Zorgen over grootschalige opvang arbeidsmigranten Middenmeer

Datum:
 • maandag 6 september 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON  -  MIDDENMEER – Één van de direct omliggende bedrijven van het perceel Industrieweg 50 in Middenmeer zegt het heel merkwaardig te vinden dat zij als direct betrokken ondernemer op geen enkele wijze zijn geïnformeerd ofwel door de initiatiefnemer ofwel door de gemeente Hollands Kroon.. Het bedrijf, Van der Werf Mechanisatie komt dan ook met de nodige bezwaren tegen deze plannen.


   5 SEPTEMBER 2021


  Zo zegt het bedrijf dat de verkeersveiligheid in het geding komt, de Industrieweg is niet ingericht voor bijvoorbeeld fietsverkeer en uit ervaringen van het bedrijf komt naar boven dat buitenlandse werknemers geen idee hebben van de hier geldende verkeersregels. Het gaat dus de goden verzoeken worden en is het niet of maar wanneer er ongelukken gaan gebeuren. 

  Maar ook zet het bedrijf een grote vraagteken bij de duur van de tijdelijke huisvesting. Er is sprake van een duur van 1 jaar maar de aanvraag spreekt over 20 jaar wat voor Van der Werf eerder voelt als iets structureels en niet als iets tijdelijks. Daarnaast zegt het bedrijf dat er duidelijk met 2 maten worden gemeten. Rick Terpstra, directeur van het bedrijf, schrijf in een brief aan de gemeenteraad: “Woonbestemming op industrieterreinen is per definitie lastig, terwijl er nu opeens ruimte lijkt voor grootschalige huisvesting. Dit terwijl geen van de ondernemers aan de Industrieweg ook maar één van deze eventueel te huisvesten werknemers in dienst heeft.”

  Lees ook: Provincie wijst 8 mogelijke opvangplekken aan voor grootschalige opvang arbeidsmigranten in Hollands Kroon

  Terpstra wijst in de brief ook naar de door de provincie ingestelde zoekgebieden voor het huisvesten van buitenlandse werknemers, daar valt volgens Terpstra de Industrieweg in Middenmeer niet onder. Terpstra is van mening dat er voldoende alternatieven zijn en wijst hierbij naar de reeds aanwezige grootschalige opvang op Agriport. Maar ook wijst Terpstra op het opvangen van arbeidsmigranten op eigen terreinen van de werkgevers zoals het o.a. in West-Friesland op grote schaal gebeurt.

  Maar een ander belangrijk punt waar Terpstra zich druk om maakt is de veiligheid. Er is beloofd dat er wel een beheerder zou komen maar deze beheerder zal niet 24/7 aanwezig zijn, daarnaast rijst de vraag wat 1 persoon zou kunnen beginnen tegen minimaal 160 buitenlandse arbeiders, die vrijwel geen van allen Nederlands spreken of begrijpen. Terpstra wijst de gemeenteraad ook op de integratie van deze mensen die nauwelijks in de lokale gemeenschap integreren vanwege hun tijdelijk verblijf, en is er ook weinig mogelijk tot vertier waardoor een toename van de criminaliteit goed tot de mogelijkheden zou kunnen gaan behoren.

  Rick Terpstra vertrouwd er dan ook op dat de gemeenteraad niet haar fiat gaat geven aan deze plannen.  0 reacties :

  Een reactie posten