Op cultureel gebied is er in Hollands Kroon nog werk aan de winkel

Datum:
 • donderdag 25 november 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA 
  Er ontbreekt een duidelijk herkenbaar cultureel verhaal, aldus de bevindingen van het Cultuurplatform Hollands Kroon 


  25-11-2021 Winnie van Galen 


  Hollands Kroon is zuinig met het uitgeven van geld aan cultuur. En ook ontbreekt een duidelijk herkenbaar cultureel verhaal, aldus de bevindingen van het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK). 

  Genoemd platform bekeek het cultuurbeleid in vier gemeenten (Opsterland in Friesland, Schouwen-Duiveland (Zeeland) en het Gelderse Berkelland) waarbij de omstandigheden te vergelijken zijn met die in Hollands Kroon. Op grond van de bevindingen concludeert het platform dat cultuurbeleid zich niet moet richten op een van de dorpen in de gemeente. 

  ’Er zijn meerdere kernen van een vergelijkbare omvang met ieder een eigen geschiedenis en eigen kenmerken,’ aldus het CPHK. Dit advies betekent voortzetting van het huidige beleid waarbij de middelen en de voorzieningen gelijk over de kernen worden verdeeld. 

  Andere resultaten: Hollands Kroon geeft van de vier onderzochte gemeenten het geringste bedrag per inwoner uit aan cultuur. Daarnaast wordt er in vergelijking met andere gemeentes minder geld besteed aan cultuurpresentatie en cultuureducatie en ook mist Hollands Kroon een herkenbaar cultureel verhaal. En wat het inwonertal betreft, ’past bij Hollands Kroon een uitgebreider cultuurbeleid’. Daarentegen is Hollands Kroon de enige gemeente die over een Cultuurplatform en een Cultuurprijs beschikt. 

  Bibliotheken

  Het CPHK hield ook de situatie van de bibliotheken in Hollands Kroon tegen het licht. Met daarbij onder meer als mogelijke ontwikkeling dat iedere dorpsgemeenschap over een eigen bibliotheek beschikt. ’Binnen de gemeente betekent dit een keuze voor decentralisatie.’ 

  Los hiervan noemt het CPHK de mogelijkheid ’van een centrale bibliotheek in een markant gebouw dat bijdraagt aan de culturele uitstraling van de gemeente’. 

  ’Deze bibliotheek heeft een aantal dependances in de vorm van uitleenpunten in andere grotere dorpen en een aantal bibliotheek-op-school voorzieningen.’ In de huidige situatie is een aantal bibliotheekfuncties niet in Hollands Kroon aanwezig en zijn de inwoners afhankelijk van wat Kopgroep Bibliotheken in Den Helder te bieden heeft, aldus het CPHK. Bovengenoemde opties betekenen wel dat ’het subsidieniveau in Hollands Kroon hersteld moet worden naar het niveau van voor de grote bezuinigingen.’ 

  Kleinste bedrag 

  Als derde ontwikkeling schetst het platform handhaving van het huidige aantal uitleenpunten, maar dan wel op een meer aantrekkelijke manier. Met daarnaast een uitbreiding van project de bibliotheek op school. Bij deze derde optie is een aantal functies van de bibliotheek binnen de gemeente niet aanwezig en zijn inwoners van Hollands Kroon afhankelijk van de Kopgroep Bibliotheken in Den Helder. Op basis van de vergelijking met de overige drie gemeenten geeft Hollands Kroon per inwoner ’het kleinste bedrag per inwoner uit aan bibliotheken’. 

  Genoemd platform is een door de gemeenteraad ingesteld orgaan dat toeziet op de ontwikkeling en samenhang van het culturele leven in Hollands Kroon. 

  Daarnaast voorzien zij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over kunst en cultuur. 

  Tijdens een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad op 7 december worden beide notities van het CPHK besproken.

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Cultuur en Hollands Kroon is als vloeken in de kerk. Alles wat mooi was is vernield door de politiek die alleen belang heeft/had bij de (bollen)boeren.

  Een reactie posten