Omwonenden Kooyhaven houden vast aan de afspraken. ’Er is niet aangetoond waarom we moeten afzien van een convenant dat door alle partijen is getekend’

Datum:
 • maandag 22 november 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 • DEN HELDER

  De Bewonerscommissie Kooyhaven ziet niet in waarom het convenant dat door alle betrokken partijen is ondertekend van tafel moet. ,,Dat is geen onwil’’, zegt een woordvoerder. ,,Maar er is niet aangetoond waarom bewoners zouden moeten afzien van dit convenant dat door alle partijen is getekend.’’


  Delano Weltevreden 22-11-2021


  Het convenant moet van tafel en er moeten compleet nieuwe afspraken worden gemaakt. Dat is, zegt de bewonerscommissie, in het kort het standpunt van Port of Den Helder en de colleges van Hollands Kroon en Den Helder. In de aanloop naar de aanleg van Kooyhaven is met omwonenden onder meer afgesproken welke bedrijven zich daar mogen vestigen. Vuurwerkbedrijven, inrichtingen voor vuiloverslag, veevoerbedrijven en bedrijven voor grind- en stenenoverslag zijn bijvoorbeeld uitgesloten. Ook mogen er op werkdagen geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s morgens.

  Waterstof

  Sinds de aanleg in 2016 is er nog geen enkel bedrijf op Kooyhaven gevestigd. Drie bedrijven zeggen dat zij daarheen willen: brandstoffenhandel Marees, Fender Innovations dat onderdelen voor de scheepvaart fabriceert en een consortium van energiebedrijf Engie/havenbedrijf PODH, Ontwikkelingsbedrijf NH en scheepswerf Damen Shipyards. Het consortium wil op Kooyhaven waterstof produceren.

  Die bedrijven kunnen daar nu niet heen. Dat zou namelijk in strijd zijn met het bestemmingsplan en het convenant dat met de omwonenden is gesloten. Daarom willen de twee colleges en Port of Den Helder het convenant in de prullenbak gooien. Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon heeft volgens de bewonerscommissie voorgesteld om een alternatief convenant op te stellen. ,,Dat was op 28 juni’’, zegt Rein Bloemendaal van de BWC. ,,Tot op heden hebben we geen reactie ontvangen.’’

  ,,Het volledig van tafel vegen van het huidige convenant, dat getekend is door echt álle partijen, is geen uitgangspunt of geloofwaardig voorstel om mee te beginnen’’, zegt Bloemendaal. ,,De basis van het standpunt van de omwonenden is nog steeds handhaving van het convenant. Dat is geen onwil. Maar er is niet aangetoond waarom bewoners zouden moeten afzien van dit door alle partijen gedragen convenant.’’

  Geen antwoord

  De BWC heeft de twee colleges en de directie van PODH gevraagd wat de omwonenden opschieten met hun medewerking aan het van tafel vegen van het convenant. ,,Tot op heden hebben we daar geen antwoord op ontvangen.’’

  De omwonenden zeggen zich bij de realisatie van het industriegebied positief te hebben opgesteld. ,,Het is belangrijk om te beseffen dat het huidige convenant volledig in harmonie, in goede sfeer en in volledige samenwerking met alle partijen tot stand is gekomen. Niet met het mes op tafel. De planontwikkeling is in gezamenlijkheid en ook in harmonie afgesloten met een diner in Lands End. Het convenant is gebaseerd op billijkheid en redelijkheid van alle partijen: de lokale en provinciale politiek, het consortium geleid door Dura Vermeer en de bewoners. Het is zelfs de bewonerscommissie geweest die de plannen van het consortium en dus Port of Den Helder heeft gepresenteerd aan de fracties en heeft verdedigd naar de bewoners. De bewoners zijn met de plannen akkoord gegaan. De bewoners liggen dus niet dwars zoals wel eens wordt gesuggereerd.’’

  Voortgang

  Directeur Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder wil niet inhoudelijk ingaan op vragen over de onderhandelingen met de BWC en de standpunten van het havenbedrijf en de beide gemeentebesturen: ,,Ik ben in goed contact met het bewonerscomité over alle ontwikkelingen rond Kooyhaven. En ja, het is alweer een tijdje stil. Als er nieuws of voortgang is daarover, dan is het bewonerscomité de eerste die ik hierover informeer.’’

  Noordhollands Dagblad 

  1 reacties :

  Dekker zei

  Ongetwijfeld zal Meskers wel weer een rechter vinden die hij voor zijn karretje kan spannen om het convenant als niet binden zal bestempelen.

  Ik heb begrepen dat de Gemeente Hollands Kroon de burgers meer bij de besluitvorming wil betrekken.
  Als dat serieus bedoeld is en dat gelooft geen mens, dan kan het College van B&W beter ontslag nemen na eerst de slapende raadsleden permanent naar bed gestuurd te hebben en de bezem door het ambtenarenapparaat te hebben gehaald, pas dan is er een kansje dat burgers meer zeggenschap krijgen en met zeggenschap bedoel ik niet de mening van College en ambtenaren te pas en onpas faciliteren.

  Een reactie posten