Bestemmingsplan voor nieuwe datacenters afgevoerd van raadsagenda Hollands Kroon

Datum:
 • dinsdag 11 mei 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Hollands Kroon - Anna Paulowna -  D
  e gemeenteraad van Hollands Kroon schuift een beslissing over nieuwe mega-datacenters in Middenmeer voor zich uit. Het presidium van de raad stemde in met uitstel van een bestemmingsplan dat op 

  27 mei zou worden behandeld.  De oppositiepartijen, behalve D66, kozen hier gezamenlijk voor, zodat een stemverhouding ontstond van zes tegen vier. De coalitiepartijen, D66 en burgemeester Van Dam wilden het onderwerp wel op de agenda houden. Aangezien in presidiumvergaderingen alleen de fractievoorzitters vertegenwoordigd zijn en allen één stem hebben, won in dit geval de oppositie.

  Het initiatief tot uitstel kwam van fractievoorzitter Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon. Bügel vindt het verstandig om met de raadsbehandeling van het nieuwe bestemmingsplan te wachten totdat de provincie zijn nieuwe datacenterstrategie heeft geopenbaard.

  Gemeente buiten zijn boekje

  De provincie houdt zich actiever met het datacenterbeleid bezig nadat het college van Gedeputeerde Staten door krantenpublicaties wakker was geworden. Diverse media berichtten dat het gemeentebestuur van Hollands Kroon zijn boekje te buiten was gegaan door mega-datacenters van onder meer Google en Microsoft te laten bouwen, terwijl de provincie hiervoor het bevoegd gezag behoort te zijn. In maart kwam het college van Gedeputeerde Staten tot het oordeel dat de datacenters in Hollands Kroon onder het gezag van de provincie behoren te vallen, en werd het gemeentebestuur bericht dat de zaken vanaf nu in het provinciehuis worden gedaan.

  Waarschuwingen vooraf van zowel Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als de provincie aan het adres van het gemeentebestuur hebben het college van Hollands Kroon echter niet tot inkeer gebracht. In januari is zo toch een omstreden omgevingsvergunning verleend voor een nieuw datacentrum van Microsoft.

  Nieuwe datacenters B1

  Hoewel de gemeente nog wel gaat over zijn eigen bestemmingsplannen, heeft de provincie hier ook het nodige op aan te merken gehad. Nieuwe datacenters in het gebied ’B1’ ten westen van de A7 in Agriport/Middenmeer vindt de provincie geen goed idee zolang zaken als het enorme elektriciteits- en drinkwaterverbruik niet goed geregeld zijn.

  In het presidium van Hollands Kroon ontstond hierdoor twijfel. Vijf oppositiepartijen waren het met Onafhankelijk Hollands Kroon eens dat het nieuwe bestemmingsplan voor nog meer datacenters moet worden uitgesteld. Zeer tegen de zin van burgemeester Van Dam, die meende dat alle informatie aanwezig is voor de raad om een afgewogen besluit te kunnen nemen. Zes van de tien fractievoorzitters bleven echter bij het standpunt dat 27 mei te vroeg is voor behandeling, zodat het bestemmingsplan nu op een onbekend later tijdstip in de gemeenteraad wordt behandeld.

  Dit kan overigens tijdens de vergadering op 27 mei nog veranderen als de coalitiepartijen het alsnog zelf op de agenda plaatsen, want in de raad telt de gewone stemverhouding weer.

  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten