Keek op de Week met Energievisie Provincie, begroting en....

Datum:
 • donderdag 24 november 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • Hoogte en Dieptepunten in Hollands Kroon in de weken  van september en oktober  2022  De situatie in Nederland 


  Op vele terreinen gaat het niet goed met het besturen van 

  Nederland. Bijna dagelijks vraag je je af: hoe is dit allemaal 

  mogelijk!

  In het stuk van Ab Flipse wordt de situatie  uiteen gezet.


  Zie hier: Ab Flipse: “Dit systeem is niet meer te redden" - Monetary Horizons 2022 #2  Raadsvergadering 3 november  - Programmabegroting 2023


  Elk jaar wordt de begroting vastgesteld voor het volgende jaar. In de 

  programmabegroting 2023 zijn onder meer de uitgangspunten van 

  de kadernota, de autonome ontwikkelingen en wensen en 

  noodzakelijkheden verwerkt. 

  De programmabegroting 2023 sluit met een positief saldo van 

  € 2.517.110,-.

  De begroting werd met algemene stemmen aangenomen


  - Concept Energievisie provincie 

     Noord-Holland


  Motie van VVD, LADA&ANDERS! 

  Verzoekt het College:

  • aan de provincie duidelijk te maken dat de procedure rondom de provinciale Energievisie, gelet op het tijdschema en het ogenschijnlijk dwingende karakter bestuurlijk, niet als participatief wordt ervaren;
  • alles in het werk te stellen om, waar mogelijk, invloed uit te oefenen op de inhoud van de provinciale Energievisie;
  • om daarnaast te bewerkstelligen dat de provincie zoveel mogelijk rekening houdt met de belangen van de van inwoners en het gemeentebestuur van Hollands Kroon;
  • de inwoners van Hollands Kroon te informeren over de inhoud en waar mogelijk te betrekken bij de procedure van de provinciale Energievisie.


  Motie van VVD, LADA&ANDERS! wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  College gaat ermee aan de slag en zal deze signalen ook in de zienswijze verwoorden.


  __________________________________  Krantenartikelen over Holland Kroon: 

  september/oktober 2022


  02-11-2022

  Verzelfstandiging haven Oude Zeug en onderzoek naar totstandkoming datacenters: Hollands Kroon houdt veel zaken tegen het licht
  01-11-2022
  Relatie met provincie onder hoogspanning: Hollands Kroon pleit voor inspraak bij rol in energietransitie

  27-10-2022 

  Provincie akkoord met aangepast bestemmingsplan voor datacenter Agriport

  27-10-2022 

  Rekenfoutje: nog eens twee ton erbij voor brandweerkazerne Middenmeer

  26-10-2022 

  ’Gevoelig onderwerp’: Hollands Kroon als nationale energiehub komt er niet zonder slag of stoot. ’Publieke discussie over datacenters ligt nog vers in geheugen’

  25-10-2022

  Vijfde plek voor Daan Pruimboom op provinciale kieslijst BBB. Mirjam Dijk maakt zich geen illusies (5)

  22-10-2022

  Hollands Kroon houdt geld over. De gemeente hoopt volgend jaar 2,5 miljoen euro over te hebben op de begroting

  19-10-2022 

  Nieuw college legt ambitieuze en gezonde begroting voor aan gemeenteraad


  14-10-2022

  0 reacties :

  Een reactie posten