Bestemmingsplan voor nieuwe datacenters Hollands Kroon: minder werkgelegenheid, toch restwarmte, energie en koelwater geen probleem

Datum:
 • vrijdag 7 mei 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Hollands Kroon -  
  Het gemeentebestuur van Hollands Kroon plaveit de weg voor nieuwe datacenters ten westen van de A7. Het bestemmingsplan voor het gebied B1 van Agriport wordt maandag naar de gemeenteraad gestuurd en eind van deze maand behandeld.


  Bart Vuijk 7-5-2021

  Het bestemmingsplan oogstte een storm aan bezwaren, die in ambtelijk jargon zienswijzen worden genoemd. De 105 bezwaren geven het college van b en w geen aanleiding af te zien van het bestemmingsplan of de plannen wezenlijk aan te passen.

  Provinciebezwaar

  Een van de bezwaarmakers is de provincie Noord-Holland, die meent dat het nieuwe bestemmingsplan niet voldoet aan de eisen voor ’een goede ruimtelijke ordening’. „Naar onze mening is hiervan geen sprake”, oordeelt de provincie, die wijst op diverse zaken zoals gebrekkige inpassing van de vereiste energie- en watertoevoer, de verkeersafwikkeling rond de toekomstige enorme gebouwen en de tijdelijke huisvesting van de talrijke buitenlandse bouwvakkers die worden aangetrokken om het datacenter van Microsoft neer te zetten.

  Het college van b en w meent dat die eisen van de provincie ’niet relevant’ zijn, omdat dergelijke duurzaamheidseisen niet in een bestemmingsplan passen.

  Restwarmte

  In een bijlage bij het bestemmingsplan wordt wel weer gerept over het gebruik van de restwarmte die de nieuwe datacenters produceren. Hoewel het college van b en w al jaren weet dat het gebruik van restwarmte van datacenters voor verwarming van andere gebouwen economisch onhaalbaar is, staat in dit bestemmingsplan dat het nieuwe datacenter in de toekomst restwarmte kan leveren aan nabije bedrijven.

  Opmerkelijk is dat de nieuwe datacenters in gebied B1 volgens het bestemmingsplan veel minder werkgelegenheid oplevert dan de twee van Google en Microsoft die er al staan aan de andere kant van de snelweg. Het nieuwe datacenter levert straks vier tot vijf banen per hectare op, volgens wethouder Theo Meskers (VVD) waren dat voor de bestaande datacenters zeven banen per hectare.

  Geen MER

  Boerenorganisatie LTO vindt het onterecht dat het gemeentebestuur noch een milieueffectrapportage (MER), noch een landbouweffectrapportage (LER) laat maken. Beide onderzoeken zijn volgens LTO nodig om de impact van de enorme datagebouwen op de omgeving te beoordelen.

  Het college oordeelt echter dat beide rapportages niet nodig zijn, en verwijst naar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, die dit ook van oordeel zou zijn. Overigens is voor soortgelijke datacentra in Groningen en Flevoland wel zo’n MER gemaakt, in Flevoland met het gevolg dat er een negatief advies kwam. Een plan voor een enorm datacenter bij Zeewolde is afgekeurd, omdat er te weinig rekening is gehouden met de grote stroom- en koelwatervraag. Een hyperscale datacenter heeft net zoveel stroom nodig als de stad Alkmaar, en honderdduizenden liters koelwater per jaar die uit de PWN-kraan komen.

  De gemeenteraad van Hollands Kroon beoordeelt het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 27 mei.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten