160 datacenterbouwvakkers huisvesten in beschermd gebied bij Hippolytushoef? Win-win volgens Hollands Kroon, de provincie vindt het niks


HOLLANDS KROON
 - HIPPOLYTUSHOEF

Het plan om 160 buitenlandse bouwvakkers voor nieuwe Agriport-datacenters de komende twintig jaar te huisvesten midden in een landschappelijk beschermd gebied in Hippolytushoef, stuit op zeer grote bezwaren van de provincie.


Bart Vuijk 26-5-2021

De kritiek van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland staat in een brief aan het gemeentebestuur van Hollands Kroon. Het plan om twee voormalige agrarische stallen aan Rijksstraatweg 23 te vervangen door elf onderkomens voor elk 28 arbeiders (308 totaal), past totaal niet in het landschap en het beleid van de provincie, staat hierin te lezen. Overigens klopt dit aantal niet meer, volgens een woordvoerster van de gemeente gaat het om veel minder arbeiders: 160. En de provincie heeft het in de brief weer over 120 arbeiders. Op aandringen van de provincie is het aantal slaapplaatsen uiteindelijk teruggebracht tot 160, meldt een woordvoerster van de gemeente.

Hoeveel arbeiders er komen, maakt voor de beoordeling van het plan overigens niet uit. ,,Het agrarisch bouwperceel ligt in Bijzonder Provinciaal Landschap”, trapt de provincie af in de brief. Het bouwplan voor de buitenlandse bouwvakkers wordt een ’nieuwe stedelijke ontwikkeling’ genoemd ’die in het Bijzonder Provinciaal Landschap niet mogelijk is’.

’Vele alternatieven mogelijk’

Voorts bekijkt de provincie of er uitzonderingsgronden mogelijk zijn die het plan toch mogelijk maken. Zoals ’een groot openbaar belang’ of ’er zijn geen reële alternatieven’. Daar is GS snel klaar mee: ,,Los van de vraag of het hier een groot openbaar belang betreft, zijn vele alternatieven mogelijk.”

Het bouwplan heeft te maken met bedrijventerrein Agriport, waar de hyperscale datacenters van Google en Microsoft zijn verrezen. Er moeten daar nog zeker vijf mega-datacenters bij komen. De bouw van het derde datacenter is al begonnen.

Datacenter

De provincie meent dat de arbeiders die op Agriport aan de slag gaan, in het hemelsbreed 17 kilometer verder gelegen Hippolytushoef niets te zoeken hebben. ,,Wij hebben begrepen dat het bij dit initiatief aan de Rijksstraatweg 23 gaat om het huisvesten van buitenlandse werknemers voor Agriport en specifiek voor de bouw van een datacenter. In de omgeving van Agriport zijn er diverse locatiemogelijkheden voor een dergelijke huisvesting. Dat beperkt ook de verkeersbewegingen.”

’Teruggeven aan de natuur’

Het college van b en w van Hollands kroon betoogt juist dat het plan op termijn een verbetering van het landschap brengt, omdat de gebouwen na twintig jaar weer verdwijnen. ,,Het college vindt het een goede oplossing om de stallen te laten slopen en er een accommodatie voor huisvesting voor arbeidsmigranten toe te staan voor een periode van 20 jaar. Daarna wordt het terrein gesaneerd en wordt het teruggegeven als bijzonder provinciaal landschap. Het college vindt dit een betere oplossing dan dat de stallen daar voor onbepaalde tijd leeg blijven staan.” De provincie noemt dit in de brief ’een ogenschijnlijke win-win situatie’.

’Ernstige precedentwerking’

Ook maakt het provinciebestuur zich zorgen over een ’ernstige precedentwerking’; als dit plan wordt toegestaan, kunnen straks overal in Bijzonder Provinciaal Landschap tijdelijke onderkomens voor arbeidsmigranten worden neergezet. Het plan is in strijd met de verordening, is onnodig en bij Agriport is voldoende plek, oordeelt GS.

GS wijst het plan echter niet onmiddellijk af. Het wordt eerst nog aan provinciale staten voorgelegd. Een statencommissie zou er op 3 juni over vergaderen, aldus de gemeente. Het betreffende onderwerp is echter niet op de agenda van die commissie te vinden.

Noordhollands Dagblad

0 reacties :

Een reactie posten