Hollands Kroon - Groen Links en LADA stellen vragen over Afvalzorg Wieringermeer

Datum:
 • zondag 29 augustus 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Hollands Kroon - Vragen over storten radioactief en giftig Polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer

  29-8-2021


  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

   

  Naam gemeenteraadsfracties

  GroenLinks, LADA

  Datum

  29 augustus 2021

  Volgnummer

   

  Onderwerp

  Storten radioactief en giftig Polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer

   

  Geacht college,

  Uit door een WOB-verzoek beschikbaar gekomen stukken is ons gebleken dat Tata Steel IJmuiden van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) op 10 oktober 2019 een Beschikking specifieke vrijgave voor een aantal recycle – en  afvalstoffen heeft gekregen. Vier van deze afvalstoffen bevatten Polonium-210. Dit isotoop is zowel radioactief als zeer giftig. Een zeer kleine hoeveelheid is voldoende om bij een mens ziekte of de dood te veroorzaken. Inhaleren van polonium-210 bevattende stofdeeltjes kan dodelijk zijn, daar de isotoop alfadeeltjes uitzendt die in het lichaam celstructuren aantasten, schade toebrengen aan DNA en celdood veroorzaken. Dit leidt ertoe dat organen uitvallen met de dood tot gevolg.

  Voorheen stortte Tata Steel het afval bij Deponie Afvalzorg locatie Nauerna, die hiervoor vergunning heeft tot 1 april 2022. Omdat deze locatie vol is, is de vergunning op verzoek van Tata Steel uitgebreid met de locaties Deponie Afvalzorg Lelystad en Wieringermeer. Voor Tata Steel is dit belangrijk, want zonder stortlocatie vallen hoogovens uit en de productie stil.

  Uit de e-mailwisseling tussen de ANVS en Tata Steel blijkt dat Tata Steel IJmuiden meerdere keren heeft aangedrongen op het aanpassen van de toegestane stralingsnorm en dat de ANVS geen eigen metingen heeft gedaan maar uitgaat van door Tata Steel aangeleverde parameters. Ook uit rapporten van het RIVM en de Omgevingsdiensten over de uitstootcijfers komt het beeld naar voren dat aangeleverde gegevens van Tata Steel als uitgangspunt worden genomen.

  Vragen

  1.      Bent u bekend met het storten van Polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer?

  a)      Zo ja, wat is uw standpunt in deze?

  b)      Zo nee, bent u bereid hierover contact op te nemen met de provincie en de ANVS, alsmede de betrokken omgevingsdienst(en)?

   

  2.      Kunt u de raad zo spoedig mogelijk informeren over de situatie, inclusief de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu?

   

  3.      Heeft u hierover contact met het college van de gemeente Medemblik?

  a)      Zo ja, wat is de vorm en inhoud van dit contact?

  b)      Zo nee, bent u bereid dit te doen?

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Lilian Peters                                                 Henk van Gameren

  GroenLinks Hollands Kroon                              LADA
  0 reacties :

  Een reactie posten