Democratische revolutie in Bergen. Geen coalitie of oppositie en wie zichzelf geschikt acht, kan solliciteren naar wethouderspost

Datum:
 • vrijdag 3 juni 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  BERGEN

  Geen coalitie en dus ook geen oppositie en wethouderskandidaten die moeten solliciteren en uitvoering moeten geven aan een raadsakkoord. In Bergen gaat straks alles anders dan in de meeste andere gemeenten. ,,In theorie wordt dit de ideale democratische situatie’’, zegt formateur Theo van Eijk.


  Roel van Leeuwen 3-6-2022


  Alle fracties van de gemeenteraad van Bergen hebben de wens uitgesproken om samen een raadsakkoord op te stellen. Dit komt in de plaats van een traditioneel coalitieakkoord, waarbij partijen die samen de meerderheid hebben in de gemeenteraad, aangeven wat zij de komende jaren willen bereiken. Een coalitieakkoord leidt er in de praktijk vaak toe dat de oppositiepartijen er voor spek en bonen bij zitten.

  En dat is juist niet de bedoeling in Bergen, benadrukt formateur Theo van Eijk. ,,In het raadsakkoord wordt geschreven waar we het de komende jaren over willen gaan hebben in de gemeenteraad, maar nog niet wat de uitkomst is. Dat wordt binnen de gemeenteraad zelf besproken, waarbij is afgesproken dat er aan de voorkant wordt geluisterd naar de samenleving.’’

  Er komt niet alleen geen coalitieakkoord, er komt zelfs geen coalitie. Wel komt er een college met wethouders die op basis van hun competenties zullen worden benoemd. Volgens Van Eijk komt er een selectiecommissie om de wethouders te selecteren. De kandidaten kunnen vanuit de partijen komen, maar dat hoeft niet. ,,Iedereen die zichzelf geschikt acht, wordt uitgenodigd om te solliciteren.’’

  Vier wethouders

  De raadsfracties hebben afgesproken dat er vier wethouders worden aangesteld en dat er sprake moet zijn van voldoende diversiteit binnen het college. Ook moeten de wethouders elkaar aanvullen qua competenties. Zodra het wethoudersprofiel is vastgesteld en de selectiecommissie is samengesteld, gaat de wervingsprocedure van start.

  Van Eijk zegt bij de fracties een diepgewortelde wens te voelen om het met zijn allen en met de samenleving te gaan doen en te laten zien dat dit kan werken. ,,Ik ben ervan overtuigd dat dit leidt tot een betere sfeer in de raad. Daarnaast komt de raad veel meer in de positie om besluiten te nemen en je zult zien dat allerlei groepen in de samenleving meer gehoord zullen worden.’’

  Luisteren

  Volgens Van Eijk hebben de partijen eerst gekeken naar de cultuur binnen de gemeenteraad en hoe partijen met elkaar omgaan. ,,Er is afgesproken elkaar geen vliegen meer af te vangen en te luisteren naar de samenleving.’’

  ,,Natuurlijk zijn er ook wel twijfels. Dat kan niet anders. We zitten al decennia vast in het systeem. Het is een democratische revolutie. Als het gaat om het herstel van het vertrouwen in de lokale overheid, maken ze in Bergen een waanzinnige stap.’’

  Tijdens een speciale raadsvergadering op 29 juni doet Van Eijk verslag van zijn bevindingen en van het formatieproces. Het is nog niet bekend wanneer de benoeming van de wethouders plaatsvindt. Tijdens die raadsvergadering wordt ook het raadsakkoord vastgesteld.

  Noordhollands Dagblad

  Zie ook:

  4-6-2022

  Hoogleraar maakt gehakt van de ’Bergense revolutie’, waar ze het helemaal zonder coalitie willen proberen. ’Naïef. Dit werkt niet als de politiek al vergiftigd is’


  0 reacties :

  Een reactie posten