Of er vierhonderd arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden op Robbenplaat? Het college is positief, maar er is ’nog onduidelijkheid over de daadwerkelijke haalbaarheid’

Datum:
 • woensdag 8 december 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - WIERINGERWERF

  Het plan voor het zogenoemde Flex Logement op bedrijventerrein Robbenplaat in Wieringerwerf staat begin volgend jaar op de agenda van de gemeenteraad van Hollands Kroon. Het initiatief om zo’n vierhonderd arbeidsmigranten aan de Westrak te huisvesten past niet in het bestemmingsplan.


  Lydia Jasper 8-12-2021


  Ook voldoet het plan niet aan de zogenoemde tien procent regel uit het beleid voor logies van arbeidsmigranten: het aantal personen dat onderdak krijgt via grootschalige logiesfuncties mag niet meer bedragen dan tien procent van het aantal inwoners van de kern. Zo laat het college aan de gemeenteraad weten in een memo. Er zijn in Wieringerwerf namelijk al een aantal grootschalige locaties gerealiseerd. Met dit plan komt het aantal te huisvesten arbeidsmigranten boven de tien procent uit.

  Positief

  Toch staat het college positief tegenover deze ontwikkeling, vanwege het tekort aan legale slaapplaatsen voor deze doelgroep. ’Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze lokale en regionale economie. Om het aantrekkelijk te maken om hier te werken is goede huisvesting voor deze groep essentieel.’ Aldus het memo.

  Het plan met de naam Flex Logement moet onderdak bieden aan maximaal 410 arbeidsmigranten. Op woensdag 27 oktober hielden de initiatiefnemers over dit plan een inloopmiddag voor omwonenden, aangrenzende bedrijven, raadsleden en andere belangstellenden.

  Ontwikkeling

  In 2018 zijn de gesprekken over dit plan gestart. Het toen geldende beleid bleek deze ontwikkeling niet direct mogelijk te maken. Maar na vaststelling van het huidige beleid in oktober 2019 veranderde dit deels. Grootschalige logiesaccommodaties op bedrijventerreinen werden vanaf dat moment onder voorwaarden mogelijk. Vervolgens is eind 2019 een principeverzoek ingediend voor de realisatie van deze huisvestingslocatie.

  In maart 2020 gaf het college in een reactie aan in basis en onder voorwaarden in principe positief tegenover deze ontwikkeling te staan. Voorwaarden waren onder meer dat de locatie niet permanent mag zijn, het de omliggende gebruiksmogelijkheden van het bedrijventerrein niet mag beperken en dat voldaan wordt aan overige regels uit het beleid. Zoals de tien procent regel.

  Bijeenkomst

  Volgens het college zijn er gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers en de provincie. Dat ging met name over de uitwerking van het plan, wat op dit moment nog niet klaar is. ’Uiteindelijk is vanuit de initiatiefnemers besloten om omwonenden en andere belanghebbenden tijdens een bijeenkomst in een vroeg stadium te informeren over het project. Ondanks dat er nog onduidelijkheid is over de daadwerkelijke haalbaarheid.’

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Waarom bouwt Hollands Kroon geen nieuw dorpje in haar Gemeente voor arbeidsmigranten? Naast dat dorp een veel groter dorp voor asielzoekers en als laatste een paar huisjes voor de eigen jeugd? Voor dat laatste is niet veel nodig want die kunnen tot hun dertigste makkelijk bij hun ouders wonen vinden de huidige politici.

  Een reactie posten