College Hollands Kroon krijgt brief over Waddenbelevingspunt

Datum:
 • donderdag 11 mei 2017
 • in
 • Categorie: , ,


 • Hollands Kroon - Het college van Hollands Kroon wordt pijnlijk gewezen op het feit dat zij niet op de hoogte zijn van de consequenties van hun plannen in Den Oever.

  Onderstaande brief ontving het college.

  _________________________________________________________________


  Aan het college van Burgemeester en Wethouders,
  Gemeente Hollandskroon
  Postbus 8
  1760AA Kleine Sluis.
                                                                                                Den Burg, 9 mei 2017.
  Geacht college,

  Deze brief betreft de raadsvergadering van Hollandskroon van 2 mei. j.l. inzake de plaats van het Waddenbelevingspunt in de noordelijke (Wadden)haven te Den Oever.
  Raadslid Wittink, Wieringer en n.m.m. beter bekend met de nukken van het doen en laten van de 'zoutwater-natuur', wist als enige tijdens die raadsvergadering de vinger op niet alleen op een zere maar ook zure plek te leggen. Maar na ijzige stilte in de raadszaal werd zijn optie door niemand begrepen. Kennelijk óók geen enkel raadslid bekend met de situatie terplekke. Anders zou er met het kleinste beetje fantasie wel gereageerd zijn. Ook door de heer Meskers niet aangezien door hem – mijn inziens bedoeld – geen enkele toelichting werd gegeven. Oók niet de plotse 'move' van hem dat het Waddenbelevingspunt midden in een haven zou worden geplaatst in plaats van aan de eerder op situatie aangegeven westzijde van de dam. Oók dáár werd niet op gereageerd. Wijselijk deed de heer Meskers er het zwijgen toe.
  De vraag rijst hier hoe een verantwoordelijk ambtenaar als de heer Meskers, inclusief zijn ambtenaren dus, in  hemelsnaam een dergelijk object in een door vissersschepen en anderssoortige vaartuigen gebruikte haven laat plaatsen. Ik concludeer uitsluitend dat de verantwoordelijke wethouder geen enkele notie heeft van de risico's die hiermee gepaard gaan. Uiteraard tenzij hij hiervoor een  plausibele verklaring heeft. Denk aan de risico's verbonden aan het immer bewegende water, wind die tot orkaankracht kan oplopen waarvoor - u allen maar al te goed bekend - de dijken worden versterkt alsmede in de haven liggende schepen en de door deze gebruikte brandbare stoffen (benzine / diesel). Dat hierover nogal lichtvaardig wordt gedacht  blijkt overduidelijk. De heer Meskers doet dit in alle naïviteit en onkundigheid wél en neemt daarmee, koste wat het kost, een onaanvaardbaar groot risico.  
  Zelfs het besluit van hem tot de gemakkelijkste weg tot plaatsing via en in het water is zelfs voor een niet-ingewijde onaanvaardbaar.
  Het tonnen (v.z.v. mij bekend half miljoen gemeenschapsgeld ook nog eens ten koste van zwembaden !?) kostende Waddenbelevingspunt behoort op een andere voor mens en dier veilige plek. Het door Meskers gekozen eindresultaat is gebaseerd op pure tunnelvisie van hem binnen het project Waddenpoort.
  Door de heer Wittink werd Vatrop als alternatief genoemd. Oók op dat voorstel werd zelfs geen enkele aandacht besteed. Quarantaine op Westerland zou in de visie van ondergetekende eveneens een heel goede plek zijn omdat óók daar het Wad  zeer goed is te beleven. Uiteraard nog los van de mogelijkheden om het 'ding' daar te kunnen plaatsen. Dat alles had de heer Meskers al in eerder stadium kunnen beseffen ! Voorts kwam boven water dat de ontstane tekorten binnen het project boven op het half-miljoen, nog met tienduizenden euro's zouden worden verhoogd i.v.m  een verrassende niet eerder geplande en genoemde brug  waardoor uiteindelijk de Raad op het verkeerde been werd gezet. Zelfs dát had men niet in de gaten gezien de 0% reactie vanuit diezelfde Raad ! 

  Graag verneem ik van u, nog vóórdat de werkzaamheden voor de plaatsing van het obstakel aanvangen, bij welke instantie een klacht / bezwaar vanwege bovenomschreven argumenten tegen de plaatsing van het 'Waddenbelevingspunt' kan worden ingediend.
  Graag ontvang ik tevens een ontvangstbevestiging van deze brief.
  Een copie is per e-mail toegezonden aan de raadsleden van Hollandskroon.

  Vriendelijke groet,

  SR Kooy
  Schilderend 117
  1791BE Den Burg.

  _______________________________________________________________________
  0 reacties :

  Een reactie posten