Er moeten echt meer sociale huurwoningen komen in Hollands Kroon.

Datum:
 • vrijdag 11 september 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • HOLLANDS KROON -  ANNA PAULOWNA De gemeente stelt nu een quotum in: minimaal een kwart sociale huur bij elk groot nieuwbouwplan.


  Hollands Kroon gaat eisen stellen zodat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Een kwart van de huizen bij projecten met meer dan veertig woningen moet in genoemde categorie vallen. Ontwikkelaars die zich er niet aan houden, worden verplicht geld in een fonds te storten, zodat de woningen er op een andere plek alsnog komen.
  Voor alle duidelijkheid: het is een koers die het college van b en w in Hollands Kroon voor ogen heeft. Of het ook daadwerkelijk die kant opgaat, is eind oktober aan de gemeenteraad, legt wethouder Theo Groot van Hollands Kroon zijn speelruimte uit.
  Feit is dat er een groot tekort aan woningen bestaat onder de sociale huurgrens van 737 euro. De markt bouwt liever koophuizen waar meer aan te verdienen valt. Aan de andere kant zuchten corporaties onder de verhuurderheffing: een in 2013 ingevoerde afdracht aan de overheid die de investeringsruimte van corporaties beperkt.

  Jongeren en ouderen

  Aanvankelijk ging Groot ervan uit dat de markt wel zijn ding zou doen: huizen bouwen voor alle doelgroepen. Maar de praktijk leert dat het niet zo is, waardoor het roer bij het college is omgegaan. Hierbij gestuurd door de uitkomsten van een vorig jaar in opdracht van Hollands Kroon uitgevoerd woningmarktonderzoek en de wens van meedenkgroepen in de gemeente voor meer sociale huurwoningen. Zodoende ligt er nu een concept-woonvisie waarin helder omschreven is hoe het college sociale woningbouw wil stimuleren. Met daarin expliciet genoemd dat die woningen met name voor jongeren en ouderen zijn bedoeld, aldus Groot.
  Vanuit corporaties komt niet zelden de kritiek dat gemeenten bij de verkoop van grond te hoge prijzen rekenen, waardoor de bouw van sociale huurwoningen in het gedrang komt. Of de huizen zodanig klein worden dat er eerder sprake is van een ’asociale huurwoning’, aldus een deskundige van een grote corporatie in de regio.

  Grondprijzen

  Hollands Kroon hanteert via de grondprijzenbrief lagere prijzen voor sociale huurwoningen. Het is aan de raad om te bepalen of die opbrengst verder omlaag kan, aldus de wethouder. De grondprijzen worden jaarlijks herijkt. Groot liet al eerder weten dat het nieuwe beleid de gemeente geld gaat kosten, waarvoor in de begroting ruimte gezocht moet worden.
  Bij het ontwikkelen van bouwplannen met meer dan veertig woningen, geldt straks de verplichting dat een kwart een sociale huurwoning is. Ontwikkelaars moeten hierover het gesprek aangaan met corporaties. Voldoen de bouwbedrijven niet aan het gestelde quotum zijn ze gedwongen geld in een fonds te storten, zodat de sociale huurwoningen elders alsnog worden gerealiseerd. De gemeente zou hierin een rol kunnen spelen door voor die plekken te zorgen, aldus de wethouder.
  Op de vraag of de gemeente mogelijk zelf plannen gaat ontwikkelen, antwoordt Groot: ,,Daarvan ben ik geen voorstander. Een gemeente moet zich niet als ondernemer gaan gedragen. Het is te risicovol. Neem de crisis uit 2008. In het land zijn er toen echt brokken gemaakt. Sommige gemeenten hebben toen veel geld verloren.’’

  Ommezwaai

  Vooruitlopend op het nieuwe beleid is de leegstaande school De Meerpaal in Anna Paulowna verkocht aan Woningstichting Anna Paulowna die er sociale woningbouw gaat realiseren. De kans is groot dat andere gemeentelijke eigendommen die hun functie hebben verloren met een soortgelijke saus worden overgoten. ,,Gemeentelijke panden zetten we in de markt om zoveel mogelijk sociale woningbouw te realiseren. Je kan wat dat betreft spreken van een ommezwaai. We gaan het faciliteren en spelen zo toch een beetje voor ondernemer.’’
  Andere voorbeelden van sociale woningbouwprojecten die gaande zijn: Winkelmadepark in Winkel, Lelypark/Ovingestraat en Patrijsstraat in Wieringerwerf.
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten