Rem op grote projecten met zonnepanelen: tientallen op de wachtlijst voor plek in de Noordkop

Datum:
 • vrijdag 11 september 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Tientallen partijen willen op grote schaal zonnepanelen aansluiten in de Noordkop, maar moeten wachten omdat het elektriciteitsnet het terugleveren van de stroom niet aankan. Het gaat om initiatiefnemers van een zonneweide of bijvoorbeeld een boer die meer dan honderd panelen op zijn stal wil.  Netbeheerder Liander laat weten dat de partijen in de wacht staan tot het stroomnet is uitgebreid. Nu liggen in de kop van Noord-Holland dunne kabels, geschikt voor een dunbevolkt gebied. Door snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, maar ook door groei van bedrijvigheid in de regio, zijn dikkere kabels nodig en nieuwe verdeelstations. En daar kan zomaar vijf tot zeven jaar overheen gaan vanwege de complexiteit van het net, besluitvorming en vergunningen die nodig zijn, maar ook door een tekort aan technisch personeel. Liander verwacht de problemen in de Noordkop in 2023 en 2024 zijn verholpen.

  Onstuimig

  Waarom het bedrijf daar niet eerder op heeft geanticipeerd? ,,Vanuit de overheid werd geen regie gevoerd over waar zonneweides komen. We konden niet gericht investeren”, legt Peter Hofland, woordvoerder van Liander uit. Aanvragen voor grote zonneprojecten werden zonder overleg met een netbeheerder goedgekeurd. ,,In sommige gebieden werd tientallen keren meer capaciteit weggegeven dan er beschikbaar was. Een flinke zonneweide levert zoveel stroom op als een stad als Diemen verbruikt, dus daar kunnen wij nooit op anticiperen.”
  Sinds afgelopen najaar is die situatie veranderd. ,,Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zag zelf ook in dat het te hard en te onstuimig ging. Dus per afgelopen november hebben partijen die subsidie aanvragen voor zonnepanelen, een verklaring van de netbeheerder nodig dat er ruimte is”, zegt Hofland. Dat betekent dat in Noord-Holland Noord de aanwas van nieuwe aanvragers veel minder groot is dan voorheen.

  Begrip

  Gemeenten in de Noordkop zouden de verbeteringen aan het stroomnet liever vandaag dan morgen zien, maar hebben begrip voor de situatie. In de gemeente Hollands Kroon is vanwege de aanleg van windpark Wieringermeer en vele datacenters bij Agriport A7 in Middenmeer de druk op het elektriciteitsnet in korte tijd enorm gestegen. Woordvoerster Noortje Slot kan zich voorstellen dat de slechte omstandigheden een rol spelen bij nieuwe aanvragen voor zonneweides en windparken. ,,Het is mogelijk van invloed op de haalbaarheid van plannen, maar wij hebben geen inzicht in plannen die niet worden ingediend, dus het is een inschatting.”
  Overigens werkt Hollands Kroon niet mee aan nieuwe windparken. ,,Zonneparken zijn alleen mogelijk op de goede plek. Dit is in ieder geval niet op agrarische grond”, zegt Slot. Toch ziet Hollands Kroon graag dat Liander vaart zet achter het moderniseren van het stroomnet. ,,Ook omdat bestaande bedrijven en inwoners er last van hebben.”

  Datacenters

  Het duurt wel eens langer dan je wil, erkent Jack Kranenburg, commercieel directeur van Agriport A7. ,,Als er nu een aanvraag komt voor een hele grote stroomaansluiting en het blijkt dat dat niet kan, kan het zijn dat de partij wacht met de grond kopen.” Hij schat in dat als er veel ruimte ontstaat op het net, misschien nog wel meer datacenters richting Middenmeer zouden willen. ,,Maar het is complex. Als dat zo is, wil het niet meteen zeggen dat ze ook komen. Het heeft bijvoorbeeld ook te maken met bestemmingsplannen en beschikbaarheid van grond.”
  Gemeente Den Helder zou ook graag zien dat de situatie zo snel mogelijk verbetert. ,,We weten ook dat de netbeheerder daar momenteel vol op inzet”, laat woordvoerster Joyce in ’t Veld weten. De gemeente staat positief tegenover de aanleg van zonne- en windparken. ,,Op geschikte plekken, dus met instemming van omwonenden, belanghebbenden en de politiek. Het kan bijdragen aan de door raad en college gedragen ambitie Den Helder te verduurzamen.”

  Zesbaanssnelweg

  Gemeente Schagen, waar onder voorwaarden ruimte is voor zonneparken, geeft aan in overleg te zijn met Liander om ook te kijken naar extra mogelijkheden binnen het bestaande net. ,,Te denken valt aan innovatief omgaan met het huidige net om te zien wat er nu toch al kan. Hierbij is te denken aan energie-opslag en uitwisseling van energie waarbij het terugleveren lokaal weer wordt ingezet.”
  Peter Hofland van Liander ziet ook mogelijkheden voor partijen die nu op de wachtlijst staan: ,,Ons elektriciteitsnetwerk is ontworpen zodat het pieken aankan. Vergelijk het met een zesbaanssnelweg aanleggen naar Zandvoort, zodat we die paar mooie dagen niet in de file staan.” Dat betekent dat er buiten de pieksituaties wel ruimte is voor nieuwe initatieven. ,,Die mogen dan al wel het net op, maar als een piek dreigt, worden ze even afgesloten en kunnen tijdelijk niet terugleveren.” Hij raadt geïnteresseerden aan zich in een zo vroeg mogelijk stadium te melden en te informeren bij Liander naar de mogelijkheden.
  Gemeente Texel kon donderdag nog niet reageren.
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten