Provincie knipt onderdelen uit bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7

Datum:
 • woensdag 11 augustus 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • HOLLANDS KROON - MIDDENMEER –
  De provincie Noord-Holland heeft gebruik van haar recht om in te grijpen in bestemmingsplannen die zijn aangenomen door gemeenteraden.  11-8-2021


  Deze keer is het gewijzigde bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 aan de beurt. Ondanks dat de gemeenteraad een amendement heeft aangenomen met de bedoeling de provincie tegemoet te komen aan de zienswijze van de provincie heeft laatste toch besloten te moeten ingrijpen.

  Één van de belangrijkste punten die de provincie aanhaalt is de verkeersveiligheid. In een reactie op het bestemmingplan schrijft de provincie: “Wij zijn verantwoordelijk voor een robuuste en veilige verkeersafwikkeling ten aanzien van de provinciale wegen. Met de voorgestelde verkeersafwikkeling in dit bestemmingsplan kunnen wij dit niet garanderen en voorzien wij een verdere afname van de verkeersveiligheid op het kruispunt Agriport—Coppershorn— Koggenrandweg—N239. Dit is u bekend, al sinds 2006 wordt aangedrongen op aanpassing van dit kruispunt. De noodzakelijke maatregelen zijn in 201 9 samen met u en Agriport A7 b.v. vastgesteld. Wij zijn nog met u in gesprek over de benodigde financiële dekking van dit project.”

  Hollands Kroon moet nu zes weken na de bekendmaking van de reactieve aanwijzing (vanaf 18 augustus) beroep aantekenen. Het college zal de gemeenteraad hierover binnenkort gaan informeren. Los van het juridische traject blijft de gemeente in gesprek met de provincie over de verkeerssituatie en het oplossen van knelpunten schrijft het college in een brief aan alle fractievoorzitters. “Een oplossing voor de verkeerssituatie die de goedkeuring van de provincie kan dragen kan voor intrekking van de reactieve aanwijzing zorgen. Deze oplossing heeft onze voorkeur en hier streven we naar.” aldus het college.  1 reacties :

  Anoniem zei

  De ambtenaren en ingehuurde rechtskundigen hebben het maar druk met de hobby van Meskers. Het kost de gemeenschap een vermogen om Meskers aan wat meer spaarcentjes te helpen.

  Een reactie posten