Keek op de Week (juli/aug.-weken) met Corona-virus, handelen coalitie en uitspraak EU-hof windmolens....

Datum:
 • dinsdag 8 september 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Hoogt- en dieptepunten in Hollands Kroon, de vakantie-weken van juli en augustus 2020


  Corona-virus.......

  Nog steeds gaat onze regering mee in het corona-gebeuren. De gevolgen zijn niet te overzien. Zie hier o.a.
  Er klopt natuurlijk niets van de reden van de genomen maatregelen. Dit virus is een gewoon influenza-virus. Zie hier.
  En dan moet er ook nog een Noodwet komen, zonder dat er sprake is van een Noodsituatie....Na het debat hierover in de Tweede Kamer beluisterd te hebben bleken de expert vele bedenkingen te hebben. 
  Het is een krankzinnige situatie met een voorgeschreven werkelijkheid. Een grote volksverlakkerij. Vele bedrijven zullen het niet kunnen bolwerken. Wat is de werkelijke reden?
  Maar het meest opmerkelijke is het berichten van de media hierover.

  In Belgie hebben de medisch specialisten zich faliekant tegen het coronabeleid gekeerd. Zie hier. 


  Opmerkelijke zaken ondanks vakantietijd in Hollands Kroon

  1. Arbeidsmigranten

  Heeft het presidium nog zin??

  Een slechte ontwikkeling in 'Politiek Hollands Kroon'. Hier hier, hier en hier kunt u de ernst van de situatie lezen.

  Wanneer komt wethouder Meskers met de berekening (bijna een jaar geleden toegezegd) hoeveel plaatsen er nu werkelijk nodig zijn in Hollands Kroon? En hoe staat het met dit plan voor 2000 arbeidsmigranten?
  Nu worden de aanvragen nog snel met artikel 6 goedgekeurd. Er komt nieuw beleid ( zie hier)?


  2. LTO en Datacentra in Hollands Kroon

  De ontwikkelingen beginnen 'te schuren'. Eindelijk horen wij de LTO: zij vragen een bouwstop (hier) op datacentra. Daarbij is nu ook een rapport gemaakt waaruit blijkt dat de agrariërs meer grond nodig hebben (zie hier).  
  Had dit alles niet behoren te gebeuren voordat er datacentra gebouwd werden?
  We hebben toch ook het hele traject  voor  een Gebiedsplan doorlopen en tot slot ging  het niet door!

  3. Zonneakkers 

  Geen zonneakkers in Hollands Kroon.
  De gemeente werkt niet mee aan zonneakkers op agrarische grond (zie hier). Maar ja je weet maar nooit hier in Hollands Kroon..... 

  4. Tot Slot

  Windmolens

  Een verheugend bericht en wellicht zal er eindelijk een eind komen aan de Nederlandse huidige regelgeving voor windmolens. 

  'Op 5 juni 2020 heeft de Grote kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan. 
  De uitleg van het Hof laat bepaald weinig ruimte voor de andere eigen uitleg van de Raad van State alhier.
  Ervan uitgaande dat ook de sinds jaar en dag bestaande Nederlandse praktijk - in dit geval op het gebied van het vergunnen van windturbineprojecten - in strijd is met het Unierecht betekent dit onder andere:
  - dat de Activiteitenregeling en het Activiteitenbesluit onderworpen dienen te worden aan een MER;
  - dat Nederland verplicht is de onwettige gevolgen van een het tot op heden ontbreken van die MER oftewel die schending van het Unierecht ongedaan te maken en alle noodzakelijke maatregelen dienen te treffen om het verzuim van een milieubeoordeling ongedaan te maken en dat een reeds verleende vergunning wordt ingetrokken of opgeschort teneinde een dergelijke MER-beoordeling alsnog te verrichten;- nationale rechters niet bevoegd zijn aan nationale bepalingen voorrang te geven boven het Unierecht. Die bevoegdheid tot voorlopige opschorting is uitsluitend voorbehouden aan het Hof;- nietigverklaring ook zal moeten plaatsvinden indien blijkt dat de uitvoering van het windturbineparkproject al is gestart of zelfs al is afgerond;

  Het is nu echt de hoogste tijd dat ook onze nationale rechter definitief een streep zet door ons huidig en in veel opzichten gedateerd regelgevend kader voor windturbineprojecten', aldus  

  bijgaand bericht (zie hier).      _________________________________  Krantenartikelen over Hollands Kroon augustus 2020

  26-8-2020 Wordt Kooyhaven een en al energie?
  27-8-2020 

  De gemeente moet niet denken dat je zijn dorp zomaar vol kan plempen met woningen. Dan krijg je met meneer Vlaming te maken. Hij stapte naar de rechter (3)
  24-8-2020 LTO wil een bouwstop op datacenters in Hollands Kroon. ’We hebben hectares te kort voor de landbouw’ (1)
  18-8-2020 Hollands Kroon: Meer sturen op het bouwen voor doelgroepen
  18-8-2020 Lager vuiltarief voor huishoudens in Hollands Kroon die hun grijze bak minder vaak laten legen (2)
  14 -8-2020Voorontwerp motorcrossterrein Hollands Kroon ligt ter inzage, reageren kan tot en met 7 oktober
  12-8-2020 Gesteggel over logies arbeidsmigranten aan Dorsmolen
  1-3 de best gelezen artkelen van augustus 2020


    _______________________________  Krantenartikelen over Hollands Kroon in juli 2020


  29-7-2020 Kan de oudere in Hollands Kroon zich nog een beetje redden? En wat is daar voor nodig? Wonen Plus Welzijn zoekt het uit

  24-7-2020

  Geen zonneakkers op agrarisch grond in Hollands Kroon (4)

  23-7-2020 

  Gaat Middenmeer soms Datacentercity heten? Zou kunnen als er straks zes joekels van datacenters staan met de kans op meer (2)

  16-7-2020 

  Bouw derde datacenter in Middenmeer is een stap dichterbij, nu aan de westkant van de A7 aan de Westlanderweg (3)

  13-7-2020 

  Windmolens, datacenters, grote kassen; de ’ontwikkelingen in de Wieringermeer beginnen te schuren’

  13-7-2020
  Lichtvervuiling kassen Wieringermeer zelfs op Terschelling te zien.


  11-7-2020
  Trekken en duwen voor meer natuur in Hollands Kroon. ’Godfather van de libelles’, ’schoolmeester’ en raadslid Peter Meijer laat niet los

  10-7-2020 

  Agrariërs hebben meer grond nodig, Hollands Kroon doet onderzoek

  18-7-2020
  Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector bekend

  8-7-2020 

  Raad keurt plannen pensions eerder vast, oppositie is witheet

  8-7-2020 

  Geluidsoverlast? Dat is te voorkomen, volgens de gemeente. Hollands Kroon geeft een klap op drie trajecten voor huisvesting van arbeidsmigranten (5)

  7-7-2020
  Raad in meerderheid akkoord met principeverzoeken voor huisvesten van tijdelijke werknemers
  6-7-2020 Groep Niedorpers ’verbijsterd’ over gang van zaken in gemeenteraad Hollands Kroon: ’Wat kunnen wij als omwonenden nu nog wel vertrouwen?’ 
  4-7-2020 Hollands Kroon: In wat voor bestuurlijke wereld ben ik beland.(1)4-7-2020 Heeft het presidium nog zin???
  3-7-2020 Vage lichamelijke klachten? De huisartsen in Hollands Kroon sturen je door naar een coach die op zoek gaat naar de werkelijke oorzaak van je probleem
  3-7-2020 Onvrede over het ’via de achterdeur’ wijzigen van de raadsagenda in Hollands Kroon
  2-7-2020 De tweede auto kan in de Noordkop de deur uit: inwoners hebben de keuze uit deelauto’s en deelfietsen van Mobipunt
  1-7-2020 Raadsvergadering Hollands Kroon 2 juli Digitaal  1-5 best gelezen artikelen in juli  over Hollands Kroon  Redactie JAS


  0 reacties :

  Een reactie posten