Raadsvergadering Hollands Kroon donderdag 24-juni

Datum:
 • woensdag 23 juni 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  


  Hollands Kroon -  Raadsvergadering 24 juni zonder publiek.
  donderdag 24 juni 2021

  20:00 - 23:00

  Locatie
  MFR, De Verbinding
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  Deze raadsvergadering is fysiek. De publieke tribune is GESLOTEN.

  Agendapunten

  De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (RES 1.0) is door de regio opgesteld. Als alle gemeenteraden van Noord-Holland Noord een besluit hierover hebben genomen, wordt de RES 1.0 aangeboden aan het Nationaal Programma. De volgende stap is het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma.

  Ingekomen stukken (+ memo's)
  Titel
  01. Regionale memo raad Op Kop.
  02. Memo raad jaarverslag 2020 Commissie bezwaarschriften.
  03. Memo raad 21-06-01 dierenopvang- en vervoer.
  04. Impressie Zorgfraude themasessie VNHG ism VNG 28 mei 2021.
  05. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG Voor 14 - LB-NLM-PWM-50PLU
  06. gesprek met de burgemeester.
  07. Bomen te goed !.
  08. Motie confetti - Het Alternatief Nuj Lies
  09. Motie Huishoudelijke hulp WMO - Raadsbreed geteken
  10. Brief voor gemeenten verkiezingen 2022.
  11. Memo raad 21-06-08 behoefteraming bedrijventerreinen
  12. Onderzoek ikvalbuitendeboot.nl.
  13. Evaluatie JeugdzorgPlus 2020-2021.
  14. Afvalbakken in Hollands Kroon krijgen betaalchip
  15. Persbericht opening TekPark.
  16. Brief aan raad omgeving Kerkweg 16 Oosterland inspraak.

  Om ervoor te zorgen dat de Noordkop in 2050 klimaatbestendig is ingericht, is de strategie klimaatadaptatie Noordkop opgesteld. Deze strategie is een leidraad om als regio te werken aan klimaatbestendigheid. De strategie kan lokaal worden gebruikt bij de uitwerking van de instrumenten voor omgevingsbeleid, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning(en).

  Woningstichting Anna Paulowna wil aan de Cornelis Keijzerlaan 36 in Anna Paulowna 12 appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens in de sociale huursector bouwen. Het project past niet in het bestemmingsplan. Om dit plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan aangepast worden.

  Woningstichting Anna Paulowna wil aan de Sportlaan 34 in Anna Paulowna 30 appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens in de sociale huursector bouwen. Het plan past niet in het bestemmingsplan en om deze reden moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

  Om de bouw van 29 woningen in Elshof-zuid mogelijk te maken is een bestemmingsplan gemaakt. Het plan voldoet aan de criteria uit het beeldkwaliteitsplan wat voor Elshof zuid is opgesteld.

  Voor de locatie Mientweg 46 in Lutjewinkel was een verzoek ingediend om één vrijstaande of twee woningen onder één kap te realiseren. Na overleg met buren is het plan aangepast. Nu kan nog maar één woning gebouwd kan worden.

  0 reacties :

  Een reactie posten