Onderzoek naar huisvesten arbeidsmigranten in Hollands Kroon

Datum:
 • donderdag 28 oktober 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  


  Hollands Kroon - Raadsvergadering Hollands Kroon
  28-10-2021


  Onderzoek naar huisvesten arbeidsmigranten in Hollands Kroon


  Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor de economie in de Kop van Noord-Holland, maar er is een tekort aan goede huisvesting voor deze doelgroep. Op dit moment zijn er ongeveer 3000 verblijfsplekken te kort. Dit kan ervoor zorgen dat arbeidsmigranten op plekken verblijven die onveilig of ongewenst zijn. 

   

  In gesprek met inwoners en belanghebbenden 

  Daarom heeft de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte gebieden. Er zijn 14 geschikte gebieden gevonden. Daarvan zijn er 8 binnen Hollands Kroon. In overleg met omwonenden en belanghebbenden gaan de gemeente en de provincie de precieze locaties bepalen.

   

  Regionaal

  CDA, SHK en VVD stelden voor het voorstel te wijzigen. Hierin staat dat gekeken moet worden om de locaties meer te verspreiden over de Kopgemeenten of de provincie. En dat ook gekeken moet worden naar locaties die niet passen binnen het beleid van de provincie. De wijziging kreeg genoeg steun. Daarna is het voorstel aangenomen.

   

  Vergadering terugkijken?

  Het debat over dit onderwerp is terug te kijken via https://bit.ly/3nGh4vF of ga naar de agenda via gemeenteraad.hollandskroon.nl

   

   ____________________________________________


  Gemeenteraad Hollands Kroon akkoord met contractverlenging Incluzio

  Sinds 2016 wordt in Hollands Kroon de Jeugdzorg, WMO en (hulp)vragen zonder indicatie, verzorgd door Incluzio. De samenwerking met Incluzio zorgt ervoor dat er één zorgaanbieder is in plaats van ruim 100.

   

  De gemeenteraad is donderdagavond akkoord gegaan met het voorstel van het college. Hierin staat dat het contract met Incluzio verlengt wordt met 5 jaar. Ook is het bedrag van €19,1 miljoen structureel verhoogd met €5,1 miljoen.

   

  Onderzoek bij inwoners

  Eind 2020 heeft de Toetsingskamer onderzoek laten uitvoeren door I&O Research. Uit dit onderzoek bleek dat cliënten de zorg van Incluzio waarderen met een 7,8. Meerdere fractie hebben aangegeven geluiden te horen van inwoners die niet tevreden zijn.

   

  Vergadering terugkijken?

  Het debat over dit onderwerp is terug te kijken via https://bit.ly/3nGh4vF of ga naar de agenda via gemeenteraad.hollandskroon.nl

  ____________________________________________  Hollands Kroon

  0 reacties :

  Een reactie posten