Hollands Kroon: In wat voor bestuurlijke wereld ben ik beland.

Hollands Kroon -  Mij valt uw niet bepaald voorbeeldige gedrag zwaar tegen........ 
4-7-2020

Ingezonden reactie op de Raadsvergadering van Hollands Kroon van 2 juli in het Noordhollands Dagblad.

_____________________________________

Beleidskaders 

De gemeenteraad van Hollands Kroon vergaderde deze week over het agenderen van twee principeverzoeken voor de bouw van tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten in de land- en tuinbouw. Allereerst vraag ik u of u zichzelf als eindverantwoordelijk orgaan voor een ordentelijke besluitvorming in uw gemeente, wel serieus neemt door een tot twee maal toe genomen besluit van uw eigen presidium om deze voorstellen niet op de agenda te zetten, te torpederen. 

Zet u daarmee uw eigen ‘dagelijks bestuur’ niet volledig buiten spel, door daar een tandeloze tijger van te maken? Ik denk dat u daarmee volledig indruist tegen de geest van de wet(gever), die bedoeld heeft om specifiek een presidium als agenderend orgaan voor de raad in het leven te roepen, om structureel gekissebis aan het begin van de raadsvergaderingen te voorkomen. 

 Als nieuwe bewoner in uw prachtige gemeente valt mij uw niet bepaald voorbeeldige gedrag zwaar tegen en vraag ik mij af in wat voor bestuurlijke wereld ik beland ben. Wat mij direct opviel in de stukken was dat in beide principeverzoeken voor de tijdelijke huisvesting het college verwijst naar haar eigen conceptbeleidskader van 20 juni 2019. Dat doet zij omdat zij een criterium moet hebben om beroep te kunnen doen op de uitzonderingsgevallen ex art. 6 van úw beleidskader. Zij hanteert daarvoor als criterium een conceptbeleidskader van 24 pagina’s. Ik herhaal of u als raad zichzelf wel serieus neemt, doordat u gedoogt dat uw college gebruik maakt van een conceptbeleidskader dat door u op dezelfde dag unaniem naar de prullenbak is verwezen. 

Ik vraag mij nu af welk beleid er wordt gehanteerd. Als u geen afstand neemt van het hanteren van het concept-kader door uw eigen dagelijks bestuur, komt het mij over dat dit conceptkader van B&W van 20 juni 2019 in de praktijk toch het bepalende beleidskader voor uw besluitvorming vormt en niet het door uw raad vastgestelde beleidskader. 

Bestuurlijk lijkt mij het zo blijven hinken op twee gedachten door uw raad in elk geval niet houdbaar en evenmin bevorderlijk voor het door de coalitiepartijen zo diep gewenste ’verbeteren van het contact met de burger’ in uw gemeente. Ik snap er in elk geval niets meer van. 

 J.G, MEIJLES Lutjewinkel 

Vm beleidsmedewerker ruimtelijke ordening prov. Zuid-Holland

2 reacties :

Anoniem zei

Wie zegt dat er woonruimte te kort is voor de arbeidsmigranten? De investeerders, die denken alleen aan her geld. Woningen voor de eigen burgers daar moeten ze zich druk om maken.

Anoniem zei

Het is steeds duidelijker dat er een bananen actie nodig is om een realistisch beeld te scheppen van wat er in deze gemeente gebeurd in de praktijk. Zou een met bananen versierd gemeentehuis duidelijk maken hoe de stand van zaken thans is voor de inwoners en elders in het land? Elders publiceerde men dit: http://wieringernieuws.nl/nieuws/34669/LADA%3A_Heeft_het_presidium_nog_zin%3F.html

Een reactie posten