Verbazing over bewering dat zout koelwater wordt geloosd;

Datum:
 • dinsdag 1 juni 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  


  HOLLANDS KROON - MIDDENMEER

  ’Wieringermeer wordt zo waardeloze woestenij die onleefbaar is voor mens en dier’

  Arie Booy 1--6-2021

  Zout koelwater van datacenters wordt wel degelijk op de Waddenzee geloosd. Dat stelt het waterschap nadat lezers deze krant benaderden met kritiek op gedeputeerde Cees Loggen. ’Gemaal Leemans bij Den Oever loost op het IJsselmeer en niet op de Waddenzee’, betoogde Will Evers, een van hen.

  Gedeputeerde Loggen stelde eind vorige week dat koelwater van datacenters op de Waddenzee geloosd wordt. De gedeputeerde reageerde daarmee op vragen van de Partij voor de Dieren. ,,De gedeputeerde zegt het inderdaad correct: het brijnwater van de huidige datacenters wordt geloosd via de Medemblikkervaart en gemaal Leemans op de Waddenzee”, vertelt woordvoerder Marko Cortel van het hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier. Het gemaal ligt weliswaar aan het IJsselmeer, maar er loopt ook een buis van Leemans onder de Zuiderhaven door naar de Waddenzee.

  Cortel: ,,Ruwweg is het verhaal zo: het gemaal Leemans 'trekt' als het ware het water uit de polder naar zich toe. Daardoor beweegt de Medemblikkervaart zich noordwaarts. Het water gaat vanuit de Medemblikkervaart linksaf de Wieringertrekvaart in. Dan ten noorden van Middenmeer noordwaarts de Slootvaart door. Vervolgens bij Slootdorp rechtsaf de Den Oeversevaart door, naar Leemans.” Dat verklaart de bewering van de gedeputeerde dat het water van de datacenters via de Medemblikkervaart wordt afgevoerd.

  Het feit dat zout koelwater door de poldersloten naar Leemans gaat, zint Hester Bos uit Tuitjenhorn niet: ,,Het zoute water wordt geloosd op de sloot en heeft dus tijdens zijn pakweg twintig kilometer lange gang naar het gemaal alle gelegenheid om in de bodem te zakken en die langzaam maar onontkoombaar te verzilten. Op termijn zal dat de Wieringermeer veranderen in een waardeloze woestenij die onleefbaar is voor mens en dier”, meent Bos.

  LADA

  Voor raadsfractie LADA in Hollands Kroon is dit alles voldoende reden om zelf vragen te stellen aan het college van die gemeente. LADA wil weten wat de gevolgen van het zoute water zijn voor de landbouw. Raadslid Henk van Gameren: ,,Er is sprake van lozing van ingedikt zouthoudend koelwater op de sloot. Volgens het gebiedsplan Wieringermeer heeft landbouw de belangrijkste functie. Afgesproken is het huidige systeem niet verder te belasten met zout water.”

  ’Hoe is dit te rijmen met het lozen van zout water op oppervlaktewater?’, vraagt Van Gameren aan burgemeester en wethouders. Daarnaast wil hij weten of er overleg is geweest met de landbouworganisaties. LADA is voorts benieuwd naar de effecten van het zoute water op flora en fauna.

  Het waterschap tekent aan dat het lozen van brijnwater alleen op warme dagen in de zomer gebeurt. Marko Cortel: ,,De huidige datacenters maken overwegend gebruik van luchtkoeling. Er wordt met water gekoeld (en dus geloosd) als de buitentemperatuur boven de 25 graden komt. Dat zijn hooguit zestien tot twintig dagen per jaar. In die zomerse situaties gaat het brijnwater samen met het slootwater via Leemans en de koker/buis naar de Waddenzee en niet via de Zuiderhaven of Lely naar het IJsselmeer.”

  Kwel

  Volgens Cortel is er van oudsher zout in de polderse sloten aanwezig: ,,Dit zout komt met kwel uit de bodem mee naar boven. De sloten in de Wieringermeer bevatten hierdoor van nature al zout, dat we zo min mogelijk in het IJsselmeer willen. Datzelfde geldt dus ook voor de route die het brijnwater aflegt: via de Medemblikkervaart naar gemaal Leemans en de Waddenzee.”

  ,,In het uitzonderlijke geval dat we door omstandigheden niet op de Waddenzee kunnen uitmalen, maalt Leemans uit op de Zuiderhaven en dus IJsselmeer. Bijvoorbeeld wanneer de Waddenzee extra hoogwater heeft, door opstuwing van de Waddenzee door noordwestenwind”, meldt de woordvoerder die toevoegt dat over de uitzonderingen afspraken zijn gemaakt met provincie, Rijkswaterstaat en PWN. De lozingen van de datacenters zijn eveneens vergund.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten