Zonnepanelen op het IJsselmeer mag wel, maar het opwekken van energie op onrendabele stukjes agrarische grond blijft een taboe.

Datum:
 • woensdag 7 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , , ,

 • HOLLANDS KROON -  
  ANNA PAULOWNA
   - Tot verontwaardiging van de oppositie in Hollands Kroon  Als het aan Hollands Kroon ligt wordt het IJsselmeer niet gebruikt voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Met uitzondering van zonnepanelen op kleine eilandjes die mogelijk in dit zoetwaterbekken worden aangelegd.

  Een meerderheid van de gemeenteraad stemde hier woensdagavond bij het vaststellen van de concept-zoekgebieden voor de Regionale Energiestrategie mee in. Dit tot onvrede van een groot aantal oppositiepartijen (D66, PvdA en CU) die dit standpunt te beperkend vinden. In hun ogen moet de opwek van zonne-energie op het IJsselmeer mogelijk zijn. Om zo onder meer profijt te hebben van pilots op het gebied van drijvende zonneparken.

  Pleidooi

  Tevens voerde de oppositie via een amendement een pleidooi voor het toestaan van zonne-energie op onrendabele percelen agrarische grond in Hollands Kroon. Dit in afwijking van VVD, CDA en SHK die hier juist geen voorstander van zijn. PvdA-raadslid Sylvia Buczynski was er niet over te spreken. ,,Het verbaast me enorm dat de coalitiepartijen zo terughoudend zijn. Kennelijk zijn ze bang voor de reacties van de agrariërs. Wij vinden het onbegrijpelijk. Je snijdt burgers die energiecoöperaties willen opzetten hiermee de pas af. Ik vind het verschrikkelijk jammer, je zet er de boel mee op slot.’’

  Knieval

  Het toestaan van zonnepanelen op eilandjes betekende een knieval voor het CDA, gaf raadslid Jan Willem van der Klugt aan. Verder moeten ontwikkelingen niet gaan, zei hij. ,,Wij willen zo min mogelijk alternatief gebruik van het IJsselmeer. De komst van eilandjes houden we niet tegen. Als daar panelen op staan is dat een mooie vorm van dubbelgebruik. Voor ons geen drijvende zonnepanelen of panelen op frames in het IJsselmeer.’’

  Afwachten

  En wat het mislopen van pilots betreft zoals D66 raadslid Maarten Versluis aanvoerde, antwoordde Van der Klugt: ,,,Wat die pilots betreft gaat het om honderden hectares met zonnepanelen op het water. Dat kun je moeilijk een pilot noemen. Laten we eerst de gevolgen van andere projecten afwachten. Dat kunnen we als Hollands Kroon altijd nog iets anders besluiten.’’

  Versluis vond dat te gemakkelijk: ,,Dan laten we anderen de hete kolen uit het vuur halen.’’

  Zonnepanelen op het water was in de ogen van SHK-raadslid Jeff Leever geen goed idee vanwege de kans op versplintering door kruiend ijs. ,,Het IJsselmeer moeten we koesteren, als zoetwaterbekken en voor de recreatie, Er wordt al genoeg beslag op die ruimte gelegd.’’

  Zijn partijgenoot Peter Meijer vulde aan met: ,,Veel van die kleine glassplinters komen op de bodem terecht. Dan eet je een palinkje en krijg je die splinters binnen.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten