’Pas op de plaats maken met datacenters’. Nieuwe coalitie gemeente Hollands Kroon ziet ’verandering in het draagvlak’

Datum:
 • dinsdag 28 juni 2022
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - WIERINGERWAARD

  Daar zitten ze dan eindelijk: Alexander Bügel, Jip Pankras, Lilian Peters, Sylvia Buczynski en Maarten Versluis: de fractievoorzitters van de partijen die Hollands Kroon de komende vier jaar van een ’sociaal progressieve coalitie’ zullen voorzien. En daar hoort nieuw beleid bij, zoals ,,met de datacenters een pas op de plaats maken.’’


  Lars van der Belt 28-6-2022


  Natuurlijk is er koffie en thee, en ook maar liefst drie dozen petitfours om het moment kleur te geven. Want ja, het heeft even mogen duren, maar het resultaat mag er zijn als we de fractievoorzitters mogen geloven: het coalitieakkoord ’Samen bouwen aan vertrouwen’ dat het aanzien van de lokale politiek moet herstellen en daarbij een nieuwe vorm van welvaart introduceert, ’brede welvaart’ om precies te zijn.

  Het proces ernaartoe was er een van aftasten, wederzijds respect en herkenning, onderbouwt Alexander Bügel van Onafhankelijke Hollands Kroon (OHK) bij de presentatie van zijn liefdesbaby, waarbij ’de tijd is genomen’. Naast onderhandelen was er bijvoorbeeld sprake van ’kennissessies’ en ’teambuilding’, wat verklaart waarom er ’aardig wat uren’ in zijn gaan zitten en de inkt uiteindelijk op de ochtend van presentatie pas droog was. En het akkoord mag dus ’breed’ genoemd worden omdat er ook ’bouwstenen’ gebruikt zijn van oppositiepartijen VVD en CDA. Voor zover het proces.

  Het uiteindelijke resultaat is er volgens Pankras van Senioren Hollands Kroon (SHK) een waarbij de verbinding is opgezocht en de burgers dit zullen merken in de manier waarop zij voortaan kunnen participeren bij besluitvorming in de gemeente. „En het is natuurlijk gericht op meer woningen en verfraaiing van de dorpskernen.” Verder laat Lilian Peters namens GroenLinks weten dat er met ’enthousiasme’ is ingestemd, weet Buczynski dat bij de PvdA ’volmondig’ werd ingestemd en besluit Versluis dat iedereen binnen D66 ’heel blij’ is. Dan is het tijd voor vragen.

  In het akkoord wordt het concept ’Brede Welvaart’ genoemd. Wat bedoelen jullie hiermee?

  Buczynski: „Hiermee bedoelen we dat we het minder gaan hebben over wat beleid in eerste instantie geldelijk oplevert voor grote bedrijven of voor ons; het betekent dat we meer gaan kijken naar of en hoe welvaart ten goede komt aan burgers in Hollands Kroon. De burger krijgt daarbij ook meer zeggenschap over de wenselijk van projecten die we aangaan, en hoe verantwoord dat is.”

  Wat voor gevolgen heeft dit voor grootschalige projecten als datacenters, kassen en huisvesting voor arbeidsmigranten?

  Bügel: „Met de datacenters zullen we een pas op de plaats maken en gaan beoordelen hoe we het voor de bewoners beter kunnen doen en of we het draaglijker kunnen maken.”Versluis: „In het geval van de datacenters zie je dat er verandering is in het draagvlak. Wij moeten als coalitie daarin meebewegen. Dat staat ook in het akkoord: dat we een lerende organisatie moeten worden.”
  Uit het akkoord blijkt ook dat het vertrouwen van de burger in Hollands Kroon iets is wat jullie na aan het hart ligt. Maarten Versluis verwees afgelopen week nog naar de ’bedroevende opkomst’ bij de vorige verkiezingen. Waar is het volgens jullie misgegaan?
  Versluis: „Er is in het hele land iets aan de hand als gaat over de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat dat in Hollands Kroon precies is, daar zullen we achter moeten komen. Al willen we niet te veel achterom kijken.”

  Hoe denken jullie dit te kunnen verbeteren?

  Peters: „Door de dorpen in te gaan en niet achteraf enquêtes te houden over wat mensen van bepaalde dingen denken. We hebben voor de komende vier jaar ook aanspreekpunten aangewezen, of gebiedsmanagers zoals we het noemen. Zij hebben allemaal een eigen kern en zullen ideeën overbrengen en met de mensen in gesprek gaan. Zo moeten we vroegtijdig herkennen wat er speelt in de dorpen.”

  Afgaande op uitslagen van eerdere verkiezingen, zowel gemeentelijk als landelijk, zou je kunnen stellen dat er een sociaal-progressieve coalitie is voor een gemeente die over het algemeen rechts-conservatief stemt. Vergroot dat juist niet de kloof tussen burger en politiek?

  Bügel: „Wat we hebben gezien tijdens de gesprekken is dat alle partijen ontzettend

  dicht bij elkaar liggen dat we het in beginsel eens zijn over 80 tot 90 procent van de punten. Het zijn details waar we in verschillen. Wat ik denk is dat mensen in Hollands Kroon socialer zijn dan we denken. En dat zie je nu terug bij ons.”

  Wethouders en ’gebiedsmanagers’

  Robert Leever (OHK): portefeuille Economie en Brede Welvaart, en aanspreekpunt Wieringen.

  Mary van Gent (SHK): portefeuille Zorg en aanspreekpunt Anna Paulowna.

  Lilian Peters (GroenLinks): portefeuille Klimaat en Openbare Ruimte, en aanspreekpunt Niedorp/Winkel.

  Mark Versteeg (PvdA): portefeuille Ruimtelijke ordening.

  Maarten Versluis (D66): portefeuille Financiën en aanspreekpunt Wieringermeer


  Noordhollands Dagblad 

  0 reacties :

  Een reactie posten