Geen recreatiepark aan de Cultuurweg? Dan wat betreft kritische raadsleden van Senioren Hollands Kroon ook geen datacenter van Microsoft aan die weg. ’Het is hom of kuit’

Datum:
 • donderdag 20 mei 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON
  MIDDENMEER

  Blijft een recreatiepark langs de Cultuurweg uit, dan zal in ieder geval een deel van de fractie van Senioren Hollands Kroon niet instemmen met de komst van een datacenter (B1) aan de westkant van de A7.


  Winnie van Galen 20'-5-2021

  Het is hom of kuit, maakt SHK-raadslid Peter Meijer duidelijk. Geen park dan ook geen datacenter B1. Dat standpunt had de fractie van SHK volgende week via een motie kenbaar willen maken, tijdens een raadsvergadering met daarbij een agendapunt over datacenter B1: het omzetten van agrarische grond in een bedrijfsbestemming zodat een datacenter op het voormalige land van een melkveehouder mogelijk wordt. Vorige week tijdens een reguliere bijeenkomst van de fractievoorzitters van de politieke partijen in Hollands Kroon is dit punt van de agenda gehaald. Volgens de indieners van dit voorstel bestaan er nog te veel onduidelijkheden.

  Het betreffende agendapunt is doorgeschoven naar een extra gemeenteraadsvergadering die op 29 juni is gepland. Volgens Peter Meijer is er geen sprake van dat de coalitiepartijen het agendapunt alsnog op de vergadering van 27 mei zullen inbrengen. „Het kan natuurlijk altijd, maar het zou me verbazen als het gebeurt.” De extra raadsvergadering in juni waar alleen datacenter B1 op de agenda staat, moet overigens nog door het presidium worden goedgekeurd, aldus een woordvoerder van de gemeente.

  Het recreatiepark is volgens SHK nodig als buffer om een verdere uitbreiding van datacenters noordwaarts Middenmeer te stoppen. In maart tijdens een bijeenkomst op een boerderij aan de Cultuurweg heeft SHK het plan voor een recreatiepark ontvouwd. Op dat moment werd nog niet onomwonden gesteld dat er voor SHK een dwingende relatie bestond tussen het recreatiepark en de komst van het datacenter dat techgigant Microsoft daar wil bouwen.

  Koehandel

  Inmiddels wordt er geen geheim meer van gemaakt. Volgens Meijer heeft een aantal fractieleden van SHK onoverkomelijke bezwaren tegen een verdere oprukking van datacenters dan die al gepland zijn langs de Cultuurweg. Met andere woorden: als de motie niet wordt afgenomen, dan gaat B1 niet door, aldus Meijer. „Soms moet je je knopen tellen, in dit geval kun je dat koehandel noemen.”

  Los gezien van een visuele buffer zodat er vanuit Middenmeer ’niet tegen blokkendozen hoeft te worden aangekeken’ betekent het park ook een verrijking voor de biodiversiteit en doet het dienst als waterberging gezien de vijvers die in het plan zijn ingetekend, aldus Meijer.

  Tevens wil SHK dat er een centrum komt voor duurzaamheid en biodiversiteit. In dit centrum is informatie te vinden over de ontwikkeling van de energietransitie, duurzaamheid en de voortgang van de ontstane biodiversiteit. Scholen kunnen gebruik maken van het deels educatieve park.

  Kleine klapekster

  Meijer, biologieleraar van zijn vak, noemt de Cultuurweg, de Waardweg en de Wieringerrandweg vanwege hun ritmische boompartijen de mooiste wegen van de Wieringermeer. Vanuit Amsterdam waar hij destijds woonde maakte hij op 7 september 1968 op de brommer een rit naar de Cultuurweg in Middenmeer. Vier jaar eerder was hij begonnen met vogels kijken. Zijn leermeester raadde hem aan zelf te gaan kijken als er ergens een leuk soort was gespot. In dit geval de kleine klapekster en een zwarte ooievaar. Opgetogen over de schoonheid van het landschap in de Wieringermeer keerde hij later op de dag terug in de hoofdstad. Een ervaring rijker, dat wel maar de twee aangestipte vogelsoorten ’trof hij niet aan.’

  De coalitiepartijen SHK, VVD en CDA hebben in Hollands Kroon 15 van de 29 zetels in de gemeenteraad. Een uiterst krappe meerderheid. Blijft steun vanuit de oppositie voor het B1 datacenter uit, dan is de support van SHK essentieel om het voorstel er door te krijgen. Hoe de situatie er na afloop van een stemming zal uitzien, daarover is uiteindelijk niets met zekerheid te zeggen, aldus Meijer. „Het kan natuurlijk altijd dat de oppositie voor een meerderheid gaat zorgen of dat op dit punt kritische SHK- raadsleden van gedachten veranderen. Het is in ieder geval wel zo dat we binnen SHK zonder last en ruggespraak een keuze kunnen maken. Van fractiediscipline is geen sprake.”

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten