BEOORDELING REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

Datum:
 • dinsdag 1 juni 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  De Groene Rekenkamer (GRK) heeft de RES-documenten van de provincie Noord-Holland bestudeerd.


  28-5-2021

  PERSBERICHT

  Onderzoeksrapport is vernietigend: Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland is puur wensdenken en lijkt vooral op een verkoopbrochure
  .
  Wij vinden dat onacceptabel. De provincie mag zijn burgers niet voor de gek houden. Deze RES moet van tafel.

  Het wetenschappelijk instituut De Groene Rekenkamer (GRK) heeft de RES-documenten van de provincie Noord-Holland bestudeerd. De conclusies zijn vernietigend. Met de wind- en zonnestroom oplossingen die worden gesuggereerd is het onmogelijk om voor de provincie een acceptabele energievoorziening te construeren.
  ‘Deze RES is erg weinig inhoudelijk en technisch gezien bijzonder onrealistisch’ stelt De Groene Rekenkamer en ‘de oplossing voor de impact op de omgeving wordt gezocht in het versoepelen van de eigen regelgeving en het verhullen van de consequenties voor de
  inwoners’. ’Het is technisch een enorm en waarschijnlijk onoplosbaar probleem om in deze dichtbevolkte provincie een grote hoeveelheid zonne- en windenergie op te wekken zonder
  overmatige overlast voor de inwoners.’

  Wij vinden de gang van zaken rondom de RES in Noord-Holland een voorbeeld van wanbestuur. Er wordt bewoners een mooi verhaal voorgespiegeld dat inhoudelijk niet kan: wind- en zonne-energie die als ‘duurzaam alternatief’ de klassieke energievoorziening gaan vervangen, tegen acceptabele kosten en zonder substantiële overlast. De praktijk zal zijn dat geen enkele klassieke energiecentrale dicht kan en de wind en zonne-opstellingen alleen voor overcapaciteit zorgen, dat de kosten die de burger moet betalen gigantisch de pan uit rijzen en dat het Noord-Hollands landschap duurzaam wordt verwoest. Dit beleid dreigt rampzalig uit te pakken. Dit moet nu stoppen.

  Overigens past het beeld dat oprijst uit het GRK-onderzoek in Noord-Holland bij soortgelijke onderzoeken die zijn uitgevoerd in o.m. de provincies Noord-Brabant en Drenthe. Ook hier zijn RES-analyses uitgevoerd die aan het licht brengen dat de plannen totaal onbetaalbaar, onrealistisch en landschappelijk zeer schadelijk zijn. Dit is een landelijk probleem. Laten we, nu we zicht krijgen op de concrete consequenties, pas op de plaats maken en zorgvuldig
  naar de benodigde en gewenste energiemix van de toekomst kijken. We moeten vermijden dat we van Nederland één groot industriegebied maken.


  Stichting Noord-Holland Referendumv

  0 reacties :

  Een reactie posten