Ze zijn net een half jaar oud, maar de regels voor huisvesting arbeidsmigranten werken niet, zegt wethouder Hollands Kroon

Datum:
 • maandag 25 mei 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Er moet een ander beleid komen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in Hollands Kroon. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. De huidige, net een half jaar geleden door de gemeenteraad vastgestelde regels, werken volgens het college niet.  In oktober vorig jaar stelde de gemeenteraad van Hollands Kroon vast dat er bij agrarische bedrijven veertig arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest, mits kan worden aangetoond dat de boer die buitenlandse tijdelijke werknemers ook nodig heeft.
  Daarnaast werd het mogelijk om op bedrijventerreinen grootschalige hotels te bouwen, waar uitzendbureaus hun werknemers kunnen onderbrengen. En voor afwijkende gevallen werd besloten dat het college van burgemeester en wethouders die plannen stuk voor stuk aan de gemeenteraad zou voorleggen. Met deze ’artikel 6-procedure’ kon een initiatief dat volgens B en W wel geschikt was, maar niet aan de andere regels kon voldoen, mogelijk toch doorgang vinden.
  (Tekst loopt door onder foto)
  Ze zijn net een half jaar oud, maar de regels voor huisvesting arbeidsmigranten werken niet, zegt wethouder Hollands Kroon
  Het plan om op het bedrijventerrein Schelphorst 63 in Wieringerwerf een pension te maken liep spaak bij de Raad van State.
  © Archieffoto Cyclomedia

  Aanpassingen

  Maar een klein half jaar verder blijkt volgens het college dat de regels toch niet goed werken. Volgens wethouder Theo Meskers zijn er in oktober door de gemeenteraad te veel aanpassingen gedaan aan het toen door het college voorgestelde beleid. ,,Wat we toen voorstelden was een goed beleid waarmee de gebruikers tevreden waren en eventuele overlast tot een minimum zou kunnen worden beperkt. Daarvoor hadden we met verschillende stakeholders zoals telers en uitzendbureaus vooraf al veel overleg gevoerd. Maar verschillende belanghebbenden rond enkele toen al bekende locaties hebben de gemeenteraad in oktober op andere gedachten gebracht. En met die aanpassingen in het beleid kunnen we nu niet mee uit de voeten.’’

  Onacceptabel

  ,,Het speelveld waarop we als gemeente moeten opereren is nu te klein geworden’’, gaat Meskers verder. ,,Dat zei ik tijdens die vergadering op 8 oktober al en dat blijkt nu ook. Grootschalige huisvesting alleen op bedrijventerreinen levert problemen op, bijvoorbeeld vanwege de milieucategorieën bij de omliggende bedrijven en kavels. Wat in de ogen van de gemeenteraad een goed idee is, vindt de provincie onacceptabel en wat voor de provincie wel kan, is voor de gemeenteraad weer een onacceptabel initiatief. En zo halen we het niet om de noodzakelijke arbeidsmigranten fatsoenlijk onderdak te kunnen bieden.’’
  (Tekst loopt door onder foto)
  Ze zijn net een half jaar oud, maar de regels voor huisvesting arbeidsmigranten werken niet, zegt wethouder Hollands Kroon
  Op Agriport staat wel een hotel voor tijdelijke werknemers.
  © foto Marc Moussault
  Volgens de wethouder ligt de bal bij de gemeenteraad. ,,Het is verschrikkelijk lastige materie en ik wil ook niemand de schuld geven dat we na half jaar het beleid alweer moeten herzien. We gaan met alle betrokkenen nog een keer door de materie. Na de zomer gaan we nog een keer met alle stakeholders en de gemeenteraad om tafel om te bespreken hoe we dit kunnen oplossen.’’

  Noordhollands Dagblad
  2 reacties :

  Anoniem zei

  Zo valt het niet in Meskers zijn straatje. Dan maar aanpassen dat het wel past, geld en vriendjes politiek.

  Anoniem zei

  Onze hele democratie is een wassen neus want er zijn altijd wel regels die iets wat verboden zou moeten zijn toch gelegaliseerd kan worden. Iedere Gemeente heeft een batterij zeer goed betaalde ambtenaren die al of niet met ingehuurde adviesbureautjes, die meestal uit oud ambtenaren bestaan, de regels op te rekken of anders aan te passen. Hollands Kroon vormt hierop geen uitzondering.

  Een reactie posten