RES-plan niet acceptabel

Datum:
 • woensdag 29 april 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Schagen - Meer windmolens en zonneweides roept vraagtekens op

  29-4-2020

  De Regionale Energiestrategie (RES) waar de provincie samen met gemeenten en waterschappen naar streeft, wordt niet zonder slag of stoot overgenomen door de gemeenteraden in de Noordkop. Zo blijkt uit een rondgang langs diverse partijen. 

  GroenLinks-gedeputeerde Edward Stigter toonde zich afgelopen week tevreden dat Noord-Holland Noord in 2030 4,2 Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie zal opwekken. Dat betekent wel dat er veel meer windmolens en zonneparken bij komen. 

  ,,Den Helder is niet geschikt voor het plaatsen van meer windmolens”, vindt Pieter Blank van de PvdA. ,,Dat komt door vliegveld De Kooy waardoor restricties gelden voor masten vanwege het vliegverkeer. De provincie geeft aan dat wind- en zonne-energie de belangrijkste bouwstenen zijn, maar voor Den Helder spelen belangrijker zaken zoals waterstof.” 

  Blank: ,,We willen best kijken naar meer panelen voor zonne-energie, bijvoorbeeld op platte daken, maar daar hebben we de RES niet voor nodig. Het is oneigenlijk om alleen naar de twee door de provincie genoemde energiebronnen te kijken. Waterstof is de energiedrager van de toekomst. Daarvoor kunnen we gebruikmaken van het gasnet. Vanuit Den Helder kan ook een brug geslagen worden naar de energie-slurpende datacenters in de Wieringermeer.  
  ,,Het landschap is zo langzamerhand wel verzadigd met windmolenparken en zonnepaneel weides”, vindt Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur. ,,Voor onze regio zien wij toekomst voor getijdenstroom, maar ook kernenergie is een vorm die voor ons tot de mogelijkheden behoort. Energie uit wind en zon zijn ook belastend voor het milieu; deze kant wordt in onze ogen te weinig belicht.” 

  Niet te snel 

  Hamerslag meent dat de energietransitie weloverwogen moet worden ingezet: ,,Niet te snel en te veel investeren in wat nu de juiste optie lijkt te zijn, maar een bredere visie en innovatie zijn noodzakelijk.” Daarnaast wil BB ervoor waken dat de financiële lasten te veel bij de bevolking worden neergelegd: ,,Een huis energieneutraal maken, brengt veel kosten met zich mee en zal per woning ook flink verschillen in haalbaarheid. De opgelegde landelijke klimaatdoelen en die van Parijs zijn in onze ogen nu te veel leidend”, stelt Hamerslag. 

  Marije Boessenkool van GroenLinks is blij dat er landelijk gekeken wordt naar manieren om duurzame energie op te wekken: ,,We vinden het ook goed dat er in de RES gesteld wordt dat Den Helder prachtig ligt om met innovaties bezig te gaan. Waterstof is nog niet in deze strategie opgenomen, omdat eerst wordt ingezet op bewezen methoden zoals wind- en zonne-energie, maar ik verwacht dat bij de eerste herziening over twee jaar waterstof wel een rol zal spelen.” 

  Netcapaciteit 

  Zonne-energie op daken heeft de voorkeur van GroenLinks: ,,Jammer dat zonne-energie op privédaken niet meetelt, wat Den Helder er vooral niet van moet weerhouden om dit te stimuleren. Er is heel breed gesproken met inwoners, bedrijven en organisaties om tot een gedragen stuk te komen.” Boessenkool hoopt dat de netcapaciteit wordt aangepast om de energieopwekking mogelijk te maken: ,,De enorme energievraag baart ons wel zorgen. Wat ons betreft moet er ook goed gekeken worden naar energiebesparing, want wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken.” 

  Potentie 

  Carla van Driesten van de Seniorenpartij vindt dat de landschappelijke kwaliteit niet uit het oog verloren mag worden: ,,We moeten er voor waken dat er gezegd wordt dat de regio veel zonuren heeft en een grote potentie heeft aan windenergie. Zonnepanelen of windturbines hebben hierdoor een hoger rendement dan elders in Nederland. Deze regio heeft al een groot deel van de opgave verwezenlijkt.” 

  Van Driesten: ,,De coronacrisis laat weer eens duidelijk zien dat wij nu met minder gebruik van de auto, veel thuiswerken en minder vliegbewegingen al een heel stuk op weg zijn om de CO2-reductie te bereiken. Maatschappelijk draagvlak en participatie zijn zeer belangrijk in dit proces”, aldus de Seniorenpartij. 

   Regio 8: ’Wij doen al meer dan moet’


  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten