Keek op de Week {wk 36-41) 2020 met Corona, RES en VVD......

Datum:
 • vrijdag 23 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon in de weken 36-41 van 2020.


  HUIDIGE SITUATIE


  1. Coronavirus


  Nog altijd een onwerkelijke, gecreëerde situatie.

  Nu wordt de ernst bepaald door het aantal positief geteste mensen. Over doden horen we niets meer (die zijn er nauwelijks). Angst inboezemen en de situatie niet naar waarheid berichten lijkt de methode om een nu gedeeltelijke tweede lock-down te doen rechtvaardigen. Wat zegt  testen? Zie hier.

  Er komt een moment dat iedereen het door heeft. 


  Lees ook hierhier  en hier

   

  Denkt u soms ook dat de wereld rondom u totaal gek geworden is? Wel, wees gerust; het ligt niet aan u want het is zo.   2. VVD Hollands Kroon zet raadslid uit de partij


  De 24-jarige Wieringerwerver Lars Ruiter heeft duidelijk aangegeven waarom het tot een breuk gekomen is. De datacentra was de druppel voor vertrek: verschil van inzicht over de koers die de fractie voert op het dossier Datacenters. 'Ik vind dat de menselijke maat helemaal zoek is geraakt.' 


  Lars gaat op persoonlijke titel verder. ,,Ik hoef nu niet meer met beleid mee te stemmen waar ik niet achter sta” Hij was het vaker niet eens met het beleid binnen de VVD.

  Inmiddels heeft de VVD laten weten dat het vertrek van Ruiter 'in samenspraak is gebeurd'. 


  Lars Ruiter


  Gezien de huidige samenstelling van de raad met een groot aantal 'zeer oude raadsleden' is het te hopen dat Lars het alleen redt, gezien  zijn duidelijke politieke realistische liberale richting zal dat lukken. Stichting JAS heeft er alle vertrouwen in!

  Succes Lars!


  Lubach

  LUBACH op zondag: Lubach maakt gehakt van Meskers. 

  Een uitzending over de datacentra en windmolens in de Wieringermeer. 

  Een prachtige uitzending over wat er mis is in de Wieringermeer en wat  deze coalitie van Hollands Kroon en vooral wethouder Meskers zich kan aanrekenen. Meskers reageerde hier op met:  ‘Ik heb om Lubach kunnen lachen’.

  Ja, ja....  3. RES


  De Concept-RES op de raadsagenda van Hollands Kroon 6 oktober.

  Zon, wind en biomassa zijn belangrijke onderdelen in de RES. 

  Nu heeft Argos d.d. 26 september 2020, ‘Nieuw onderzoek: ‘Onhoorbaar’ geluid schadelijk voor gezondheid’, uitgebracht.

  Zie ook hier: Bromtonen het einde van windmolens op land?

  Omwonenden vragen al jaren om onderzoek naar laagfrequent geluid van windmolens, maar tot heden is het niet uitgevoerd. Hoe is dat mogelijk? Daarbij wil de provincie zelfs de vastgestelde 600 meter-afstand van windmolens in Noord-Holland tot woningen afschaffen, zoals in de RES staat vermeld. 

  De zonne-akkers  moet je als gemeente ook niet willen. Landschap, het dierenleven en ons beste agrarische grond van Nederland offer je toch niet  aan deze onzin op! Zonder subsidie begint er niemand aan! Onze raad heeft er al een besluit over genomen. PvdA, D66 en CU probeerden het toch nog met een amendement:

  Geen rigide uitsluiting Zonneweiden op onrendabele gronden. Het amendement werd verworpen.

  Biomassa 'lijkt' gelukkig  afgeschreven al wil minister Wiebes er nog niets over zeggen.

  Hollands Kroon is akkoord gegaan met de concept RES, wel met wensen en bedenkingen (8 tegen). 

  In de huidige situatie zou je dit hele RES-gebeuren direct moeten stoppen. Het belangrijkste 'de inspraak' is in deze situatie niet uitvoerbaar. De VVD heeft al aangegeven voor uitstel te zijn. Ook meerdere gemeenten in de omgeving hebben bedenkingen. Zo vindt Schagen het RES-plan niet acceptabel.

  Inmiddels zijn we in de volgende 'ronde' gekomen met de RES. Zie hier  Krantenartikelen over Hollands Kroon  


  12-10-2020 Arjen Lubach maakt gehakt van het volzetten van de 

  Wieringermeer met datacenters en windmolens. (1)

  12-10-2020 Theo Meskers: ‘Ik heb om Lubach kunnen lachen’

  9-10-2020 Hollands Kroon krijgt middelen om fraude bij toeristische verhuur aan te pakken..

  9-10-2020 

  Dat zijn opiniestuk stof zou doen opwaaien, had Lars Ruiter wel verwacht. Maar dat het een breuk zou worden met de VVD?

  9-10-2020 

  Lars Ruiter uit VVD-fractie gezet maar blijft raadslid (2)

  9-10-2020 

  Commite tegen Stank: We zijn terug bij af....

  7-10-2020

  Gemeenteraad Hollands Kroon akkoord met concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland

  7-10-2020

  Zonnepanelen op het IJsselmeer mag wel, maar het opwekken van energie op onrendabele stukjes agrarische grond blijft een taboe.

  7-10-2020

  Gemeente Hollands Kroon akkoord met concept Regionale Energietrategie

  28-9-2020 

  Opening Windpark Wieringermeer

  24-9-2020 

  Over 20 jaar een kerncentrale in Holland Kroon?

  22-9-2020 
  Waar eens het grasland van melkveebedrijf Vijverberg lag, staat over enige tijd datacenter nummer vier in Middenmeer: de derde van Microsoft (3)
  22-9-2020 

  Nieuw bestemmingsplan datacenter bij Middenmeer binnenkort ter inzage

  21-9-2020 

  Het grootste windpark van Nederland is klaar: de 81ste turbine van Windpark Wieringermeer heeft z’n wieken 

   18-9-2020

  Inwoners zoeken kleine goedkope woningen, maar die zijn schaars in Hollands Kroon. De raad grijpt daarom in (4)

  17-9-2020 Zorgen om meer stankoverlast nu HVC in Middenmeer wil uitbreiden

  16-9-2020 Kan de raad zich vinden in nieuwe sporthal en deel sloop Veerburg? Er hangt nu nog een prijskaartje van twee miljoen aan

  15-9-2020 

  Nee, zegt de rechtbank, van de 162 populieren die Hollands Kroon wil kappen moeten er 38 blijven

  12-9-2020 

  Het tegengeluid van Bert Commandeur: ’Je moet je ogen er niet voor sluiten dat er van Agriport en de datacenters ook veel goeds komt.’’

  11-9-2020 

  Er moeten echt meer sociale huurwoningen komen in Hollands Kroon. (5)

  11-9-2020 

  Rem op grote projecten met zonnepanelen: tientallen op de wachtlijst voor plek in de Noordkop 

  8-9-2020 

  Een tijdelijke klant op Kooyhaven: zes silo’s van Oostwouder in afwachting van transport naar Nijmegen

  7-9-2020 

  In het nauw gedreven vissers zinnen op acties

  7-9-2020 

  Plan natuurlijke oevers valt verkeerd bij akkerbouwers

  4-9-2020 

  Chip op grijze kliko is nog geen gelopen race in Hollands Kroon 

  3-9-2020 

  LADA wil van digitaal vergaderen af

  1-9-2020  

  Huisartsen in Anna Paulowna en Breezand verkopen hun praktijk aan Limburgse onderneming Co-Med: minder fysiek contact, meer ’digitaal dokteren’


  1-5 best gelezen artikelen in september 2020


  Redactie  JAS

  0 reacties :

  Een reactie posten