Regionale Energiestrategieën slaan nieuwe fase in

Datum:
 • vrijdag 16 oktober 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Nu de concept Regionale Energiestrategieën (RES) van Noord-Holland zijn aangeboden aan het Nationaal Programma RES breekt een nieuwe fase aan in het traject. Een tussenstand en vooruitblik.


  (13 oktober 2020)

  In Noord-Holland zijn inmiddels 100 zogeheten zoekgebieden voor zonnepanelen en windturbines aangewezen. Zo zorgt de provincie straks voor 6,9 terawattuur (TWh) duurzame energie-opwek. Iets meer dan de helft hiervan is al gerealiseerd. Met 6,9 TWh heeft Noord-Holland een groot aandeel (bijna 20%) in het landelijke doel van 35 TWh voor 2030. De zoekgebieden worden nu verder onderzocht. 

  Waar is ruimte?

  Hoe zat het ook alweer met de RES? Volgens het Klimaatakkoord moet de CO₂-uitstoot in Nederland in 2030 49% minder zijn dan in 1990. Om dat te regelen onderzoeken 30 energieregio’s samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en netbeheerders waar en hoe ze het best duurzame energie (wind en zon) kunnen opwekken en hoe ze de warmtetransitie (aardgasalternatieven) gaan realiseren. Ook kijken ze naar de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Waar is ruimte en hoeveel? En zijn deze plekken verantwoord en betaalbaar? 

  RES luchtfoto
  Windmolens in West-Friesland. (foto: Aerovista Luchtfotografie)

  Elke energieregio – Noord-Holland heeft er 2 (Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid) – beschrijft de keuzes in een RES. Het Nationaal Programma (NP) RES en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordelen de 30 RES’en en berekenen het aanbod duurzame stroom. De zoekgebieden, zoals rond Schiphol, op verschillende plekken in Amsterdam en elders in de provincie, staan op de website van de energieregio’s Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord.

  Blij met resultaat

  5 oktober gaven Provinciale Staten (PS) de concept RES’en groen licht. Gedeputeerde Edward Stigter is blij met het resultaat: “Het klimaatvraagstuk is heel belangrijk. Tegelijkertijd is het ingewikkeld waar je die duurzame energie vandaan moet halen. Je hebt natuurlijk geen garantie dat iedereen enthousiast zal zijn. Het vraagt dat je ook bij weerstand blijft luisteren en desnoods bereid moet zijn een project niet te doen, om alternatieven te verzinnen of plannen aan te passen.”

  “De eerstvolgende stap is dat we de moties uit PS samenbrengen met de wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers, reacties van deelnemers aan de lokale bijeenkomsten en plannen en visies van derden”, vertelt Marco Berkhout, programmamanager bij de energieregio Noord-Holland Zuid. “Noord-Holland Zuid kreeg 122 reacties, Noord-Holland Noord 209. We beantwoorden ze en wegen ze tegen elkaar af in een reactienota. In november/december kan deze worden behandeld in de colleges.” 

  Verder onderzoeken

  Stap 2 is het verrijken van de zoekgebieden. Dit betekent dat de plekken voor wind- en zonne-energie verder worden onderzocht. De gemeenten nemen hierbij het voortouw. Onder andere in Haarlemmermeer, Diemen, Landsmeer en Amsterdam zijn binnenkort bijeenkomsten. 

  Berkhout: “Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bekijken we of er genoeg draagvlak is. Welke wettelijke restricties zijn er? Is het project ook mogelijk als het nét over de zoekgebiedsgrens valt? Kunnen inwoners ook financieel participeren? Voor een groot aantal zoekgebieden komt een gebiedspaspoort, zodat overzichtelijk is wat de (on)mogelijkheden zijn en in welke fase van ontwikkeling het zoekgebied zich bevindt.” 

  “Zoals gedeputeerde Stigter zei in de PS-vergadering kunnen er zoekgebieden verdwijnen, bijkomen of geografisch worden aangepast”, vult Berkhout aan. “Bijvoorbeeld als er minder animo is, of als zoekgebieden nog niet zo ver zijn.” 

  Zonnepanelen

  Betrokken inwoners

  Draagvlak is het sleutelwoord. Bij de RES-realisatie zijn zo’n 3.000 Noord-Hollanders betrokken. Critici vinden dat aantal niet representatief voor een provincie met 2,8 miljoen inwoners. Berkhout: “Op papier lijkt het inderdaad weinig. Maar RES-deelnemers zijn vaak belangengroepen die een veel grotere achterban vertegenwoordigen. Denk aan een woningbouwvereniging. Als je de aantallen áchter alle belangengroepen optelt, kom je misschien wel aan 150.000 inwoners.”

  “Ik begrijp de kritiek”, zegt Berkhout. “Maar we staan pas aan het begin van een lang proces waarin nog volop mogelijkheden zijn voor bewoners om te participeren. De RES raakt inwoners nu niet. Het is nog een ver-van-hun-bed-show. Naarmate de RES concreter wordt, gaat dat veranderen. Bijvoorbeeld zoals in Waterland waar 2 windmolens een financiële bijdrage leveren aan het verenigingsleven en een zwembad. Omdat we nu beter zicht hebben op de gebieden kunnen gemeenten gericht met inwoners gaan praten. Ondanks kritische geluiden lijkt het draagvlak voor de energietransitie absoluut aanwezig. Dat blijkt onder andere uit de vele reacties die we ontvingen.”

  RES 1.0

  1 februari 2021 is de eerstvolgende belangrijke datum. Het NP RES en PBL presenteren dan hun oordeel over de concept RES’en. Dit moet leiden tot de RES 1.0. Deze wordt vervolgens in mei/juni 2021 ter goedkeuring aangeboden aan alle betrokken gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Daarna breekt weer een nieuwe fase aan voor de RES. Elke 2 jaar wordt de RES geactualiseerd.

  Provincie Noord-Holland   

  0 reacties :

  Een reactie posten