Provincie waarschuwde Hollands Kroon al in december: wíj gaan over die datacenters, niet jullie.

Datum:
 • vrijdag 7 mei 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Hollands Kroon - HAARLEM Toch gaf de gemeente in januari aan Microsoft een nieuwe vergunning voor een mega-datacentrum   Het gemeentebestuur van Hollands Kroon heeft scherpe waarschuwingen van de provincie Noord-Holland in de wind geslagen door op 5 januari dit jaar een omgevingsvergunning af te geven voor een nieuw mega-datacenter van Microsoft. Amper drie weken daarvoor alarmeerde het provinciehuis de gemeente dat Hollands Kroon hiermee zijn boekje te buiten gaat.

  Dit blijkt uit onlangs geopenbaarde e-mails tussen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en het provinciebestuur, die hier begin december 2020 42 e-mails over uitwisselden.

  De waarschuwingen van het provinciehuis en ODNZKG ten spijt, heeft de gemeente Hollands Kroon in januari zelf een omgevingsvergunning verstrekt voor een 16 hectare groot datacenter aan de westkant van de A7. Tegenover de gemeenteraad verklaarden de wethouders Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA) dat de gemeente het bevoegd gezag was, hoewel hier al sinds 2018 grote twijfel over bestond, opgeworpen door advocaten van ’de Amerikaanse geldschieters’. De opstelling van Hollands Kroon heeft er uiteindelijk toe geleid dat het provinciebestuur op 4 maart bekendmaakte dat het gezag niet bij de gemeente berust. Microsoft kreeg van de provincie te horen dat het bedrijf nog niet over de juiste vergunningen beschikt voor het nieuwe datacenter.

  Omgevingsdiensten in de clinch

  Zowel gedeputeerde Edward Stigter als ambtenaren van ODNZKG hadden een dikke maand voor afgifte van de nieuwe datacentervergunning uitgebreid contact met wethouders, de gemeentesecretaris en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (Hoorn). Volgens Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Zaanstad) zaten de collega’s in Hoorn totaal verkeerd met hun oordeel dat de datacenters geen zogeheten IPCC-installaties zijn, die onder gezag van de provincie behoren te vallen. ODNZKG komt op wettelijke gronden tot een volslagen ander oordeel: de mega-datacenters vallen alleen al vanwege hun omvangrijke noodstroomvoorziening onder de provincie. Ambtenaren schrijven: ,,Dit kan nog wel een vervelend staartje krijgen voor Hollands Kroon en/of Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.....”

  Noodstroomvoorziening

  Al op 3 december oordeelt een milieuambtenaar van ODNZKG dat er genoeg redenen zijn om aan te nemen dat de hyperscale datacenters van Microsoft en Google niet zomaar door de gemeente mogen vergund. Hiervoor baseert hij zich op informatie van kenniscentrum Infomil, waar alles over milieuregelgeving is te vinden.

  Ook komt deze ambtenaar tot het oordeel dat de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) eveneens een vergunning voor de datacenters moet afleveren. De geplande noodstroomvoorziening voor het nieuwe datacenter veroorzaakt namelijk zoveel Co2-uitstoot, dat Microsoft hiervoor emissierechten voor moet inkopen.

  Dit laatste komt door het de noodstroomvoorziening, die met tientallen enorme dieselaggregaten geschiedt. Die hoeven alleen in touw te komen tijdens een stroomstoring, maar ze moeten ook maandelijks worden getest. Die test-uren leidden ertoe dat het reeds bestaande datacenter van Microsoft in de Wieringermeer in 2019 451.000 kilo Co2 uitstootte, aldus NEA-gegevens.

  ’Hollands Kroon heeft juist gehandeld’

  Het gemeentebestuur van Hollands Kroon laat weten dat de provincie nooit eerder bezwaren liet horen. ,,Gedeputeerde Olthof heeft in de Statenvergadering van 12 april 2021 aangegeven dat Hollands Kroon juist heeft gehandeld bij het verlenen van vergunningen voor datacenters en dat Hollands Kroon niets te verwijten valt.”

  Gedeputeerde Olthof laat weten met de gemeente en Microsoft in gesprek te zijn over de vraag welke emissies zijn toegestaan.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten