LTO wil een bouwstop op datacenters in Hollands Kroon. ’We hebben hectares te kort voor de landbouw’

Datum:
 • maandag 24 augustus 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Hollands Kroon Noord wil per direct een tijdelijke stop op de bouw van datacenters in Hollands Kroon. Om zo ’een maatschappelijke en politieke discussie op gang te brengen’ over de wenselijkheid van extra datacenters in de gemeente.  Aanleiding is de omgevingsvergunning die Microsoft heeft aangevraagd voor de bouw van een datacenter aan de westkant van de A7, het tweede datacenter van Microsoft in Middenmeer naast die van Google.
  Primair klimt LTO in de pen vanwege de ruimte die datacenters innemen: grond die niet meer beschikbaar is voor de agrarische sector, terwijl er juist grote behoefte aan bestaat. ,,We hebben hectares te kort voor de landbouw’’, voert vicevoorzitter Henk Geerligs van de LTO-Hollands Kroon aan. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de gemeente Hollands Kroon en de LTO uitgevoerd, bevestigde recentelijk de grondhonger die er onder agrariërs in deze regio is.

  Druk

  De vraag is ook ’hoeveel datacenters eventueel nog duurzaam en circulair kunnen worden opgenomen rondom Agriport’. LTO: ,,Bedrijven als Google en Microsoft willen hun energiebehoefte graag groen invullen. Hierdoor ontstaat er extra druk op agrarische grond in de Wieringermeer. De stroom van het windplan Wieringermeer (de meest recente windturbines in de polder, red.) is al ingekocht door Microsoft. Alleen stopt het daar niet. Er worden nu agrariërs benaderd om landbouwgrond ter beschikking te stellen voor zonnepanelen.’’
  Er bestaan daarnaast vraagtekens of het datacenter van Microsoft onder meer voldoet aan de criteria voor lawaaioverlast en stikstof uitstoot. Bij de berekening voor lawaai is het reserve-vermogen niet meegerekend: de dieselmotoren die in actie komen bij stroomuitval. De Raad van State (RVS) wuifde dit argument eerder weg op basis van een andere casus, ten onrechte volgens de LTO die het datacenter dan ook kenschetst als een ’grote lawaaimaker’. Onder meer vanwege dit aspect had het college van b en w van Hollands Kroon de omgevingsvergunning niet mogen verlenen en hoort het op thuis op het bordje van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland.

  Rode loper

  Volgens de LTO lijkt er voor datacenters een rode loper te liggen voor partijen die een datacenter in de gemeente willen bouwen. ,,De gemeente lijkt eerder als een doorgeefluik van de aanvrager te fungeren dan dat zij de aanvraag grondig toetst aan alle eisen die er gelden.’’ Momenteel liggen er nieuwe aanvragen voor datacenters. Als die allemaal gehonoreerd worden, telt Middenmeer op termijn zes datacentra.
  ,,Het is duidelijk dat de verhoudingen compleet zoek zijn. Er worden grote offers van de burgers, het landschap en onze overheid verwacht voor het verduurzamen van onze energievoorziening. Terwijl een enkel datacenter deze duurzame energie in één keer opsoupeert. Kortom: onze energietransitie lijkt de groei van de energiebehoefte van datacenters nauwelijks bij te benen.’’
  Het afkondigen van een bouwstop voor datacenters ’lijkt een vergaande stap’. Toch is dit niet het geval, aldus LTO. ,,De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer hebben dit vorig jaar ook gedaan. Dat deden zij natuurlijk niet voor niets. Zij hebben al langer ervaring met datacenters en zien problemen met onder andere ruimtelijke ordening, grote energiebehoefte en het nuttig gebruik van restwarmte.’’

  Kluitje

  LTO heeft overigens niets tegen het bestaan van datacenters. ,,Het is duidelijk dat we niet meer zonder datacenters kunnen Bij particulieren, bedrijven en ook zeker de agrarische sector wordt steeds meer gebruikt gemaakt van hoogstaande technologie met grote databehoefte. De vraag is alleen of het verstandig is om deze op een kluitje neer te zetten met weinig warmte vragers in de buurt.’’ Dit laatste doelend op het feit dat de restwarmte van datacenters momenteel in de lucht verdwijnt en niet naar kassenbedrijven gaat wat aanvankelijk wel de bedoeling was.
  Om de discussie over de datacenters in de gemeente mede aan te zwengelen heeft LTO Hollands Kroon 450 brieven verstuurd naar burgers die eerder hebben meegedaan aan een enquête over het gebiedsplan Wieringermeer. Daarin kwam de wens naar voren dat de gemeente bij grootschalige plannen beter met de burgers moet communiceren, aldus LTO. Het indienen van zienswijzen tegen de omgevingsvergunning kan nog tot 27 augustus.
  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Gemeente is niet alleen een doorgeef Luik voor data centers maar ook voor logies gebouwen voor arbeidsmigranten.

  Anoniem zei

  Als je je woning wilt uitbreiden in deze Gemeente wordt er alles aan gedaan om je dwars te zitten, tenminste als je niet bevriend bent met de politiek of een hoge ambtenaar want dan gelden opeens heel andere regels. Corruptie in Hollands Kroon, hoe komt u er bij, zo gaat het nu eenmaal en daar moeten de mensen niet over klagen.

  Een reactie posten