Geluidsoverlast? Dat is te voorkomen, volgens de gemeente. Hollands Kroon geeft een klap op drie trajecten voor huisvesting van arbeidsmigranten

Datum:
 • woensdag 8 juli 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Op drie trajecten voor het realiseren van logies voor arbeidsmigranten heeft het college van burgemeester en wethouders in Hollands Kroon deze week een klap gegeven.


  Daarbij gaat het om logiesaccommodaties voor achttien tijdelijke medewerkers aan de Zuiderdijkweg 11 in Wieringerwerf en de uitbreiding van een bestaande kleinschalige accommodatie naar een logiesfunctie voor veertig personen aan de Raaksmaatsweg 4 in ’t Veld. Op laatstgenoemd adres bevindt zich een bollenbedrijf/bollenbroeierij.

  Geluid

  De aanvraag voor een logiesopvang aan de Zuiderdijkweg stuitte aanvankelijk op bezwaar. Vanwege een forse geluidsoverschrijding in de nachtelijke uren kon er geen sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. Maar na een aanvullend geluidsonderzoek kortgeleden is gebleken dat met een aanpassing de geluidsoverschrijding is te voorkomen, aldus de gemeente.

  Maximum

  Wat Raaksmaatsweg 4 betreft: er is een principeverzoek ingediend om het bedrijf uit te breiden naar maximaal twee hectare voor extra bedrijfsopstallen en extra logiesplekken voor tijdelijke medewerkers. De stichting Agrarische Beoordeling Commissie heeft het verzoek van de aanvrager Kruijer Bloembollen positief beoordeeld. 

  De ontwikkeling is strijdig met het bestemmingsplan omdat de realisatie van bedrijfsopstallen buiten het bouwvlak niet is toegestaan. Daarnaast maakt het bestemmingsplan extra logiesplekken voor tijdelijke medewerkers niet mogelijk. Om de ontwikkeling te laten slagen is door de initiatiefnemer een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, aldus de gemeente.

  Nog altijd leeg

  Daarnaast is de huisvesting van veertig arbeidsmigranten voor De Wit Flowerbulbs aan de Moerbeek in t Veld in een aangepaste vorm teruggekomen op de agenda. De accommodatie is inmiddels gereed, maar staat nog altijd leeg aangezien er een verkeerde procedure was gevolgd. Even zag het er zelfs naar uit dat het gebouw moest worden gesloopt, maar die kant moest het niet opgaan, besloot de gemeenteraad.
  Om de logiesfunctie volgens planologisch-juridische weg alsnog mogelijk te maken, aldus de gemeente, worden de percelen Moerbeek 6 en 10 aan elkaar gekoppeld, middels een zogeheten figuur-relatie. Dit betekent wel dat er een nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld waartegen opnieuw bezwaar te maken is. 

  De gemeente geeft aan dat met bezwaarmakers in gesprek wordt gegaan en dat er op een later moment een voorlichtingsbijeenkomst volgt in de kantine van het bollenbedrijf, zo is de bedoeling.
  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Als burger sta je machteloos tegen een Gemeente (Overheid). Ze draaien en manipuleren de boel net zo lang totdat de onbenullen in de Raad overstag zijn gegaan en als dat dan misschien niet lukt is er altijd wel een rechter te vinden die de Gemeente een helpende hand toesteekt.

  Anoniem zei

  De raad aat zich alles aanpraten!! Moerbeek 6 leeg??? Ze moeten hun ogen en oren eens open doen!!

  Een reactie posten