Provincie Noord-Holland doet mistig over verplicht milieurapport datacenters Hollands Kroon; in andere provincies is zo’n rapport wel gemaakt

Datum:
 • maandag 3 mei 2021
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • HAARLEM - Of nieuwe mega-datacenters in de kop van Noord-Holland zullen worden onderworpen aan een milieueffectrapportage (mer), blijft onduidelijk. Ook nu de provincie het bevoegd gezag lijkt te worden in plaats van de gemeente Hollands Kroon. De gemeente vindt een mer voor de datacenters onnodig.  Het provinciebestuur sluit zich bij die opvatting van Hollands Kroon aan. Voor de twee bestaande datacenters van Microsoft en Google in de Wieringermeer is op goede gronden beslist dat het niet nodig is de effecten op het milieu van de datakolossen in beeld te brengen. Dit antwoordt de provincie op vragen van deze krant.

  Geen mer-plicht in wet

  Over een mer-plicht voor vijf nieuw geplande datacenters van gelijke omvang - samen met de twee bestaande centra 170 hectare groot - is de provincie onduidelijk. ,,Er geldt geen wettelijke mer-beoordelingsplicht voor datacenters”, schrijft de provincie. In Europese of nationale wetgeving worden datacenters ’eenvoudigweg niet vermeld’. Wel kan een mer nodig zijn als blijkt dat er een planologische aanduiding nodig is, of een vergunning voor de omvangrijke noodstroomvoorziening. Bij de twee bestaande hyperscale datacenters komt die noodstroom van tientallen dieselaggregaten die elk net zoveel elektriciteit kunnen opwekken als een windmolen van 120 meter hoog.

  De twee hyperscale datacenters van Google en Microsoft hebben allebei de energie nodig van een stad als Alkmaar. Deze datakolossen vol servers leveren zogeheten clouddiensten aan de miljoenen klanten van de techbedrijven. Foto’s, video’s, documenten en nog veel meer digitale gegevens van iedereen met een smartphone of een computer wordt erin opgeslagen.

  Rotterdam

  Er zijn in de Wieringermeer plannen voor nog vijf nieuwe mega-datacenters. Hierdoor wordt een klein gebied dat voorheen agrarisch was, straks belast met de elektriciteitsbehoefte van een stad als Rotterdam. De bestaande datacenters hebben groene energie ingekocht bij windmolenparken in de Wieringermeer (Microsoft) en zeewindparken nabij Zeeland (Google).

  Vanwege de enorme energievraag, en ook het verbruik van miljoenen liters koelwater, is voor een plan voor een mega-datacenter van 166 hectare in Zeewolde (Flevoland) wel een milieueffectrapportage verricht. De mer-commissie vindt die plannen onvoldoende doordacht, omdat er niet is bekeken of de enorme energievraag door groene opwekking bij het datacenter zelf kan worden opgelost

  Noordhollands Dagblad 

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Moet je kijken wat je allemaal moet aanleveren en aan voldoen als je een huis wilt bouwen. En dit mag allemaal maar zo. Hoe bedoel he 2 maten en vriendjes politiek!!

  Een reactie posten