Er zijn nogal wat vragen die bij GroenLinks leven over de grond bij het Joods Werkdorp in Slootdorp. Welke regels gelden er eigenlijk voor de verkoop van agrarische gronden?


 HOLLANDS KROON - SLOOTDORP

Welke regels gelden er voor de verkoop van grond voor een parkeerplaats bij het Joods Werkdorp in Slootdorp? GroenLinks zou dit en nog het een en ander willen weten en stelt schriftelijke vragen aan de gemeenteraad.


Marja van Spaandonk 21-10-2021


In het ontwerpbestemmingsplan Voormalig Joods Werkdorp staat dat de gronden voor een nieuwe parkeerplaats, die overgenomen moeten worden van Domeinen, na de bestemmingsplanherziening door de gemeente kunnen worden verworven en overgedragen aan initiatiefnemer.

’Volgens onze informatie’, stelt GroenLinks, ’worden (agrarische) gronden in bezit van het Rijk altijd via een openbare aanbestedingsprocedure verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Waarom gebeurt dat nu niet?’ En of het klopt dat de gronden niet rechtstreeks van het Rijksvastgoedbedrijf worden gekocht door Karel Vastgoed BV? Of worden ze eerst  overgenomen door de gemeente en na de bestemmingsplanherziening overgedragen aan Karel Vastgoed BV?

De fractie denkt dat bij deze constructie de regels worden omzeild. GroenLinks is ook benieuwd naar de prijs die de gemeente aan het Rijksvastgoedbedrijf betaalt en wat Karel Vastgoed BV aan de gemeente betaalt. ’In hoeverre is dit een marktconforme prijs op het moment van de daadwerkelijke doorverkoop aan Karel Vastgoed BV’

Het algemene beleid van Hollands Kroon is om geen actief beleid op gebied van ruimtelijke ontwikkeling te voeren, maar dit aan (particuliere) initiatiefnemers over te laten.

’Bent u het met ons eens dat de aankoop van genoemde gronden, met als enig doel ze na aankoop door te leveren aan Karel Vastgoed BV, in strijd is met dit beleid? Zo ja, waarom maakt u in dit geval een uitzondering?’

Op de plek van de geplande parkeerplaats bevindt zich een karakteristieke oude boomsingel. Hoeveel bomen er gekapt moeten worden wil GroenLinks ook wel eens weten.

NOORDHOLLANDS DAGBLAD

0 reacties :

Een reactie posten