Keek op de Week met nieuw college: Samen bouwen aan vertrouwen

Hollands Kroon -  Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon in   de weken van mei/juni 2022Nieuw college Hollands Kroon


Het college bestaat uit de Burgemeester en 5 wethouders:


  • Robert Leever (OHK)
  • Mary van Gent (SHK)
  • Lilian Peters (GroenLinks)
  • Mark Versteeg (PvdA)
  • Maarten Versluis (D66)Coalitieakkoord Hollands Kroon

Samen bouwen aan vertrouwen

Op 30 juni werd door de raad het coalitieakkoord besproken.
Het CDA meldde zich te kunnen vinden in veel punten van het coalitieakkoord.
De VVD constateerde dat een koers ontbreekt en er niet veel concreet is in het coalitieakkoord. Er is ook geen doorrekening van de plannen.

De redactie van Stichting JAS had goede verwachtingen met deze coalitie, maar ziet in het coalitieakkoord: 'Samen bouwen aan vertrouwen', een niet duidelijke start. Veel voornemens zijn niet duidelijk welke kant zal worden opgegaan. Dit doet geen goed aan: bouwen aan vertrouwen. Daarvoor moet men toch in de eerste plaats duidelijkheid nastreven.


Over duidelijkheid gesproken (uit het coalitie-akkoord): 

- We sluiten zonnepanelen op land niet op voorhand uit. 
- We benadrukken dat de inzet van arbeidsmigranten niet langer een motor voor economische groei mag zijn. 
 Over arbeidsmigranten zien we geen duidelijke kaders.
- Hoe we omgaan met toekomstige initiatieven voor windenergie verkennen we samen met inwoners. 
- Met de Omgevingsdienst NHN gaan we in gesprek over de toezicht en handhaving van lichtuitstoot en milieuvergunningen.
- Ook blijven we sterk inzetten op het promoten van de toeristische en recreatieve mogelijkheden. 
- Woningbouwverdeling: Daarvoor stellen we spelregels ’30-30-40’ op die we als beleid voor initiatieven hanteren.
We houden het delegatiebesluit tegen het licht.Beleidsvoornemens

Stichting JAS heeft de volgende voornemens voor vast te leggen beleid kunnen vinden in het coalitieakkoord:


- We werken beleid voor het kostenverhaal uit om ontwikkelaars bij te laten dragen aan voorzieningen in de gemeente.
We starten  met het opzetten van het ‘Brede Welvaart Kader’ Het gebruik van dit afwegingskader leggen we vast in de omgevingsvisie.
- Gezondheid van de inwoners verbeteren: Om te bepalen hoe wij dit het beste kunnen doen, voeren we een inventarisatie uit van de behoeften en kansen.
- We maken een stimulerend archeologie- en monumentenbeleid.
- We stellen een sport- en bewegingsbeleid op.
- We onderzoeken in ons accommodatiebeleid de ruimte voor broedplaatsen en ateliers voor jongeren en kunstenaars.
- Transformatie van de zorg: We stellen hiervoor een lokale inclusieagenda op. 
- We stellen spelregels voor woningbouwverdeling ’30-30-40’ op die we als beleid voor initiatieven hanteren.
- Verder stellen we beleid op waarmee we kosten voor bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, openbare ruimte of infrastructuur kunnen doorberekenen aan ontwikkelaars.
- We actualiseren het woonbehoefteonderzoek: Op basis daarvan herijken we de woonvisie. En stellen  prestatieafspraken met woningcorporaties op.
- We gaan voor de gebieden leefbaarheidskaders opstellen. 
- We stellen jaarlijks een nieuw uitvoeringsplan voor verkeersknelpunten op.


Beleid? 
Opgesteld beleid in Hollands Kroon  heeft meestal wel de mogelijkheid met een artikel erin, om af te wijken (b.v. beleid arbeidsmigranten, nu al meer dan 20 keer). 

Zo maakten we in 2020 nog mee dat de rechter constateerde dat beleid niet was vastgelegd in het bestemmingsplan en dit beleid al meer dan 7 jaar werd gebruikt, wat dus niet kon. 


Voor herstel van vertrouwen spelen vele zaken mee, vooral bekwaamheid en duidelijkheid in het besturen is nodig. 

____________________________________________________Krantenartikelen over Holland Kroon: mei/juni 2022


30-6-2022 

Een sliert van honderden tractoren door Anna Paulowna. Boeren vechten voor hun toekomst. ’Zorg er voor dat dit de agrarische hoofdstad blijft’

30-6-2022 

Stevig debat over coalitieakkoord tijdens raadsvergadering Hollands Kroon

29-6-2022 

Boeren kondigen actie aan bij gemeentehuis Hollands Kroon. ’Geen stro of ander spul meenemen alstublieft’ (1)

28-6-2022

Pas op de plaats maken met datacenters’. Nieuwe coalitie gemeente Hollands Kroon ziet ’verandering in het draagvlak’ (5)

27-6-2022 

Coalitie Hollands Kroon bezegelt akkoord met een handtekening (2)

25-6-2022 Ondanks meevaller niet meer woningen
23-6-2022 Raadsvergadering Hollands Kroon donderdag 23 juni
21-6-2022 Open Water Wedstrijd Anna Paulowna is terug
15-6-2022 Jaarrekening gemeente Hollands Kroon: Tien miljoen in de plus
13-6-2022 Red de Wieringermeer handhaaft bezwaren tegen komst datacenter Microsoft op locatie B1. Dit ondanks goedkeuring van minister Hugo de Jonge aan dit plan
10-6-20222 Nieuw college Hollands Kroon is bezig de zaken af te ronden. Installatie nieuwe raadsleden over een kleine maand verwacht
10-6-2022 Stort van licht radioactief afval in Middenmeer in specifieke gevallen aan de gemeenteraad gemeld
8-6-2022 Raadsvergadering Hollands Kroon 9 juni
1-6-2022 Raad van State buigt zich volgende maand over reactieve aanwijzing datacenter

__________________________________

26-5-2022  

Coalitieakkoord Hollands Kroon wordt 30 juni gepresenteerd

23-5-2022 

Inspectie Gezondheidszorg: Co-Med treft geen blaam over huisartsproblemen in Anna Paulowna en Breezand

23-5-2022 

Energiebespaarcafé op dinsdagavond 31 mei in Haringhuizen

21-5-2022 

Een plas doen in Hollands Kroon moet eenvoudiger

21-5-2022 

Blunder Afsluitdijk afgekocht

18-5-2022  

’t Veld krijgt voorkeur bij komst arbeidsmigranten. Winkel wordt onderzocht. Anna Paulowna op lange baan (4)

13-5-2022 

Aanpassingen aan extremer weer in de regio Noordkop

11-5-2022

 Omstreden komst arbeidsmigranten op terrein Joods Werkdorp stap dichterbij 

8-5-2022 

Een leuker, veiliger of socialer Hollands Kroon? De gemeenteraad hoopt op ideeën van inwoners

6-5-2022 

Gemeenteraad Hollands Kroon op zoek naar ideeën van inwoners tijdens ideeënmarkt

3-5-2022 

Sociaal progressieve coalitie in de maak in Hollands Kroon. Onafhankelijk Hollands Kroon verder met Senioren HK, GL, PvdA en D66 (3)


1-5 Meest bekeken artikelen


Redactie JAS

 

1 reacties :

Anoniem zei

Als Lilian Peters (GroenLinks), Mark Versteeg en Maarten versluis dezelfde agenda hebben als hun in en in slechte partijgenoten in Den Haag die slechts als doel hebben het uitvoeren van de Marxistische WEF agenda (iedereen straatarm maar wel gelukkig), dan is deze samenwerking hopelijk gedoemd te mislukken.

Een reactie posten