Keek op de Week (13) : Overduidelijke verkiezingsuitslag met sombere toekomst .....

Datum:
 • maandag 2 april 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Hoogte- en dieptepunten van week 13 in 2018 (28 maart - 2 april).
  2-4-2018


  De weg naar de hel in Hollands Kroon is voor de komende 4 jaar geplaveid met volgende CDA-  en VVD voornemens.

  Was er in 2014 hoop op een verandering van de 19e eeuwse agrarisch/ambtelijke bestuursstructuur naar een meer met de bevolking rekening houdende besturingswijze, na de recente uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen is gebleken dat de burger zoiets niet te verwachten heeft.  Kennelijk zijn de CDA, VVD en Senioren aanhang massaal komen stemmen en heeft de rest van het volk het af laten weten; de opkomst was 50,7% – bijna voldoende om de verkiezingen ongeldig te kunnen laten verklaren omdat. 

  Vooropgesteld moet worden dat Lada, onder leiding van fractievoorzitter en ex-PvdA raadslid van Gameren de grote boosdoener in het gebeuren is. Juist in deze partij had de bevolking vertrouwen gesteld op verandering en juist deze partij heeft het af laten weten zo niet haar kiezers verraden. VVD en CDA hebben de opdracht/belangen van de kiezers keurig uitgevoerd door op roofzuchtige wijze hun plaatselijke en de van boven opgelegde opgedragen provinciale en Haagse belangen veilig te stellen. Wat in dit opzicht het verschil in Hollands Kroon tussen liberaal en christelijk is, is voor JAS een raadsel en heeft ons inziens niets te maken met het op 1 april gevierde Paasfeest.

  Knap is het dat de Senioren van 6 naar 7 zetels gegaan zijn en dat zonder noemenswaardige inbreng buiten het, zoals een raadslid een aantal jaren geleden opmerkte, hoognodige borreltje om 12 uur. Als zodanig kan gesteld worden dat deze partij niet zozeer een seniorenpartij is, maar meer een bejaardenhuis partij. Het was immers in de bejaardenhuizen waar succesvol campagne gevoerd werd voor en door deze partij.

  Nu nog even voor de vorm een bijwagen in de vorm van bijvoorbeeld een karakterloos clubje als D’66 (2 zetels) bij de coalitie zoeken en Senioren (7)), CDA (5) en VVD (5zitten op rozen. Met dan 19 zetels tegen de rest (10 zetels) is voortzetting van het huidige, onder het vloerkleed veeg beleid, gewaarborgd want van die bijwagen hoeven zij zich in wezen niets aan te trekken.

  Na de ‘formatie’ zal blijken in hoeverre de strop door het bestuur om de nek van de bevolking nog verder aangehaald zal worden; deze strop zal zeker nog verder aangehaald worden indien:

  a. de oude wethouders Groot (CDA), van Gent (SHK) en Meskers (VVD), terugkomen. Alleen Meskers al is politiek verantwoordelijk door gepruts op financiën wat de bevolking minstens € 5.000.000 zo niet meer, moet hebben gekost. Zie hierhier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

  b. de werkwijze van willekeur en chantage door wethouders/ambtenaren versus kleine ondernemers en bevolking wordt voortgezet. Zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier,  hier ,

  c. de zelfsturende ambtenaren zelfsturend blijven. Zie hier, hier, hier, hier,

  d. het ongebreidelde optimisme van gemeentewege in de berichtgeving niet op realiteit gestoeld blijkt; inmiddels klaagt zelfs de RUD dat er niet gehandhaafd kan worden omdat de APV uitgekleed is.  Dat zijn die APV regels die door Nawijn & Co zo succesvol uitgewist zijn en waarvan Nawijn beweert dat er geen incidenten waren. Zie hier, hier, 

  e. het aspect duurzaam, wat dat ook moge betekenen en wat de consequentie ook mogen zijn voor de bevolking, niet losgelaten wordt op het ongebreidelde gifspuiten in de bollenteelt.
  A propos, hoe duurzaam is die Kooyhaven nu eigenlijk, Meskers? Zie hier.

  f.  het inspreken beperkt blijft of verboden wordt en de raad de insprekers negeert (met dank aan Vriends (CDA)). Zie hier, hier, 

  g. het verbod op het interrumperen in eerste termijn in de  raadsvergadering gehandhaafd blijft. Zie hier,

  h. de gemeenteraad zich blijft ringeloren door bevoegdheden en mandaten af te staan aan B&W.

  i. de transparantie niet verbetert, gezien het grote aantal geheime stukken in Hollands Kroon.

  Dat er inmiddels een nieuwe gemeentesecretaris aangesteld is zegt niets; Stichting JAS verwacht dat de man uitsluitend als ‘kop van Jut’ c.q. bliksemafleider gebruikt gaat worden om de aandacht af te leiden en om hem straks gemakkelijk te kunnen ontslaan als de boel weer in de soep loopt wanneer al die vastgevroren kleine ambtenarenbaasjes gaan samenspannen.

  Stichting JAS wenst de secretaris overigens het beste toe maar koop wel een paar ogen voor in de rug.

  Oh ja, kan die formatie niet wachten tot Nawijn in september vertrokken is?


  Vier jaar Van Gent, kan absoluut niet terug komen als wethouder: Zie hierhier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hierhier, hier,

  Vier jaar T. Groot, kan absoluut niet terug komen als wethouder: Zie hier, hier, hier, hier, hier, hier,

  Vier jaar T. Meskers, kan absoluut niet terug komen als wethouder:     Zie hierhier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier. hier, hier, hier,

  De zelf opgestapte Lada-wethouder Westerkamp kan na de enorme nederlaag van Lada, wat juist  ook Westerkamp is aan te rekenen, niet terug komen.


  Redactie JAS

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Wat een zootje dat hollands kroon (hoofdletters niet waardig). Wordt het niet tijd dat GS gaat ingrijpen?

  Anoniem zei

  Mochten Theo & Theo weer wethoudertje worden wat mij overigens niets zal verbazen, dan hoop ik echt dat zij Hollands Kroon verder ten gronde werken.
  Dan zullen de oud bollige VVD & CDA kiezers het pas gaan inzien, ik verwacht zeker niet dat zij de komende 4 jaar gaan uitzingen

  Mr. X zei

  Het gebeuren in Hollands Kroon is kenmerkend voor de afstomping en lethargie waarin de Nederlandse bevolking ondergedompeld is en dit niet in het minst door de niet aflatende stroom leugens en oplichterij van politiek en hun vazallen kranten en omroepen.

  Een reactie posten