Windmolens langs Hondsbossche Zeewering en Noordhollands Kanaal, zonneweides rond de dorpen, zo stelt de gemeente Bergen voor

Datum:
 • dinsdag 8 september 2020
 • in
 • BERGEN

  Windmolens langs de Hondsbossche Zeewering, maar niet in het duingebied. Windmolens en zonnepanelen langs het Noordhollands Kanaal en zonnepanelen in weiden rond de dorpskernen. Zo wil het college van b en w in Bergen voldoen aan de doelstellingen voor duurzame energie.  De zonneweide aan de Bergerweg, vlak bij Bergen.
  © Archieffoto
  De regio Alkmaar moet in totaal 522 GWh per jaar leveren en het college van Bergen noemt dat in zijn voorstel ’realistisch’. ,,Het houdt in elk geval het richtsnoer van eigen opwekking aan.’’ In de regio Alkmaar zal het eigen elektriciteitsgebruik in 2030 volgens de recente berekeningen 580 GWh zijn.

  Inspraak

  Hoe wordt die energie dan opgewekt? Er zijn twee reële mogelijkheden: zonne-energie en windenergie. Uit de gehouden inspraak bleek dat windmolens in de duinen niet gewenst waren, en dat ze wel langs de ’natuurlijke lijnen van het landschap’ konden komen, zoals een vaart of een weg. Vandaar dat Bergen zich kan vinden in ’zoekgebieden’ langs het Noordhollands Kanaal en de Hondsbossche Zeewering. Langs het kanaal kan ook gezocht worden naar ruimte voor zonnepanelen, net als in de gebieden rond de dorpen in de gemeente. ,,Deze zoekgebieden komen niet volledig vol te staan met windmolens of vol te liggen met zonneweides’’, stelt het college. ,,Het zijn zoekgebieden. Op basis van landelijke ervaringen wordt ervan uitgegaan dat een bepaald percentage van het zoekgebied wordt gevuld.’’
  Het totale aanbod van Bergen komt volgens het college neer op 102 GWh, 44 procent van het bod van de BUCH-gemeenten en 20 procent van dat van de regio Alkmaar.

  ’Spaghetti’

  De drie natuurbeschermingsorganisaties Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland zijn blij dat het zoekgebied voor windturbines in de duinen van de baan is en dat het verplaatst is naar een zone ten noorden van Camperduin. Dat schrijven ze in een brief aan het college. Minder blij zijn ze met de andere zoekgebieden. ,,Er dreigt een ’spaghetti’ van zonnevelden en windturbines langs het Noordhollands Kanaal en zonnepanelen worden als ’hagelslag’ tussen de dorpen in gestrooid.’’ Ze willen bovendien graag dat de ’waardevolle’ overgangen van duin naar polder gespaard worden.
  De drie zijn niet alleen maar ’tegen’ en komen met alternatieven. ,,Wij willen dan ook voorstellen om de zonnevelden te concentreren in een beperkt aantal gebieden. Hierdoor wordt de landschappelijke schade verminderd en is een betere inpassing in het elektriciteitsnetwerk mogelijk.’’ De organisaties suggereren dat de gemeente Bergen kan voorstellen om de Schermer als zoekgebied voor windturbines toe te voegen. ,,Plaatsing langs het Noordhollands Kanaal is dan niet meer nodig.’’

  Ecodorp

  En de drie natuurorganisaties zien nog een mogelijkheid: de waterberging van het voormalig vliegveld Bergen aanwijzen als zoekgebied voor het plaatsen van zonnepanelen. ,,De waterpeilen zijn daar te laag voor weidevogels. Het gebied is bovendien gelegen naast de hoge beplanting van Ecodorp, waardoor er veel predatie (aanvallen van roofvogels, red.) is.’’
  De regionale energiestrategie, en de ’wensen en bedenkingen’ vanuit Bergen, worden dinsdagavond besproken in een commissie van de gemeenteraad.
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten