Trekken en duwen voor meer natuur in Hollands Kroon. ’Godfather van de libelles’, ’schoolmeester’ en raadslid Peter Meijer laat niet los

Datum:
 • zaterdag 11 juli 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • De godfather van de libelles wordt-ie liefkozend genoemd: oud-biologieleraar Peter Meijer. Als raadslid voor Senioren Hollands Kroon is hij een van aanjagers achter een plan voor meer biodiversiteit in Hollands Kroon.


  Winnie van Galen 11-7-2020
  Jaren geleden alweer haalde Meijer de krant. Hij maakte zich grote zorgen over de situatie van de ecologische vijver nabij de Alkmaarseweg in Middenmeer. Ooit was het ’een prachtplek met onder meer orchideeën, ratelaars en honingklaver.’ Hij telde er, 2006 was het toen, twaalf verschillende vlindersoorten. Met een ’gelukzalig gevoel’ keerde hij huiswaarts.
  Deze ’parel van Middenmeer’ raakte verwaarloosd nadat de gemeente Wieringermeer in 2012 overging in Hollands Kroon. Het groenonderhoud liet vanaf dat moment te wensen over. In 2017 sprak Meijer, 75 inmiddels, zijn zorgen over de vijver uit in een interview in deze krant. De situatie is nog altijd ongewijzigd, geeft hij aan. Hij noemt het ’dramatisch’. Maar er gloort hoop. Kortgeleden ging de gemeenteraad van Hollands Kroon unaniem akkoord met een deltaplan voor het vergroten van de biodiversiteit: alle verscheidenheid aan leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren.
  Graspieper
  Meijer is vogelaar, hij doet sinds mensenheugenis mee aan tellingen. Bij de Molenweg in de Wieringermeer spotte hij met zijn verrekijker veel graspiepers en veldleeuweriken. Door de jaren heen heeft hij de populaties her en der achteruit zien gaan en dat geldt ook voor insectensoorten. ,,Door de intensieve landbouw, de toename van het verkeer en allerlei andere ontwikkelingen staan ecosystemen onder druk.’’ Om er iets aan te doen, startte Meijer met anderen drie jaar geleden de werkgroep biodiversiteit. Met als doel dat er een plan nodig was voor het versterken van de biodiversiteit in de gemeente.

  Nulmeting

  Dat plan ligt er nu. Grote vraag: wat gaat er de komende jaren in Hollands Kroon veranderen. Wat gaan we ervan zien? Als het aan Meijer ligt, komt er een centrum voor biodiversiteit van waaruit onder meer gepeild wordt hoe groot de verscheidenheid aan soorten op allerlei gebied is. ,,We pleiten voor een nulmeting waar vrijwilligers en gespecialiseerde bureaus bij in te schakelen zijn’’, zei Meijer bij de behandeling van het onderwerp in de gemeenteraad vorige week. Tevens hield hij een pleidooi voor het neerzetten van meer bomen, bij Kooyhaven en de datacenters bijvoorbeeld. Die beloftes liggen er, maar de uitvoering laat op zich wachten. Hollands Kroon staat een inhaalslag te wachten, de afgelopen periode zijn er vele duizenden bomen in de gemeente gekapt, mede veroorzaakt door ziektes onder essen en iepen.
  Verstening
  Meijer: ,,In Sint Maartenszee heb je bollenboer Huiberts die op een andere manier aan de gang is gegaan. Op zijn land zie je gele kwikstaarten, graspiepers en veldleeuweriken terugkeren. We kunnen, of eigenlijk moeten, een andere weg inslaan. Voor burgers geldt dat ook. Ze kunnen beginnen met hun tuin, het aanpakken van de verstening bijvoorbeeld. En de jeugd, daar heb je de schoolmeester weer die ik ben, moeten we beter opleiden. Het is niet alleen welvaart, maar ook welzijn.’’
  De meeste veranderingen zegt Meijer gezien zijn leeftijd ’niet meer te zullen meemaken’. Dat geldt mogelijk voor de terugkeer van de vele grutto’s langs de IJsselmeerkust ter hoogte van de Noorder- en Zuiderdijkweg. In ieder geval zegt hij te hopen dat projecten zullen beklijven en niet alleen overeind blijven als er subsidie mee gemoeid is. ,,Subsidie is leuk natuurlijk, maar de narigheid is dat als die stopt, je er niks meer aan hebt. Die situatie moeten we zien te voorkomen.’’
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten