KEEK op de WEEK met Datacenter, HVC en .....

Datum:
 • dinsdag 12 oktober 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon  wk 30-38.


  10-10-2021


  Corona-gebeuren


  Advocaten hebben bewijzen dat Pandemie misdaad tegen de mensheid is. D. Reinier Fuellmich, Zie hier


  Duidelijk stuk in de Trouw hier
  Datacenter


  Op  29 juni heeft de Raad van Hollands Kroon het

  bestemmingsplan 'Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1' vastgesteld. 

  Op 13 juli heeft GS besloten, na waarschuwingen, een zogeheten reactieve aanwijzing aan de gemeenteraad van Hollands Kroon op het aangenomen bestemmingsplan voor de bouw van een nieuwe datacenter opgelegd.

  Een reactieve aanwijzing houdt in dat een bestemmingsplan zoals aangenomen door de gemeenteraad deels of geheel buiten werking wordt gesteld. Deze wettelijke bevoegdheid van Gedeputeerde Staten leidt ertoe dat er vooralsnog geen datacenter komt.

  Op 18 augustus 2021 heeft GS het besluit bekend gemaakt  en een dag later ter inzage gelegd. 
  Binnen 6 weken  na bekendmaking moet beroep ingesteld worden bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Op 16 september heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon bevestigd  dat het college het beroep kan afhandelen.

  En dus gaat de gemeente beroep in stellen ondanks het college steeds verkondigde dat zij er met de Provincie wel uit zou komen!

  In de kranten lezen we dat  het alleen draait om de verkeerssituatie,  maar uit  de stukken blijkt dat er meer speelt:

  -        Memo  van Royal Haskoning DHV, de dato 17 november 2020, staat o.a. In voorliggend plan wordt uitgegaan van gedateerde verkeerscijfers uit 2015 en prognoses uit eerdere studies wat betreft de verkeerssituatie.

  -   De verkeersafwikkeling is onvoldoende en onjuist in beeld gebracht.

  -   Zelfs het verzoek om dit aan te passen heeft HK niet gedaan.

  -   De Provincie heeft  zienswijzen ingediend en deze zijn niet volledig  overgenomen (wet).

  -   Advies ARO niet overgenomen


  Belangrijke krantenartikelen


  Alle berichten over Datacentra:  Hier  en Hier

  De rol van onze bestuurders in de vergunningverlening van de datacenters zal zeker nog ter sprake komen. 


  HVC -Afvalstoffen

  Per 1 januari 2022 gaat Hollands Kroon het recycle-tarief invoeren. Deze bestaat uit 2 delen: een vast deel en een variabel deel.

  Het doel van de gemeente is om in 2022 nog slechts maximaal honderd kilo restafval per jaar, per inwoner te hebben. In 2025 zou dat getal zelfs op hooguit dertig kilo moeten liggen.


  In november neemt de gemeenteraad een beslissing over de hoogte van de afvalstoffenheffing en het variabele deel hiervan. 

  Dus het deel waar u invloed op heeft door het aantal keren dat u de grote of kleine bak laat legen. De kosten voor het legen van de grote en kleine bak staan in verhouding tot elkaar. 

  Vanaf hoeveel keren minder u precies geld bespaart, is nog niet  bekend.


  Zo kunnen we op de gemeentelijke website lezen:

  Hoe bespaart u op het variabele deel?

  Als u de bak minder vaak aanbiedt of minder vaak een zak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit, bespaart u op de afvalstoffenheffing. Vanaf hoeveel keren minder u precies geld bespaart, maken wij nog bekend.


  Maar juist het restafval kan stank veroorzaken, vooral in de zomer en wil men de emmer zo snel mogelijk laten legen. Vooral in buurten is deze manier (aantal keren) geen goede keus!


  Kosten

  Gemeente Hillegom had de bedoeling om voor elke keer dat de emmer aan de weg wordt gezet 3 euro te rekenen.

  In Hollands Kroon neemt de gemeenteraad een beslissing over de hoogte van de afvalstoffenheffing en het variabele deel hiervan in november.


  De nieuwe restafvalbakken zijn reeds geleverd. Een voldongen feit voor deze recycle-tarief invoering.  Een weg terug is er dus niet voor de Raad?


  Enkele gemeenten zijn alweer teruggekomen op deze wijze van restafval-inzameling. Zie o.a. hier
  _______________________________________________________________________


   

  Krantenartikelen over Hollands Kroon

   

  30-9-2021 

  Komt asielzoekerscentrum er nu wel of niet in Polder?

  22-9-2021 

  Genoeg elektriciteit voor nieuw datacenter van Microsoft in Middenmeer (2)

  21-9-2021 

  Anderhalf miljoen euro erbij voor woningbouw in Lelypark Wieringerwerf, anders zou geen ontwikkelaar instappen

  21-9-2021 

  Gemeente Hollands Kroon deelt uit: tweeduizend gratis energiescans voor zowel huurders als huiseigenaren

  20-9-2021 

  Huisartsenpraktijk Anna Paulowna onder de loep bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (1)

  16-9-2021 

  Microsoft mag beginnen met de bouw van nieuw datacenter op het Venster-West in Middenmeer

  15-9-2021 

  Geen oplossing? Dan naar Raad van State

  13-9-2021 

  Als oplossing over datacenter B1 uitblijft, dan is de Raad van State de volgende halte

  10-9-2021 

  De koffiekraam van Dieleman keert na oktober niet bij de Mobipunten terug. De klandizie zet geen zoden aan de dijk

  9-9-2021 

  Vanaf 1 januari recycle-tarief op restafval in Hollands Kroon

  8-9-2021 Hollands Kroon heeft onvoldoende gemotiveerd waarom een arbeidsmigrantenpension op Schelphorst in strijd is met de regels, zo oordeelt Raad van State.
  6-9-2021 Zorgen over grootschalige opvang arbeidsmigranten Middenmeer
  5-9-2021 LADA: Poloniumhoudend afval niet gevaarlijk?
  3-9-2021 Welke monumenten bezoekt u tijdens Open Monumentendag in Hollands Kroon?
  2-9-2021 Omwonenden Middenweg 61 ’geschokt’ over goedkeuring extra logies van arbeidsmigranten
  1-9-2021 Beeldvormende bijeenkomst over Agriport
  29-8-2021 Groen Links en LADA stellen vragen over Afvalzorg Wieringermeer (4)
  26-8-2021  Probedrijven wordt eigenaar van voormalige gemeentewerf
  25-8-2021 Veel zieke iepen in Hollands Kroon
  24-8-2021 Schriftelijke vragen GroenLinks: “Toepassing hardheidsclausule leges Google en Windpark”
  20-8-2021 Overleggen met de provincie of naar de Raad van State over datacenter B1? De gemeenteraad mag het zeggen (5)
  18-8-2021 Hollands Kroon: “In 2030 geen gesloten opvang meer in de JeugdzorgPlus”
  13-8-2021 Forse fraude bij ontvangers uitkeringen Hollands Kroon, ruim 200.000 euro teruggevorderd
  13-8-2021 Zeven nieuwe windturbines in Groetpolder. Eind van het jaar gaan ze stroom leveren
  12-8-2021 Gemeente Hollands Kroon haalt openbaar gemaakte stukken over datacenters Google en Microsoft offline (3)
  11-8-2021 Provincie knipt onderdelen uit bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7
  6-8-2021 ’Jaarlijks waren we vierduizend uur kwijt aan administratie’. Minder rompslomp voor gemeente na ’houten huwelijk’ met Incluzio
  5-8-2021 Ondanks bezwaren van agrariërs, komen er toch nieuwe elektriciteitskabels in ’t Veld. Volgens de rechter heeft Liander geen vergunning nodig
  5-8-2021 Wapen van Wieringerwaard blijft nog dichtgespijkerd. Het initiatief voor een hotel op die plek ketst af, gemeente wil er voorlopig niet aan meewerken
  5-8-2021 Verzet in ’t Veld tegen aanleg van nieuw elektriciteitsnet. Liander hekelt vertragingstactiek die bedrijf ’36.000 euro per dag kost’
  4-8-2021 100% controle op kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten

  1-5 Meest gelezen artikelen
  __________________________________
  Redactie Stichting JAS

  0 reacties :

  Een reactie posten