Datacenters zorgen voor oplopende spanningen tussen Hollands Kroon en zeven buurgemeenten

Datum:
 • donderdag 20 mei 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - Het conflict tussen zeven gemeenten in West-Friesland en de gemeente Hollands Kroon met betrekking tot de komst van datacenters verhardt. Dat blijkt uit een vrijgegeven brief waarin staat dat West-Friese bestuurders ’teleurgesteld’ zijn in de handelwijze van Hollands Kroon.

  19-5-2021

  Nadat de omliggende West-Friese gemeenten in november 2020 een zienswijze indienden omdat zij zich zorgen maakten over de uitbreidingsplannen voor nieuwe datacenters in Hollands Kroon, meldde wethouder Theo Meskers (VVD) zich per e-mail. „Als bestuurder heb ik hier een steek laten vallen”, schrijft Meskers in november 2020 aan wethouders in omliggende gemeentes. Toegezegd werd hoe de belangen van de regio beter konden worden geborgd.

  Begin januari voerden wethouder Meskers en Theo Groot (CDA) van Hollands Kroon daarom een ’excuusgesprek’ met de buurgemeenten. De regiobestuurders wezen er fijntjes op dat er geen overleg en afstemming met de regio had plaatsgevonden. Groot en Meskers boden daarop excuses aan, direct gevolgd door de mededeling dat er ’niet onoorbaars is gebeurd’.

  In interne stukken staat dat tijdens het gesprek afgesproken werd dat Meskers en Groot de afspraken met de regio op papier zouden zetten. Die brief kwam dan ook na het gesprek, maar bleek niet te kloppen. „De inhoud van de brief was echter niet geheel het afgesprokene”, schrijven wethouders Andrea van Langen (VVD, Medemblik) en Arthur Helling (D66, Hoorn).

  Teleurgesteld

  Reden voor de regiobestuurders om een nieuwe, niet mis te verstane brief naar Hollands Kroon te sturen over de wijziging van bestemmingsplan B1, waarop zo’n 50 hectare extra aan datacenters kan verrijzen. „We zijn teleurgesteld over de brief die wij ontvingen na ons gesprek over de ontwikkelingen rond de datacenters in Hollands Kroon”, schrijven de zeven West-Friese gemeenten. „Nadat wij als regio in een overleg op 19 januari 2021 onze zorgen hebben uitgesproken over het gebiedsplan en daarbinnen over de ontwikkeling van de datacenters beloofde u beterschap. Nu we opnieuw zijn verrast door de ontwikkeling van een datacenter met de mogelijkheid ondergeschikte kantoren te realiseren tot 50 procent van de vloeroppervlakte, doet u dat weer.”

  De regiogemeenten zeggen dat Meskers en Groot „in het geheel niet ingaan op onze zorgen over ruimtelijk relevante aspecten als huisvesting van (tijdelijke) werknemers, verkeersstromen en algemene gevolgen voor de energievoorziening als gevolg van een groot aantal datacenters.”

  De wethouders wijzen Hollands Kroon erop dat de afspraken niet nagekomen zijn. „In uw brief gaat u niet verder dan op verzoek informeren en een verwijzing naar een regionaal overleg over bedrijventerreinen. Wij spreken daarom wederom onze teleurstelling uit.”

  Impact

  De wethouders willen dat Hollands Kroon „aan de voorkant de mening vraagt van de regio en/of de buurgemeenten en provincie” als er plannen met impact voor de regio zijn.

  „Zo kunnen we in een vroeg stadium overleggen en afstemmen. Het vervallen in zienswijzen en briefwisselingen is niet goed voor Hollands Kroon, de regio West-Friesland en de vitaliteit van geheel Noord-Holland Noord in het bijzonder. Deze handelswijze schept bovendien geen vertrouwen en draagvlak bij bewoners en bedrijven.”

  Een woordvoerder van Hollands Kroon laat weten dat de brief voor die gemeente ’uit de lucht kwam vallen omdat we daarvoor een goed gesprek gehad hebben’, laat een woordvoerder weten. ’Er is eerst een goed gesprek is geweest tussen de betrokken wethouders van Hollands Kroon en de regio West-Friesland. Daarna zijn de afspraken per brief bevestigd. Daar hadden wij een goed gevoel over. Daarna kwam er een tweede brief van West-Friesland. Dit kwam als een onaangename verrassing en eigenlijk begrepen we de inhoud van de brief niet. Er is namelijk geen sprake van ‘wederom een nieuwe ontwikkeling’ die ze in de brief benoemen (buiten B1 en het Venster, wat we hebben toegelicht in het goede gesprek). Daarom heeft wethouder Theo Groot gebeld met wethouder Samir Bashara (ondertekenaar van de tweede brief) en gevraagd naar de aanleiding van deze brief. De wethouder van Hoorn gaf daarop aan dat niet precies te weten en hierop terug te komen. Daarna hebben wij er zowel bestuurlijk als ambtelijk niets meer op vernomen.’

  De brief is niet gedeeld met gemeenteraadsleden, blijkt uit navraag.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten