Plan natuurlijke oevers valt verkeerd bij akkerbouwers

Datum:
 • maandag 7 september 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Den Oever  Natuurlijke oevers voor de Waddenzee?


  Hedzer Faber 7-9-2020

  Hoe mooi het voor sommigen ook klinkt, het schiet akkerbouwers in het verkeerde keelgat. Zij vrezen dat het zoute water hun gewassen verpest. 

  Onlangs is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Agenda 2050 voor het Waddengebied, van Den Helder tot en met de Dollard gepresenteerd. De kern van dit plan vormt een duurzamere ontwikkeling van het Waddengebied, maar dan vooral vanuit het oogpunt van natuurontwikkeling, stelt belangenorganisatie NAV, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. 

  Harde grens 

  Een van de belangrijkste doelstellingen is om tot een minder harde grens tussen het zoute zeewater en het zoete binnendijkse land te komen. 

  Voorgestelde maatregelen zijn het creëren van brakke zones door middel van intrek van zout water, binnendijkse slibinvang en binnendijkse kleiwinning ten behoeve van het versterkingsprogramma voor de zeedijk. Ook is een onderdeel van de plannen om het zoetwaterbekken Lauwersmeer tot brak om te vormen, zo somt de NAV op in het ledenblad ’Genoeg is beter’. 

  ’Geschoffeerd’ 

  De landbouw voelt zich in deze plannenmakerij geschoffeerd, signaleert de NAV. 

  ’We moeten er alles aan doen om onze vruchtbare akkerbouwgebieden kwalitatief op peil te houden door juist verzilting te voorkomen en te beperken in plaats van dat moedwillig te creëren. Daar waar verzilting toch plaatsvindt werken we natuurlijk mee aan plannen voor aanpassing van onze gewassen door te zoeken naar rassen en gewassen met een hogere zouttolerantie. Maar duidelijk is en blijft dat landbouwgrond onder zoute omstandigheden een lager productievermogen heeft dan de normale gronden.’ 

  Rode lijnen 

  De NAV signaleert verder dat akkerbouwers eenvoudigweg niet kunnen leven van zouttolerante gewassen als zeekraal en lamsoor. Daarom heeft de belangenclub vier eisen gesteld of ’rode lijnen getrokken’, zoals de vakbond het zelf noemt: geen uitbreiding van de Wadden binnendijks en handhaving van de huidige Natura2000-grenzen en Werelderfgoed-gebied, geen ontpoldering, geen brakke zones en geen binnendijkse kleiputten die leiden tot zout kwelwater. 

  We moeten er alles aan doen om onze vruchtbare gebieden kwalitatief op peil te houden

  Noordhollands dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten