertien opties is niet in beton gegoten. Er kunnen plekken wegvallen en locaties worden toegevoegd. Zoals de 160 logiesplekken aan de Industrieweg in Middenmeer.’’

  Meskers beklemtoonde dat het college inzet op de locale behoefte. ,,We gaan niet het probleem van de andere regio’s oplossen.’’

  Buren

  De PvdA was van oordeel dat er te veel over het onderwerp wordt gepraat en te weinig gehandeld: ,,De gemeente vertoont ook Nimby-gedrag: niet bij ons maar vooral bij de buren. De hete aardappel wordt steeds vooruitgeschoven. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Dit is een analyse van de mogelijkheden, nog geen bepaling waar we het doen.’’

  NoordhollandsDagblad  0 reacties :

  Een reactie posten