Keek op de Week (3) met 'Meskers kan niet terug in raad'.......

Datum:
 • zondag 21 januari 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Dieptepunten in Hollands Kroon van week 3 van 2018 (14-21 jan.).
  Fantastisch zoals de VVD het presteert om 2 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen hun beleid (kuch) over de afgelopen 4 jaren, zoals zich dat vooral manifesteerde in de bereikte resultaten van de heer Meskers, overduidelijk aan den volke in de publiciteit blijven brengen opdat wij kennelijk niet vergeten.

  Voor de neutrale toeschouwer die het theater in Hollands Kroon bijwoont zou het zwakke vermoeden op kunnen komen dat de VVD van eerlijkheid beticht zou kunnen worden door het ‘vrijgeven’ in de berichtgeving over de laatste tijd welke een onophoudelijk stroom anti-reclame voor dat partijtje oplevert, ware het niet dat nu echt de dijk doorgebroken lijkt te zijn na het vertrek van grootmeester Meskers.

  De politieke zet van Meskers om zelf vrijwillig, voor aanvang van de raadsvergadering en zo een ondervraging door de raad over de dramatische, miljoenen kostende en stilgehouden budgetoverschrijdingen bij de verbouwingen, af te treden, is op zich ordinair en een duidelijk ontlopen van zijn verantwoordelijkheid geweest; dit kan niet genoeg benadrukt worden!

  De andere kant van de medaille is dat verder iedereen in dit knikkerspel buiten schot blijft; het zijn immers niet alleen de ambtenaren die schuld kregen van Meskers maar ook de raad heeft een vrachtwagen boter op zijn hoofd omdat zij geen navraag deden en aldus hun controlerende taak, wat de reden is van het bestaansrecht van de raad, volledig hebben nagelaten en toen het tenslotte niet anders kon, Meskers ’bedreigden’ met een motie van..? ja, van wat eigenlijk – de moties vliegen je hier om de oren en meestal haalt het niets uit (recente motie over Nawijn). Bovendien heeft de raad, om vooral in hun middag- en avond dutje niet gestoord te worden haar taken en daarmee haar verantwoordelijkheden grotendeels gedelegeerd naar B&W en de verantwoordelijke Meskers uit die B&W mag bestuursrechtelijk keurig zijn mond houden omdat hij tijdig vluchtte en dus geen wethouder is, waardoor er geen overige daders zijn aan te wijzen. Of misschien toch wel?

  Na het vertrek van Meskers heeft een andere wethouder zijn takenpakket overgenomen en die is dan toch de verantwoordelijke op wiens schouder nu de taak rust alles tot op de bodem (nou ja, een VVD bodem is een betrekkelijk iets waar veel gekeerd, opgehaald en vertroebeld wordt maar waar de echte bodem nooit bereikt wordt ; hooguit een dubbele bodem) uit te zoeken en de schuldigen te straffen.

  Wij herinneren ons in deze nog de notitie van CDA wethoudster Franken in 2013 welke, nadat de budgetoverschrijding voor het nieuwe gemeentehuis met de optimistische naam De Ontmoeting bekend werd omdat een verantwoordelijke ambtenaar gewoon niet op de projectvergaderingen kwam, moest voorkomen dat zoiets nooooit meer zou gebeuren. Grote instemming van de toenmalige raad en zij konden aldus verder slapen.

  Dat uiteindelijk de kiezer, U dus, daarvan het slachtoffer is doet er niet toe - de wachtgeldregeling is toch uitstekend? Nu zou men kunnen verwachten dat een VVD figuur als Meskers met het schaamrood op de kaken zou afdruipen, met de stille trom zou vertrekken en zich ergens op de grote stille heide in Drenthe als heremiet in een plaggenhutje zou vestigen om daar zijn loopbaan te overdenken. NEEN, dat heeft U mis! Dat komt omdat u een gewoon, normaal mens bent maar dat geldt niet voor een ex-VVD wethouder die handelt als een middeleeuws vorst volgens het droit divin.

  Meskers wordt gewoon weer raadslid met het risico dat hij, mits met voldoende stemmen in maart, weer wethouder wordt zodat zijn inkomen gewaarborgd is over een veel langere tijd dan die ‘miezerige’ ruim 2 jarige wachtgeldregeling waaronder hij thans valt.
  Blijven de zelfsturende ambtenaren hun best doen een stout boertje een boete te geven van €14.000 wegens het illegaal stallen van bewoonde caravans, de naweeën van Meskers beleid blijven stevig nadruppelen. Eigenlijk zou de thans verantwoordelijk wethouder ook de laan uitgestuurd moeten worden omdat gesteld werd bij het vertrek van Meskers dat zijn nalatenschap/werk er makkelijk bij kon omdat het nog maar 3 maanden was tot de verkiezingen.

  Maar goed, inmiddels beginnen twee of meer? onverwachte lijken uit de Meskers kast aardig te stinken en de dader ligt niet op het kerkhof maar zit gewoon in de raad. Als raadslid zou Meskers nu dus kritische vragen moeten gaan stellen aan de wethouder die de erfenis van Meskers onder beheer heeft; zou hij dat doen? Beetje politicus draait zijn hand voor zoiets toch niet om? Ziet U het dus al voor U? Het raadslid Meskers stelt vragen in de gemeenteraadsvergadering aan de verantwoordelijke wethouder over het desastreuze beleid van ex-wethouder Meskers?


  Lijken uit de kast van Meskers en Co zijn:

  1. Scheepswerf Luyt uit Den Oever.

  Verplaatsingsafspraken worden niet nagekomen door HK wat Luyt veel geld kost.

  Onbegrijpelijk voor JAS; bij dit soort besprekingen en onderhandelingen worden toch van elk gesprek notulen gemaakt met de daaraan genoteerde acties van beide partijen? Wie van HK, buiten Meskers, deden mee aan deze besprekingen? Het college wil Luyt nu tegemoet komen met een bedrag van €75.000.

  2. Aldi Wieringerwerf.

   Aldi is een bouwvergunning verleend die ingetrokken werd nadat Deen, Hema en de plaatselijke ondernemersvereniging bezwaren maakten. Na een paar maanden werd de vergunning alsnog verleend maar nu loopt Aldi, net als Luyt Den Oever, vertraging op in de bouw met de navenant daaruit oplopende kosten. Het is nu zo ver dat de zaak voor de Raad van State komt. 

  Verder de zaken: Tonneman, Lombaard, Veegbedrijf Meester, Slootdorp, Fa. Stam Dorsmolen, fam. van Bohemen, Fa. de Geus N Niedorp, enz. enz. enz..
  Deze zaken veroorzaken bij de betrokken families grote ellende en dat vaak jaren lang. Dat lijken bestuurders, ambtenaren en raadsleden te vergeten.

  JAS: Er is slechts een positief element in boven omschreven VVD-wanorde te vinden en dat is, de chaos inmiddels alles en iedereen lijkt te treffen; zowel bedrijven als particulieren zijn het slachtoffer van het nieuwe beleid - delegatie van bevoegdheden Raad naar B&W, een gemeenteraad op de slaapbank, het afschaffen van het duale stelsel, angst voor Nawijn, zelfsturende ambtenarenteams en wethouders zonder enige notie van managementinzicht en politieke nieuwkomers als LADA en Senioren Hollands Kroon die volledig ingepakt zijn door de met duidelijk minder zetels voorziene ouderwetse partijen als VVD en CDA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

  En in deze chaos moet een burger vertrouwen in de overheid hebben?

  Vergeet deze 4 jaar besturen door deze raad en college van Hollands Kroon niet ! Uw kans voor verandering is op

                                             
                                     21 maart Verkiezingen  Redactie JAS  11 reacties :

  Anoniem zei

  De oplossing van de Problemen bij Hollands Kroon ligt die bij de Minister???
  Raadsleden en Wethouders en Burgemeesters die verdacht zijn in een strafzaak, moeten worden geschorst tot hun naam is gezuiverd.
  Geen zuivering ! Dan een verbod om ooit deel te nemen en in dienst te blijven bij die gemeente.
  En uiteraard geen aanspraak op wachtgeld , net zoals een particulier die dat ook niet krijgt maar wel ontslagen word. Anders werk je de nu aangetoonde schandalen weer volledig in de hand en worden alleen maar groter en veelvuldige.
  Deze stelregel is het eerste wat de nieuwe gemeente raad van Hollands Kroon na 21 Maart moet invoeren. Dit na een eventueel genomen stemming voorstel genomen door de eigen inwoners van Hollands Kroon.
  Anders schaad dit de democratie en het openbaar bestuur zoals het nu al gaande is en veroorzaakt veel verdriet en schade onder de inwoners en bedrijven. Commissaris van NH. Johan Remkers is hier al op de hoogte gesteld door verschillende inwoners en bedrijven wat zich hier in Hollands Kroon afspeelt. J.Remkers geeft hier oa. als reactie dat de gemeente raad als eerste het college moet dwingen gehoor te geven wat de inwoners willen. Maar dan moet de zelfde gemeente raad wel degelijk iets met die signalen uit de bevolking doen! En dat is het probleem hier,er gebeurd helemaal niets bij Hollands Kroon en de gemeente raad laat alle schandalen hun vrije loop gaan en uitgevoerd door B en W.
  De bij binnenlandse zaken binnen gekomen berichten hierover laat weten ‘ de mogelijkheden van interventies in bestuurlijke kwesties bij Hollands Kroon en andere gemeentes ’ te verkennen.
  De minister zal de kamer daarover informeren, en misschien ligt de oplossing van Hollands Kroon wel bij de minister? En misschien wel onder curatele stellen?
  Wij hopen dat hier spoedig in Hollands Kroon een hervorming plaatst vind waar de inwoners zo langzamerhand ook recht op hebben.
  Geef hier op 21 maart as.duidelijk uw antwoord om te stemmen op een oprechte en eerlijke partij die wel naar haar kiezers luistert, maar er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat. De keus is helaas klein, dat geef ik toe,maar toch doen.
  Na het lezen van alle berichten over de politiek in Hollands Kroon in dit ‘Archief’ van JAS komt u misschien tot het werkelijke besef op welke partij u niet moet stemmen.
  Houd de zakdoek bij de hand!

  Anoniem zei

  Aanvulling op het aantal rechtszaken: ook een aankomende rechtszaak tegen HK vanwege het afgeven van een bouwvergunning aan ZAP door wethouder Groot. Een bouwvergunning die volgens Groot niet geweigerd kon worden. Groot had de bouwvergunning MOETEN weigeren omdat het plan van geen kant past binnen het vigerende bestemmingsplan. Kortom op 7 punten had dwaallicht wethouder Groot de bouwvergunning MOETEN weigeren.

  Anoniem zei

  Wethouder T.Groot van CDA speelt vals om de gemeenteraad niet s`avonds in te lichten voor goedkeuring. Nee even vlug s`middags voor de vergadering in geniep de vergunning verlenen aan ZAP buiten de gemeente raad om. Waarschijnlijk op een paar partijen na!
  Een onbetrouwbare Wethouder noemen we deze heer T.Groot.

  Anoniem zei

  Ook ALDI gaat met de bijl om centen bij Hollands Kroon en terecht.
  Japie en NH.dagblad horen en lezen we de afloop wel! Ook als Hollands Kroon verliest.

  Anoniem zei

  De vier kernwoorden van Hollands Kroon zijn, LEF, RESPECT, VERTROUWEN EN BEVLOGENHEID.
  Iemand die deze woorden begrijpt, mag zijn menig geven.

  Anoniem zei

  Lef om de kluit structureel te belazeren. Respect voor elkaar als leugenvertellers. Vertrouwen dat de leugenvertellers elkaar niet verlinken. Bevlogenheid in het afdekken van elkaars leugens. Heel begrijpelijk dus. De leugen regeert, en de inwoners en bedrijven betalen het gelag....

  Anoniem zei

  VVDer Burgemeester Jaap Nawijn sprak gisteravond ,meneer Meskers (VVDer) wij heten u weer van harte welkom.

  Buiten deze VVDer Meskers om als hoofdschuldige is natuurlijk ook de hele VVD club voor deze allende verantwoordelijk.Hebben dus boter op hun hoofd! Omdat de VVD zoals zij zelf vermelden nog steeds achter Theo Meskers staan voor zijn gedane en voorgenomen beslissingen die door de uitwerking daarvan enorm veel schade heeft veroorzaakt of zijn doel volledig voorbij is geschoten. Dit is ook geen teambuilding meer te noemen voor de gehele gemeenteraad die ook verstek liet gaan, maar egotripperij om de gemeenteraad niet in te lichten en hen daar steeds volledig buiten te laten.En daar zijn de inwoners helaas weer de dupe van en het gelag steeds moeten ophoesten met een gemeente als Hollands Kroon die er toch al niet zo florissant bijstaat en helemaal niet met haar reputatie. We zijn erg benieuwt wat voor lijken er nog meer uit de kast rollen dit jaar. Maar dat er bij de eervolle installatie ? van Meskers gisteren door de hele gemeente raad totaal niet op werd gereageerd, zegt al genoeg. Niet meer welkom, behalve bij de VVD club! Dat besefte hij zelf ook wel want hij zat er de hele avond bij als een afgeranselde hond, maar die het zelf waarschijnlijk nog nooit aan de lijve heeft gevoeld maar de inwoners en bedrijven wel. Misschien komt dat nog?

  Anoniem zei

  Maar één reactie in een ingezonden brief in het NHD dat Burgemeester Jaap Nawijn meneer Meskers nu als raadslid weer van harte welkom hete.
  Ook bij de "eervolle" installatie van Meskers werd er door de hele gemeenteraad totaal niet gereageerd, hij kon zo weer aanschuiven bij de VVD fractie als of er niets is gebeurd in de afgelopen periode.
  Ook over Scheepswerf Luyt uit Den Oever werd niet nader over de gemaakte afspraken in gegaan terwijl meneer Meskers nu als raadslid exact weet en wist wat er is afgesproken met het college waarvan meneer Meskers destijds deel uitmaakte. Eigenaardig en bijzonder merkwaardig dat de VVD fractie nog steeds achter de hoofdverantwoordelijke van deze bestuurlijke chaos blijft staan. Omdat door zijn gedane en voorgenomen beslissingen waardoor de uitwerking daarvan enorm veel schade heeft toegebracht aan het bestuurlijk apparaat van Hollands Kroon. Zo kom je als politiek toch geheel niet geloofwaardig meer over. Of is dat niet belangrijk en een eerste vereiste om een gemeente te besturen.

  Anoniem zei

  Europese commissie waarschuwde al in 2014 voor corruptie van VVD-ers.
  https://www.youtube.com/watch?v=njhyu9Gy5vQ

  Anoniem zei

  'VVD-er Meskers en VVD burgemeester J.Nawijn behoort ook bij de partij met meeste integriteitsschandalen'

  Opiniepaultje schreef al in 2015 ( opiniepaultje.blogspot.com/2015/03/welke-vvders-gingen-allemaal-in-de-fout.html) dat als je een integere VVD-er zoekt bijna de hele VVD leeg loopt. Ook vertelde hij dat bij de VVD bijna net zoveel mensen zitten met een strafblad als bij een gemiddelde motorclub.
  De liberalen nemen graag een loopje met de democratie om hun eigen hachje te redden. Daarbij wordt nog al eens gelogen... eh... sorry: 'flexibel ...

  Zie ook: Corruptie, dubbele petten, omkoping: VVD'ers en hun affaires - RTL ...
  https://www.rtlnieuws.nl/.../corruptie-dubbele-petten-omkoping-vvders-en-hun-affaire...
  26 apr. 2017 - Nu is het partijvoorzitter Henry Keizer die onder vuur ligt, maar prominente VVD'ers figureren geregeld in geruchten over integriteit, dubieuze dubbelfuncties, omkoping en corruptie.

  Bij Hollands Kroon is het niet anders en blijkt een besmettelijke VVD ziekte te zijn die moeilijk is te bestrijden.
  Mits je niet meer op deze partij stemt!

  Anoniem zei

  VVD-er raadslid en ex.wethouder T. Meskers wil Hollands Kroon nu pas na 4 jaar een impuls geven voor zichtbare capaciteit te leveren? Volgens VVD-er Meskers is de gemeenteraad er voor de balans te bewaken????? Maar welke balans bedoelt Meskers eigenlijk,de VVD weegschaal slaat al jaren door naar uw kant!
  Het opgeleverde effect bij Hollands Kroon is net het tegenover gestelde.
  De even opgestapte VVD wethouder Theo Meskers vind dat Hollands Kroon zijn uiterste best doet (voor relaties?)voor de lokale ondernemers? Achteraf allemaal verzonnen leugens blijkt wel!
  Het tegendeel is bewezen door de VVD burgemeester,Meskers en de VVD partij met alle problemen die zich in het verleden en ook nu nog komende met Hollands Kroon ondernemers en inwoners. Dan kan je wel in je verkiezingsprogramma dood leuk verkondigen nu net voor de verkiezingen twee accountmanagers "bedrijven" (want daar lagen de fouten volgens Meskers ????) hebben aangesteld,maar dat zegt de kiezers helemaal niets. Deze ‘Managers’ handelen toch altijd in opdracht van die zelfde Hollands Kroon bestuurders die zoals altijd hier de (eigen) wet uitmaken.
  De zelfsturende organisatie van Hollands Kroon werkt minder effectief en krijgt zoals eerder al werd verkondigd door Meskers bij zijn ontslag de schuld van alles, maar niet Meskers zelf als verantwoordelijke gewezen wethouder.
  Of was Meskers zelf niet capabel voor deze functie en zelf maar wat aanrommelende en niemand erbij betrok? Arrogantie en zelfspot!
  Maar na alle schade en schandalen en nu de verkiezingen van 21 Maart in aantocht, gaat de VVD en Meskers eindelijk echt eens aan het werk ? en de inzet is dan ook nu echt een impuls te geven aan Hollands Kroon om zijn ambtelijke organisatie en misschien ook wel zichtbare capaciteit te claimen???.
  Meskers heeft zijn dienstverlening hoog in het vaandel staan, zoals hij hiervoor ook al had belooft, maar net averechts uitpakte en vele kiezers weder maal bedrogen zijn en met nog hogere lasten zijn opgezadeld.
  Ondernemers moeten volgens Meskers ruimte krijgen, mits zij op gespannen voet staan met het algemeen belang. Uit ervaring en naar voren gekomen schandalen met ondernemers moet onder algemeen belang bij Hollands Kroon enkel het belang van de gemeente zelf worden gezien en het belang van de ondernemers en inwoners totaal uit het oog zijn verdwenen. Of te wel complete ‘dictatuur’ word opgelegd door Hollands Kroon.
  Meskers sluit hier af in het stuk Wieringer courant van 14-2-2018 Verkiezingen ”De gemeenteraad is er ook voor om die balans te bewaken”. Welke balans bedoelt Meskers! De weegschaal slaat al jaren door. Of verwisseld Meskers misschien het woord "belang" met het woord " balans "? Wij adviseren VVD-er Meskers meteen een afspraak met de dokter te maken, om zijn eigen medicijnen balans beter te bewaken, waardoor er misschien een beter en geloofwaardiger verhaal verteld word. Ook VVD bedankt voor uw inzet? Welterusten en slaap lekker verder met Meskers.
  En vergeet niet het ontwakings pilletje in te nemen,anders horen we helemaal geen goed nieuws meer van de VVD.
  Ik als bedonderde inwoner zal rekening met de VVD houden.

  Een reactie posten