Agrariërs hebben meer grond nodig, Hollands Kroon doet onderzoek

Datum:
 • vrijdag 10 juli 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Agrariërs in Hollands Kroon hebben behoefte aan meer grond om hun bedrijf verder te professionaliseren.  Het is een van de uitkomsten van een onderzoek uitgevoerd door Amsterdam Green Campus in opdracht van de gemeente Hollands Kroon. De gewenste schaalvergroting varieert van 10 en 50 hectare per bedrijf, daarnaast wordt om bescherming van bestaande agrarische grond gevraagd.
  Uit de enquête komt verder naar voren dat Hollands Kroon een professionele innovatieve productiesector heeft. De omstandigheden in dit gebied zijn bovendien zeer gunstig voor de agrarische sector. Hollands Kroon ligt volgens de onderzoekers in een van de meest vruchtbare delta’s van de wereld. De opgave voor de komende jaren is het versterken van de samenwerking, zowel binnen de sector als met de overheid kennisontwikkeling te bevorderen. Onder meer op het gebied van gewassen en watermanagement. Dit laatste vanwege klimaatverandering.
  Het merendeel van de ondernemers geeft aan grote kansen en voordelen in de gemeente Hollands Kroon te zien. Vanwege ligging, klimatologische omstandigheden, professionele ervaring en het vertrouwen goed te kunnen inspelen op de behoefte van de markt naar de toekomst, aldus de onderzoekers.
  Een groot gedeelte van de telers geeft aan te willen investeren in bodemgezondheid en het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te beperken. De bereidheid om te experimenteren voor een duurzame toekomst is eveneens nadrukkelijk aanwezig. Hier ligt volgens de onderzoekers een belangrijk ontwikkelingsperspectief voor alle spelers in de gemeenschap, variërend van overheid, waterschap, bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en onderzoek.
  Het totaal areaal cultuurgrond land- en tuinbouw (gangbaar en biologisch) in Hollands Kroon is vanaf 2015 (27.992ha) tot 2019 met 793ha (-2,8 procent) afgenomen. Dat is meer dan de landelijk afname (-1,6 procent), of die in de hele provincie Noord-Holland (-1,4 procent) en Flevoland (-1,2 procent). Gezien de grondhonger bij bedrijven lijkt een verdere afname onlogisch, aldus de onderzoekers.
  De gemeente gaat in september verder in gesprek met de agrarische sector. Om samen met LTO Noord Hollands Kroon te kijken hoe aan de uitkomsten van de enquête invulling is te geven.
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten