Keek op de Week met Datacenters, Provincie en RES......

Datum:
 • woensdag 23 juni 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon in de weken van mei 2021


  RES

   

  De Groene Rekenkamer heeft een mooi overzicht gegeven voor NOBrabant:

  BEOORDELING REGIONALE ENERGIESTRATEGIE
  SAMENVATTING RESULTATEN QUICK SCAN 

  De GRK heeft de RES voor NOB op deze punten getoetst, en komt tot de volgende hoofdconclusies: Een strategie is een plan om een specifiek doel te bereiken. Om een besluit te kunnen nemen om dat plan uit te voeren moet de financiële haalbaarheid onder meer voor burgers en bedrijven vastgesteld worden. Ook moeten overige niet direct financiële consequenties, zoals het effect op milieu en leefomgeving benoemd en waar mogelijk gekwantificeerd worden. Om beleidsmakers goed te adviseren moeten meerdere mogelijkheden gepresenteerd worden, elk met de eigen consequenties in kosten en verwacht resultaat. 
  De GRK heeft de RES voor NOB op deze punten getoetst, en komt tot de volgende hoofdconclusies:
  1) De RES geeft geen schatting van de kosten gemoeid met de voorgestelde aanpak van de energietransitie voor NOB, noch een beschikbaar budget. Desondanks wordt de Opgave als definitief gepositioneerd. 2) De RES geeft niet aan hoe de leveringszekerheid van stroom gegarandeerd zal worden. Vooral in de winter dreigt er een weersafhankelijk stroomtekort (black-outs) waarbij import geen oplossing kan bieden als ook buurregio’s met het zelfde probleem kampen. Ook het overschotprobleem (zie pagina 7) blijft in de RES onbenoemd. 3) De omvang van de landschapsschade blijft onduidelijk voor de burgers van de regio. Daardoor wordt bestuurders de mogelijkheid onthouden om de RES te beoordelen op maatschappelijke acceptatie en op concrete milieueffecten. 4) De RES is eenzijdig in het omschrijven van het effect van de voorgestelde installaties van wind en zonneparken op de leefomgeving van de burgers en op de natuur in de regio. 5) De RES besteedt geen aandacht aan het conflict van ruimte-intensieve energie en privaat eigendomsrecht onder dreiging van de crisis- en herstelwet. 6) De financiële risico’s voor de beoogde burgerparticipaties, bijvoorbeeld als gevolg van subsidie afbouw of veranderingen in de energiemarkt worden in het geheel niet benoemd. 7) Voor de voorgestelde ingrijpende veranderingen in de omgeving dienen mogelijk MER’s1 opgesteld en beoordeeld te worden. Dat is een langdurig en arbeidsintensief proces. Deze RES gaat hier geheel aan voorbij. 
  Samengevat, de RES NOB geeft bestuurders geen mogelijkheid om binnen het kader van het algemene beginsel van behoorlijk bestuur te beoordelen of de opgave haalbaar is binnen een voor de regio acceptabel budget, en of de eindsituatie acceptabel zal zijn voor haar burgers. De toonzetting van de RES is bovenmatig positief. Het is geen zakelijk document, zoals bestuurders mogen verwachten, maar wekt sterk de indruk van een verkoopbrochure. 
  In het navolgende worden de bevindingen nader onderbouwd.  Zie verder hier
  Gezien de punten 1-7 zijn deze ook van toepassing op RES Noord-Holland Noord.

  Datacenter

  In de maand mei gingen de berichten in de media over Hollands Kroon hoofdzakelijk over de datacenters. Steeds meer zaken worden bekend, die toch eigenlijk voordat de eerste datacenter gebouwd werd, terdege onderzocht zouden moeten zijn door het college en aan de raad moeten bekend gemaakt zijn. 

  Er blijken nog enige datacenters te moeten komen, terwijl het duidelijk is dat er geheel geen draagvlak onder de bevolking is.

  Ook de omliggende gemeenten hebben grote bezwaren. Zie hier.

  Het wordt spannend wat de huidige coalitie (VVD,CDA,SHK) gaat doen bij stemming over de plannen op 29 juni. De coalitie heeft thans slechts 1 zetel meer.


  De  Provincie heeft de gemeente gewaarschuwd en bekend gemaakt dat als de gemeente Hollands Kroon niet luistert, de kans bestaat dat ze tot een bestuurlijke aanwijzing zal overgaan. Oftewel: een streep door het bestemmingsplan. Een bestuurlijk paardenmiddel. Als de ’reactieve aanwijzing’ wordt gegeven, houdt het in dat de provincie het deel uit het bestemmingsplan schrapt dat de provincie niet zint. Zie hier.


  Er zijn ook  oplopende spanningen tussen Hollands Kroon en zeven buurgemeenten over de datacenters. Zie hier

   

  Krantenartikelen over Hollands Kroon in mei 2021

  1-6-2021 Verbazing over bewering dat zout koelwater wordt geloosd; 

  29-5-2021 LADA stelt vragen 'Lozen zout koelwater datacenters'

  28-5-2021 Zout water van datacenters in de Wieringermeer wordt geloosd op de Waddenzee (1)

  27-5-2021 Gemeenteraad Hollands Kroon gaat akkoord met aanplanten van extra bomen

  26-5-2021 160 datacenterbouwvakkers huisvesten in beschermd gebied bij Hippolytushoef? Win-win volgens Hollands Kroon, de provincie vindt het niks

  25-5-2021 Extra raadsvergadering over datacenters Agriport Middenmeer op 29 juni

  26-5-2021 VVD-fractievoorzitter in Hollands Kroon Erik Annaert stopt wegens verhuizing naar andere gemeente. Wim Groot neemt zijn functie over

  21-5-2021 Trekkerprotest en drieduizend handtekeningen tegen meer datacenters. ’Met de komst van datacenters is het paard van Troje binnengehaald’

  20-5-2021 Datacenters zorgen voor oplopende spanningen tussen Hollands Kroon en zeven buurgemeenten (2)

  20-5-2021 Geen recreatiepark aan de Cultuurweg? Dan wat betreft kritische raadsleden van Senioren Hollands Kroon ook geen datacenter van Microsoft aan die weg. ’Het is hom of kuit’
  18-5-2021 LADA stelt vragen over veiligheid datacenters (4)
  18-5-2021 Lada over opslag dieselolie bij datacenters: ’veiligheid brandweermensen is in het geding’
  18-5-2021 Dieselvallei voor datadozen in Hollands Kroon (3)
  17-5-2021 Elektrolyser is mijlpaal voor Port of Den Helder; eindelijk eerste bouwactiviteit in Kooyhaven
  15-5-2021 Plan voor huisvesting driehonderd arbeidsmigranten op plek stallen Piet Ottens in Hippolytushoef door college van B en W omarmd. Provincie is nu aan zet
  15-5-2021 Datacenters
  14-5-2021 Te koop: 15.000 vierkante meter grond die eigenlijk Wieringerrandmeer had moeten worden
  11-5-2021 Bestemmingsplan voor nieuwe datacenters afgevoerd van raadsagenda Hollands Kroon
  11-5-2021 Hollands Kroon krijgt een ’bomenboost’: een kleine tweeduizend bomen erbij in de komende tien jaar
  8-5-2021 Het beleid van Hollands Kroon over datacenters rammelt | Opinie
  7-5-2021 Bestemmingsplan voor nieuwe datacenters Hollands Kroon: minder werkgelegenheid, toch restwarmte, energie en koelwater geen probleem (5)
  7-5-2021 Provincie waarschuwde Hollands Kroon al in december: wíj gaan over die datacenters, niet jullie.
  7-5-2021 College vraagt de raad om bestemmingsplan voor nieuw datacenter gewijzigd vast te stellen
  6-5-2021 SP Noord-Holland: Provinciaal Overleg Datacenters
  4-5-2021 Datacenters: rechtpraterij
  3-5-2021 Provincie Noord-Holland doet mistig over verplicht milieurapport datacenters Hollands Kroon; in andere provincies is zo’n rapport wel gemaakt
  1-5-2021 Wie restafval beter scheidt, betaalt minder

  1-5 De best gelezen artikelen in mei 2021

  Redactie JAS


  0 reacties :

  Een reactie posten